Ana Sayfa » Belirli Gün ve Haftalar » TÜRK STANDARTLARI HAFTASI AÇIKLAMASI(Ekim Ayının 3.Haftası)

TÜKETİCİYİ KORUMA (STANDARTLAR) HAFTASI

 

Türk Standartlar Enstitüsünün 19.8.1993 tarihli teklifi üzerine.
Millî Eğitim Bakanlığınca her yıl ekim ayının üçüncü haftası. Standartlar
Haftası olarak kutlanması kabul edilmiştir.

Bu hafta da;

Türk Standartlar Enstitüsünün kuruluş amaçları ve görevleri,

Standardın ne olduğu ve yararları,

Tüketicinin korunması ve sağladığı yararları,

TSE ve kalite konuları hakkında öğrencilere bilgi verilir

Radyo ve televizyonlarda Türk Standartları Enstitüsü hakkında halk
bilgilendirilir.

Hatalı ve bozuk mal alındığında ne yapılması gerektiği açıklanır.

Aldatıcı ve haksız reklâmların zararları anlatılır.

TSE damgası ve garanti belgesinin önemi açıklanır

TÜKETİCİYİ KORUMA (STANDARTLAR) HAFTASI

 

Belirli bir hizmetin, ihtiyaçları karşılayacak üretimin, ekonomiye ve teknik
amaçlara uygun ölçüde üretmek için; özelliklerini belirleme ve tek biçime sokma
işlemine “Standardizasyon” denir.

Standardizasyon çalışmaları sonucu ortaya çıkan; belge, doküman veya
esere “Standard” adı verilmektedir.

Ülkemizde standardizasyon çalışmaları 1930 yılında başlamış, 1936′da “Standardizasyon dairesi”, 1954′de de “Türk Standartları
Enstitüsü” kurulmuştur. 18 Aralık 1960 yılında yürürlüğe giren bir yasa ile TSE
yeniden oluşturulur ve 16 Mayıs 1985 tarihli 3205 sayılı yasa ile TSE Kurumu
bugünkü yapışma kavuşturulur. TSE’nin görevi; her türlü standardizasyonu
hazırlamak ya da hazırlatarak, uygun bulduklarım Türk Standartları olarak kabul etmektir.

Standardizasyonun amaçları:

 

1. Üretimde ve malların değişiminde işgücü, malzeme, güç kaynağı vb.
faktörlerde en yüksek düzeyde tasarruf sağlamak.

2. Tatmin edici mal ve hizmet üretimini sağlayarak tüketici çıkarlarım
gözetmek.

3. İnsan yaşamının sağlık ve güvenliğini korumak.

4. İlgili grupların, birbirleriyle olan bilgi alışverişini ve anlaşmalarım
kolaylaştırmak.

İyi bir tüketici satın aldığı ürünün. TSE veya TSEK markalı yani,
Türk Standartlar Enstitüsü Kurumu işareti olmasına dikkat etmelidir.

Ülkemizi gelecekte yönetecek olan çocuklarımızın ve gençlerimizin
kalite ve standardizasyon bilinç ve kültürünün oluşması için; Milli Eğitim
Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu’nun aldığı kararla; ilköğretim, lise ve dengi
okullarda “Tüketicinin Korunması Kolunun” her yılın “Ekim ayının 3. haftasının
“Standartlar Haftası” olarak kutlanmasını, orta öğretim kurumlarının öğretim
programlarına “Standardizasyon ve Kalite -1″ dersinin seçmeli ders olarak
alınması uygun görülmüştür.

Tüketicileri korumak
için, Dernek ve Vakıf şeklinde sivil toplum örgütle-ri kurulmuştur. Bu
kuruluşlar alışverişlerinde insanları aydınlatmakta ve tüketici haklarım
korumaktadırlar.