Sponsorlu Baglantilar

türkçe dersi 2.dönem başı zümre toplantı tutanağı 2015-2016

Ana Sayfa » İdari Dökümanlar » Sene Başı Evrakları » türkçe dersi 2.dönem başı zümre toplantı tutanağı 2015-2016
Sitemize 09 Şubat 2016 tarihinde eklenmiş ve kişi tarafından ziyaret edilmiş.

2015-2016 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI

 1. DÖNEM TÜRKÇE DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞIDIR

 

Dersin Adı                  : Türkçe

Toplantı no                : 2

Toplantı Tarihi          :  12  / 02 / 2016

Toplantı Yeri             : Öğretmenler Odası

Toplantı Saati            : 15:00

Dersin Adı                  : Türkçe

Toplantıya Katılanlar           :

GÜNDEM MADDELERİ

1-Açılış ve yoklama

2-Birinci döneme ait zümre kararlarının gözden geçirilerek eksikliklerin giderilmesi

3-Birinci döneme ait öğrenci başarılarının değerlendirilmesi ve başarının artırılması için alınacak önlemlerin belirlenmesi

4-Öğrenci ders hazırlıklarının görüşülüp konuşulması

5- Türkçenin konuşma ve yazma kurallarının iyi kavratılabilmesi için diğer   zümre öğretmenleri ile işbirliği yapılmasının esaslarının belirlenmesi

6- Okulun, sınıfın araç ve gereçlerinin kullanımı ve korunması hususunda alınacak kararların belirlenmesi

 • Devamsızlık yapan öğrencilerin tespiti ve okul idaresine bildirilmesi
 • Yazılı yoklamalar
 • Proje ödevleri
 • Önemli gün ve haftalar
 • Dilek ve temenniler

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

 • 12/02/2016 tarihinde Türkçe dersi zümre öğretmeni saat 15.00’te öğretmenler odasında toplanarak belirlenen gündemi görüşmeye karar vermiştir.

 

Yapılan yoklamadan sonra Müdür Yardımcısı ikinci yarıyılın hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle toplantıya başlandı.

 

2-Birinci döneme ait zümre toplantı tutanakları incelendiğinde amaçlanan hedeflere hemen hemen ulaşıldığı, öğrenci başarılarının önceki yıllara oranla daha iyi olduğu gözlendi. Ancak öğrencilerde ödev yapma alışkanlığının hala istenilen düzeyde olmadığı gözlendi.

 

3- I. dönemde Türkçe dersinde 5. sınıflarda başarı oranının diğer sınıflara oranla daha düşük olduğu tespit edildi. Bu durumun ilköğretim 2. kademeye ayak uydurmakta zorlanmalarından ve ilkokullardaki birleştirilmiş sınıf uygulamalarından kaynaklandığı tespit edildi. 8. sınıfların ise Teog başarılarının ilçe ortalamasının altında olduğu belirlendi. Başarının daha da artırılması için öncelikle başarısızlığı olan öğrencilerin başarısızlıklarının nedenlerinin doğru tespit edilerek giderilmesi gerektiği söylendi.

 

Yaptığımız incelemelere göre okulumuzdaki başarısızlığın temelinde en az öğrencilerin kişisel nedenleri kadar toplumsal nedenler de etkili olmaktadır. Ailelerin geçim sıkıntısı, çocuk sayısının fazla olması, erkek öğrencilerin hayvanlara bakmak zorunda olmaları, ergenlik sorunları, motivasyon eksikliği başarısızlığın en önemli nedenleridir. Öğrencilerin öncelikle verimli ders çalışma yöntemlerini öğrenmeleri ve yapılacak veli toplantısında ailelerin de verimli ders çalışma yöntemleri konusunda bilgilendirilmeleri gerekmektedir.

 

Sorunlu öğrencilerin şube öğretmenler kurulunda tespit edilerek sorunlarının giderilmesi için gerekli önlemlerin alınması, bu öğrencilerin velileri ile görüşülerek varsa ailevi sorunlarının giderilmesi için tedbirler alınması kararlaştırıldı.

 

Ayrıca sınıflarımızda hala okuma yazmayı tam olarak bilmeyen öğrencilerin bulunduğu bir gerçektir. Öğrencilerin bu sorunlarının giderilmesi için sınıf öğretmenleri ile işbirliği yapılması gerekmektedir.

 

Ancak rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin yürütülebilmesi için sadece öğretmenlerin çabası yeterli değildir. Bu yardımı alacak öğrencinin ve velisinin de istekli olması gerekir. Sorunlu öğrencilerin sorunlarının tespiti ve giderilmesi de başarının artmasında önemli bir katkıda bulunacaktır. Ama rehberlik yardımı ile sorunları giderilemeyecek öğrencilerin mutlaka yardım alıp eğitimlerini sürdürebilecekleri bir eğitim kurumuna aktarılması şarttır. Aksi takdirde bu öğrencilerin durumunun daha kötüye gitmesinin yanı sıra diğer normal düzeyde öğrencilerimize de zarar vermesi olasıdır. Bu sorunlar giderilebilirse okulumuzda başarının daha üst seviyelere çıkacağı inancındayız.

 

4- Öğrenci başarısızlıklarının temelinde okuma, anlama becerilerinin istenilen düzeyde olmadığı belirtildi. Ayrıca derse ilişkin hazırlıkların yeterince yapılmadığı görüşüldü. Bunun için öğrencilerin kitap okumaya özendirilmesi, okuma saatlerinin verimli kullanılması kararı alındı. Öğrenci ders hazırlıklarının sıkı takip edilmesinin de bu konudaki başarısızlığın engellenmesinde etkili olacağı görüşüne varıldı.

 

Ödevlendirme yaparken öğrencilerin içinde yaşadığı sosyal çevreyi onların yaş düzeylerini bir yandan da diğer derslerden verilecek ödevleri de göz önüne almalıyız. Ödevlendirme yapılırken aynı sınıfa derse giren öğretmenlerin birbirleriyle görüş alışverişinde bulunmalarının yararlı olacağı kanaatine varıldı.

 

5- Türkçe dersi öğretmenlerinin eğitim öğretim sistemi içinde karşılaştıkları en büyük sorun dil kurallarının denetimi ve değerlendirilmesi görevinin yalnız bizim görevimiz olduğu inancıdır. Diğer derslere giren öğretmenlerin de en az Türkçe öğretmenleri kadar bu konuda hassasiyet göstermelerinin bu sorunun giderilmesinde büyük yararı olacağı kararına varıldı. Bu konuda bütün diğer zümre öğretmenleriyle sıkı işbirliğine gidilmesi kararlaştırıldı.

 

6- Bütün öğretmenlerin büyük çabalarına rağmen okul binasının araç ve gereçleri sınıfların korunup kullanılması konusunda yeterince başarılı olamadık. Yapılan bütün uyarılara verilen bütün eğitime rağmen okulun, sınıfların, araç ve gereçlerin iyi kullanılmaması sorununu çözebilmek için öğrencilerin tam bir şekilde motive edilmesi ve onların yaptıkları yanlışların değil gösterdikleri her olumlu davranışın dile getirilmesinin yararlı olacağı bunun yanında dikkatle ve hassas bir biçimde eğitime devam edilmesi kararına varıldı.

 

7- Okulumuzun yatılı olması nedeniyle öğrencilerin ev iznine çıkmalarının devamsızlık konusunda sorun ortaya çıkardığı ve bu sorunun çözümü için öğrencilerin evci izin kağıtlarının sınıf rehber öğretmenleri tarafından çok iyi takip edilmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca öğrencilerin ev ve çarşı izinlerinden okula zamanında dönmelerinin öğrencilerde sorumluluk bilinci oluşması açısından önemli olduğu vurgulandı.

 

8- Yazılı yoklamaların biçimi konusunda uyulacak hükümler 2584 sayılı Tebliğler Dergisinde okunarak incelendi. Bu hükümler doğrultusunda Türkçe dersinin haftada 5 saat olmasından dolayı 3 yazılı yapılacağı kararlaştırıldı. Sınav tarihlerinin yıllık planlara ve ders defterlerine işlenerek öğrencilere en az bir hafta önce duyurulmasına karar verildi.

 

9- Kasım ayı sonunda öğrencilere verilen proje ödevlerinin mayıs ayının ilk haftasında  teslim alınmasına karar verildi. I. dönem yapılan proje ve performans ödevleri toplantısında kararlaştırılan performans ödevleri doğrultusunda öğrencilere bu dönem de en az bir ödev verilmesine karar verildi. Yalnız I. dönem yapılan tüm uyarılara rağmen bazı öğrencilerin hazırcılığa kaçıp internetten ödevini araştırıp hiçbir değişiklik yapmadan getirdikleri tespit edilmiştir. Bu dönem bu şekilde hareket eden öğrencilerin ödevlerinin alınmamasına karar verildi.

 

10-Özel gün ve haftaların kutlanması sırasında öncelikli olarak ilgili kulüp rehber öğretmenleri ile ve diğer zümrelerle işbirliği yapılmasının önemi belirtildi.

 

11-Görüleşecek başka gündem maddesi bulunmadığından Müdür Yardımcısı, ikinci yarıyılda başarıların daha da artması temennisiyle toplantıyı sona erdirdi.

 

ALINAN KARARLAR

 

 

 1. Sorunlu öğrencilerin rehberlik servisine yönlendirilip velileri ile görüşülerek varsa ailevi sorunlarının giderilmesi için tedbirler alınması kararlaştırıldı.

 

 1. Öğrencilerin okuma,anlama becerilerinin gelişmesi için öğrencilerin kitap okumaya özendirilmesi, okuma saatlerinin verimli kullanılması kararı alındı.

 

 1. Türkçenin doğru ve düzgün kullanılması için bütün diğer zümre öğretmenleriyle sıkı işbirliğine gidilmesi kararlaştırıldı.

 

4.Türkçe dersinden 3 yazılı yapılacağına, sınav tarihlerinin yıllık planlara ve ders defterlerine işlenerek öğrencilere en az bir hafta önce duyurulmasına karar verildi.

 

 1. İnternetten ödevini araştırıp hiçbir değişiklik yapmadan getirdikleri tespit edilen öğrenci ödevlerinin alınmamasına karar verildi.

 

 1. Proje ödevlerinin mayıs ayının ilk haftasında teslim alınmasına karar verildi.

 

 1. Özel gün ve haftaların kutlanması sırasında öncelikli olarak ilgili kulüp rehber öğretmenleri ile ve diğer zümrelerle işbirliği yapılmasına karar verildi.

 

 

 

 

 
Paylaş
Sitemizdeki Benzer İçeriklerYorumlar

Bu Yazıya Toplam 0 Yorum Yapılmış

İsminiz

E-Posta Adresiniz

Şehir

İlgili Terimler :