Ana Sayfa » Eğitim Haberleri » Zorunlu Yerdeğiştirme Suretiyle Atamalarına İlşikin Duyuru

DUYURU

(20 Eylül 2011)

 

 

 

Bakanlığımız
resmî eğitim kurumlarında görev yapmakta olan müdür, müdür başyardımcıları ve
müdür yardımcılarının “Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin
Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik” in 22 nci maddesi gereğince
zorunlu yer değiştirme suretiyle atamalarına ilişkin iş ve işlemler hâlen
ilgili Valiliklerce yürütülmekte olup, durdurulmasına yönelik herhangi bir
talimat bulunmamaktadır.

İlgililere
duyurulur.

 

 

                                                                         İnsan
Kaynakları Genel Müdürlüğü