Deneyler ve Ders Notları

Amaç – sonuç cümleleri ile neden – sonuç cümleleri arasındaki fark nedir? Amaç – sonuç ve neden –...
Amaç – sonuç cümleleri; bildirdikleri eylemin hangi hedefe, amaca yönelik gerçekleştirildiğini belirten cümlelerdir. Amaç –...
Sebep – sonuç cümleleri, bir eylemin veya durumun gerçekleşmesinin “nedenini” ve bu nedene bağlı olarak ortaya...
Karşılaştırma cümleleri, en az iki farklı varlığı, olayı, durumu, kavramı birbiriyle örtüşen birbirine benzeyen ya...
Kökler, bir dili oluşturan anlamlı en küçük ve en önemli birimdir. Sözcük yapısı ile ilgili konuların (gövde,...
SİNİR SİSTEMİ                 Tüm canlılar çevre değişikliklerine karşı tepki gösterirler. Canlılar bu tepkiyi sinir sistemi...
KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN DÖNEMİNİN SİYASİ OLAYLARI VE ÖZELLİKLERİ A) İÇ İSYANLAR (Mısır ve Anadolu İsyanları)...
Kurallı Birleşik Fiiller Belli bazı fiillerin başka fiillerle, bir ara yardımcı ünlünün de yardımıyla birleşmesi yoluyla...
Haçlı savaşında Selçuklular başkentlerini İznik’ten Konya’ya taşımak zorun kalmışlardır. Batı Anadolu Haçlıların eline geçti. Haçlılar...
Selçuklular Anadolu’nun fethini kolaylaştırmak fetih  yapan komutanlara beylik kurma izni verdiler. Bu yüzden Anadolu kısa...
Atatürk’ün Türk Diline Verdiği Önem Dil bir milletin iletişimini sağlayan fakat sadece bunula kalmayıp geçmişten...
1- Göçler ve düzensiz şehirleşme,  2- Kişi başına kullanılan enerji, su, kağıt, kömür vb artışı, ...
Osmanoğulları yeterince güçlendikten sonra Anadolu’daki beyliklere yöneldiler ve bunlara teker teker son vererek topraklarını kendi...
FELSEFENİN ANLAMI Sistemli felsefe geleneğinin kökleri 2500 yıl öncesine, eski Yunanlılara kadar uzanır. Grekçe’de felsefe,...