Şube müdürlüğü sınavı 5442 sayılı il idaresi kanunu konu özeti | Öğretimhane - Öğretimhane

Şube müdürlüğü sınavı 5442 sayılı il idaresi kanunu konu özeti

5442 SAYILI İL İDARESİ KANUNU

 

İl ilçe kurulması kaldırılması merkezlerinin belirlenmesi adlarının değiştirilmesi bir ilçenin bir başka bir ile bağlanması KANUN ile yapılır.

Bucak kurulması kaldırılması merkezinin belirlenmesi il ve ilçe bucak sınırlarının, bucak adlarının değiştirilmesi bir köyün veya kasabanın veya bucağın başka bir il ve ilçeye bağlanması mühim mevki ve tabii arazinin adlarının değiştirilmesi İçişleri Bakanlığının kararı ve Cumhurbaşkanın tasdiki ile yapılır.

 

Yeniden köy kurulması ve yerinin değiştirilmesi Bayındırlık ( Çevre Şehircilik ) ve Sağlık ve Sosyal Yardım bakanlığının mütalaası alınmak suretiyle

 

Köy ve kasabaların aynı ilçe içinde bir bucaktan başka bir bucağa bağlanması köy adlarının değiştirilmesi köylerin birleştirilmesi ve ayrılması, bir köy mahalle veya semtin o köyden ayrılıp başka bir köy ile birleştirilmesi İçişleri Bakanlığının tasvibi ile yapılır.

 

Kaza kurulmasında ve kaldırılmasında. Bir kazanın başka bir ile bağlanmasında merkezinin belirtilmesinde sınırlarının değiştirilmesinde ilgili vilayetin idare heyetiyle umumi meclisin mütalaası alınır.

 

İllerin idaresinde yetki genişliği esasına dayanır. İllerin genel idare şekilleri il ilçe ve bucaklara ayrılır. İllerin başında il idare şube müdürleri bulunur. Bunların altındakileri 2. derece memurlardır. Bu teşkilat valinin emri altındadır. Müstesnaları mevcuttur. Bunlar hâkimler kanunu icra iflas kanunu yazılı yargıçlar. Cumhuriyet savcısı yargıç sınıfında bulunan adalet memurlarıdır. Askeri fabrika ve müesseseler askerlik daire ve şubeleridir.

 

Valinin yazı işlerinde vali muavini sorumludur.

 

Vali muavini en az altı yıl kaymakam olarak çalışmış olması ve bununda 2 yılını doğuda geçirmiş olması gerekmektedir.

 

Vali atanmasında İçişleri Bakamlığının inhası bakanlar kurulunun kararı ve cumhurbaşkanını onayı gerekmektedir.  Vali tayininde 3656 sayılı kanun cari değildir.

 

Vali muavinleri ile hukuk işleri müdürleri il idare şube müdürleri, il ve bölge muhakemat müdürleri ve hazine avukatları Valinin mütalaası alınarak bakanlık veya tüzel kişiliği genel müdürlüklerinin teşkilat kanunlarındaki hükümlerine göre tayin edilirler.

 

Vali hükümetin temsilcisi ve bakanları mümessili ve bunları idare ve siyasi yürütme vasıtasıdır.

 

Vali her bakana ayrı ayrı sorumludur. Bakan resen emir ve talimat verebilir. Bakanlar kuruluna taltif ve tecziyede bulunabilirler. Valiler hesaba ta ve teknik hususlara ait işlerde idare şube başkanlarına vali adına imza yetkisi verebilir.  Kanun tüzük yönetmeliğin neşiri için çalışır.

Adli ve askeri teşkilatlar dışında her yeri denetleyebilir.

 

İl idaresi kolluk kuvvetlerini kullanılması İçişlerinin teklifi ve bakanlar kurulunun kararıyla görevlendirilir. Özel hususlarda genel kurmay komutanı tarafında belirlenir.

 

Jandarma polis ve gümrük muhafaza ve diğer kolluk kuvvetlerinin geçici ve sürekli yer değiştirilmesinde hemen içişleri gümrük ve tekel bakanlığına bilgi verir.

 

Acil durumlarda diğer kolluk kuvvetlerinde yardım isteyebilir bunlar hemen yardım etmek zorunda vali bunu sözlü isteyebilir sonrasında yazı ile bildirmek durumundadır.

 

Aliler halkın askeri müracaatlarını kabul eder.

 

Vali tarafından verilen işler 7 gün içinde yapılmalıdır.

 

Valinin verebildiği cezalar

 

 1. Uyarma
 2. Kınama
 3. 5 güne kadar aylıktan kesme cezası verebilir.

 

Diğer cezalar için teklifte bulunabilir.

 

Valinin verdiği cezalar kesindir. Direk sicile geçer.

 

Yılda 4 defadan az olmamak idare şube başkanlarını heyet halinde toplar.

 

Ahenkli çalışma için yılda 1 defa toplanır.

 

İLÇE YÖNETİMİ

 

 • Kaymakam
 • İlçe idare şube başkanları

 

Kaymakamların atanması İçişler bakanlığı müdürler encümeni intihabı ve bakanın tasvibine müşterek karar ve cumhurbaşkanının tastikiyle onaylanır.

Uyarma ve kınama cezası verebilir. Diğer ağır cezalar için de tavsiyede bulunabilir.

 

Valiler direk kaymakama yazar. O da diğerlerine bilgi verir.

 

İlçe şube başkanlarını valinin muvafakatiyle işten çekebilir.

Takdir verebilir 8 güne kadar izin verebilir. Kendine ait memurlara 1 aya kadar izin verebilir ve bunlar izinde düşülür.

 

Kaymakam her yıl bütün bucakları ve köylerin en az yarısını teftiş eder.

 

İL İDARE KURULU ( kararları; idari, istişare ve kazai olarak alır.)

 1. Hukuk işleri müdürü
 2. Defterdar
 3. Milli Eğitim
 4. Bayındırlık
 5. Sağlık ve sosyal yardım
 6. Tarım
 7. Veteriner

 

Vali olmadığında muavini görevlendirebilir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ