meslek lisesi ingilizce 1.dönem başı zümre toplantı tutanağı 2018-2019 | Öğretimhane - Öğretimhane

meslek lisesi ingilizce 1.dönem başı zümre toplantı tutanağı 2018-2019

GÜNDEM MADDELERİ

 1. Açılış ve yoklama
 2. Bir önceki toplantıya ait zümre kararlarının uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi ve uygulamaya yönelik yeni kararların alınması
 3. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesinin incelenmesi
 4. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Yapılan Değişikliklerin incelenmesi
 5. Eğitim ve öğretimle ilgili mevzuat, Türk millî eğitiminin genel amaçları, okulun kuruluş amacı ve ilgili dersin programında belirtilen amaç ve açıklamaların okunarak planlamanın bu doğrultuda yapılması
 6. a) Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçları
 7. b) Türk Milli Eğitiminin Özel Amaçları
 8. c) Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Ortaöğretim Kurumlarının Amaçları
 9. d) Yabancı dil öğretiminin amaçları
 10. Öğretim programlarında yer alması gereken Atatürkçülükle ilgili konular üzerinde durularak çalışmaların buna göre planlanması
 11. Ünite veya konu ağırlıklarına göre zamanlama yapılması, ünitelendirilmiş yıllık planlar ve ders planlarının hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesine ilişkin hususların görüşülmesi
 12. Öğretim programında belirtilen kazanım ve davranışlar dikkate alınarak derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve teknikleriyle bunların uygulama şeklinin belirlenmesi
 13. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programları (BEP) ile ders planlarının görüşülmesi
 14. Diğer zümre veya bölüm öğretmenleriyle yapılacak işbirliği esaslarının belirlenmesi
 15. Bilim ve teknolojideki gelişmelerin, derslere yansıtılmasını sağlayıcı kararlar alınması
 16. Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç ve benzeri öğretim materyalinin belirlenmesi
 17. Okul ve çevre imkânlarının değerlendirilerek, yapılacak deney, proje, gezi ve gözlemlerin planlanması
 18. Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde ortak bir anlayışın, birlik ve beraberliğe yönelik belirleyici kararların alınması
 19. Öğrencilere verilecek proje ve ödev konularının seçiminde; öğretim programlarıyla okul ve çevre şartlarının göz önünde bulundurulması
 20. Öğrencilerin okul içinde, Öğrenci Seçme Sınavında, ulusal ve uluslararası düzeyde katıldıkları çeşitli sınav ve yarışmalarda aldıkları sonuçlara ilişkin başarı ve başarısızlık durumlarının ders bazında değerlendirilmesi
 21. Öğrencilerde girişimcilik bilincinin kazandırılmasına yönelik çalışmalar
 22. Meslekî ve teknik eğitimle ilgili proje, yarışma, fuar ve sergi çalışmaları
 23. Meslekî ve teknik eğitim ile ilgili sağlık ve güvenlik şartları
 24. Değerler Eğitimi hususlarının görüşülmesi
 25. Yıl içinde açılması düşünülen destekleme ve yetiştirme kurslarına ilişkin önerilerin görüşülmesi
 26. Dyned İngilizce Dil Eğitim Sisteminin değerlendirilmesi
 27. Öz Değerlendirme çalışmalarının görüşülmesi
 28. 201-2019 Eğitim-Öğretim yılında başarıyı arttırmaya yönelik yapılacak çalışmaların görüşülmesi
 29. Dilek ve temenniler
 30. Kapanış.

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ VE ALINAN KARARLAR

 1. İngilizce Zümre Başkanı          huzurlu ve başarılı bir eğitim öğretim yılı dileyerek toplantıyı başlattı. Yapılan yoklamada tüm İngilizce öğretmenlerinin toplantıda hazır bulunduğu görüldü.
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ