Deneyler ve Ders Notları

İnsan yaşamının çeşitli bölümleri vardır. İnsanlar doğar, büyür, yaşar ve ölürler. Bebeklik, çocukluk, gençlik, orta...
Osmanlı Devleti Deniz Seferleri  1522 Rodos’un alınması:  Fatih zamanında kuşatılan ancak alınamayan ve Akdeniz ticaret...
Mısır Seferi Mısır Seferlerinin Nedenleri Fatih’ten beri Osmanlı-Memlük ilişkilerindeki sorunların devam etmesi Dulkadiroğullarının ortadan kalkması...
ATATÜRK VE MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ   TRABLUSGARP  SAVAŞI Tarih:1911 Savaşan devletler: Osmanlı Devleti—İtalya Savaşın nedeni:...
Soru-1 Besin ne demektir? Cevap Canlıların hayatlarını devam ettirebilmek için, büyümek ve gelişmek için tüketmeleri...
ÖZEL İSİMLER Özel İsim: Dünyada bir benzeri daha olmayan veya tek olan varlıklara verilen adlara...
9.KAZANIM: Temel hareket becerilerini uygularken kullanılan ilişkileri söyler.   Sopa Tutmaca Oyunu: Öğrenciler daire şeklinde dizilirler....
Dengeli Beslenme ve Dengeli Beslenmenin Önemi Sağlıklıbir yaşam için vücudumuza gerekli olan besin maddelerini yeterli...
KURULUŞ SIRASINDA BALKANLAR Osmanlı Devletinin Kuruluşu Sırasında Balkanların Durumu Bizans Kocaeli Yarımadası ve Güney Marmara’daki...
Yıldırım Bayezid Anadolu Türk Siyasi Birliğini Sağlama Faaliyetleri   Orhan Bey ve I Murat döneminde...
Niğbolu Savaşı (1396) İstanbul’un ilk kez abluka altına alınması üzerine Bizans İmparatoru Manuel, Papa’dan yardım...
Şeyh Bedrettin İsyanı ve Mustafa Çelebi İsyanı Bozulan Anadolu birliğini tekrar sağlama çalışmalarına başladı. Fetret...
ÖZEL İSİM– TÜR ( CİNS) İSİM Dünyada tek olan, tam bir benzeri bulunmayan varlıkları karşılayan...
Tanzimat’ın 2. Döneminde Tiyatro Tiyatro 2. dönemde işlevini tamamen yitirmiş artık okunmak için oyunlar yazılmaya...
Tanzimat’ın 1. Döneminde Tiyatro Tanzimat Döneminde şiirden sonra üzerinde durulan en önemli türdür. Tanzimat Döneminde...
A. PROKARYOT CANLI GRUPLARI Bu grubun üyeleri bakteriler ve arkelerdir. BAKTERİLER (BACTERİA) ♦ Prokaryot yapıda...
BOŞALTIM SİSTEMİ Canlı için zararlı ve ihtiyaç duyulmayan maddelerin organizma tarafından dış ortama verilmesine boşaltım,...
ÇEKİRDEK (Nukleus) Hücrenin tüm hayatsal olaylarını kontrol eder genetik maddeyi taşır. İçerisindeki nükleik asitler metilen...