Şube müdürlüğü sınavı 4688 sayılı sendika ve toplu sözleşme kanunu konu özeti | Öğretimhane - Öğretimhane

Şube müdürlüğü sınavı 4688 sayılı sendika ve toplu sözleşme kanunu konu özeti

4688 SAYILI SENDİKA VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU

 

Konfederasyon en az 5 farklı sendika bir araya gelerek kurulur.

 

İşyeri sendika temsilcisi: en çok üyesi olan

 

Sendika işyeri temsilcisi: üyesi olan sendika

 

11 alanda sendik var.

 

 1. Büro banka sigorta
 2. Eğitim öğretim
 3. Sağlık sosyal
 4. Yerel yönetim
 5. Basın yayın iletişim
 6. Kültür sanat
 7. Bayındır inşaat
 8. Ulaşım
 9. Tarım ormancılık
 10. Enerji sanayi orman
 11. Diyanet ve vakıf

 

İzin almadan serbestçe kurulurlar.

Sendika kurucusu olmak için kamu görevlisi olmak yeterlidir.

 

Valiliğe verilen sendika kurulum belgeleri 15 içinde çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığına bildirir.

 

Eksik varsa düzeltme için 1ay süre verilir. Tamamlanmazsa 1 ay içinde mahkemeye gidilir. Mahkeme ise 60 günlük düzeltme süresi verir.

 

15                    1 ay                 1ay                  60 gün

Vali                 düzeltme         mahkeme        mahkeme

Sosyal                                                            düzeltme

 

 

 1. Genel kurul
 2. Yönetim kurulu
 3. Denetleme kurulu
 4. Disiplin kurulu

 

Yapılacak olan değişiklikler 30 gün içinde çalışma ve sosyal güvenlik banklığına bildirilir.

1000 den fazla üyelerde delegelerle yapılır.

Konfederasyon en fazla 500 delegeden oluşur.

 

Tüzüklerde delege seçimi engelleyici maddeler konulamaz.

 

Genel kurul sendikanın ilk kurulmasında itibaren 6 ay içinde toplanır.

 

Olağan genel kurul toplantıları 4 yılı aşmayan yıllarda yapılır.

 

Toplantı öncesi faaliyetler çalışmalar hesaplar 15 gün öncesinden önce yazılı sonrasında da internet ortamında ilan edilir.

 

Olağanüstü kurul toplantı çağrısı genel kurul veya delegelerin 1/5 oranında çağrısı üzerine 60 gün için de toplanabilir.

Çağrı yönetim kurulu tarafında yapılır.

 

Toplantıda yeter sayı salt çoğunluk aranır. Olmazsa 2. toplantı 15 gün sonra yapılır bu sefer yeter sayı aranmaz.

 

Buna uymayan sendika 60 günlük içinde yeni bir yönetim kurulmasını ister olmazsa 1 ile 3 arası kayyım atanır.

 

Yönetim Kurulu         konfederasyon                       disiplin kurulu            denetleme kurulu

3 ile 7 arası                 5 ile 10 arası               3 ile 5 arası                 3 ile 5 arası

 

 

Sendika üyelikleri 3 nüsha şeklinde düzenlenir.

 

30 gün içinde ret edilmeyen üyelikler kabul edilmiş sayılır.

 

Ret edilenler ise 30 gün içinde iş davalarına bakan mahkemelere başvurabilir.

 

Kabul edilenlerin belgeleri 15 gün içinde kendilerine gönderilir.

 

Çekilme 3 nüsha şeklinde kurumuna vermekle başlar. Kurum 15 gün içinde sendikaya gönderir. 30 gün içinde resmen çekilmiş sayılır.

 

Sendikanın üyelikten çıkarma kararına karşın 15 gün içinde iş davalarına bakan mahkemelere başvurabilir. Mahkeme kesin kararını 2 ay içinde verir.

 

Sendika yönetimine seçilenler kurumlarına 30 gün içinde bildirirler. Tüzük gereği isterlerse aylıksız izne ayrılabilirler. Veya haftada 1 gün izinli sayılabilirler.

 

Sendika şubeleri en az 400 üyeden oluşur. 400 üye çıkmazsa temsilcilikler kurulabilir.

 

İldeki üyesi sayısı 100 üzerinde olanlardaki il temsilcisine ve

İlçedeki üye sayısı 50 nin üzerinde olan ilçe temsilcisine haftada 4 saat izin verilir.

 

Görevleri biten yöneticiler 30 gün içinde kurumlarına müracaat ederler. Kurum da 30 gün içinde görevlerine atama yapmak zorundadır. 30 gün içinde görevlerine başlamayanlar görevlerinden çekilmiş sayılırlar.

 

Mahkemelik bir durum olursa mahkeme kararı verilene kadar üyelikler devam eder.

 

KAMU PERSONELİ DANIŞMA KURULU

Devlet personel başkanlığının bağlı olduğu bakanın başkanlığında en çok üyeye sahip olan 3 konfederasyon arasında toplanılır.

 

MART VE KASIM aylarında toplanılır. Sekretaryası Devlet Personel Başkanlığı yapar.

 

 • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 • 5

 

Bakanlar kurulu kararı olmadan yardım alamazlar. Ve paraları bankada olmaz zorunda nakitleri ise tüzükte belirtilen oranda olmalıdır.

 

5 gün içerisinde bankaya yatırılmalıdır.

 

%0 de 4 ten az 1/30 dan çok olamaz kesintiler.

 

% de 10 üyelerin eğitimine harcanmalıdır.

 

Mali denetim ve raporlar birbirin izleyen 3 er aylar içinde çalışma ve sosyal güvenlik başkanlıklarına ve konfederasyonlara bildirilir.

 

Toplu sözleşme 2 yıllığına yapılır.

 

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI HEYETİ

 

 • Devlet personel başkanlığının bağlı olduğu bakan
 • Kalkınma bakanı
 • Maliye bakanı
 • İçişleri bakanlığı
 • Hazine müsteşarı
 • Devlet personel başkanlığı temsilcileri

 

15 üyeden oluşur

 

15 gün öncesinde Devlet personel başkanlığına bildirilir.

 

Toplu sözleşmenin imzalanan bölümlerine ilişkin kamu görevlilileri Hakem Kuruluna Başvuramaz.

 

Toplantı her 15 Mayıs tarihinden sonra 5 iş günü içerisinde kurumca belirlenen yer ve tarihte yapılır.

Toplantıda sendika üye sayıları görüşülür. Ve çalışma ve sosyal güvenlik başkanlığına Mayıs ayı son iş gününe kadar teslim edilir. Bunları çalışma ve sosyal güvenlik başkanlığı her yıl Temmuz ayında resmi gazetede yayımlar. Bu sayılara itiraz 15 gündür. Ankara iş mahkemesine yapılır. Mahkeme de bunları 15 gün içinde karar bağlar.

 

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ

 

Son rakamı tek olan sayılarda yapılır.

Sendikalar tekliflerini, görüşmeler başlamadan 1 hafta önce Kamu işveren heyetine sunulmak üzere devlet personel başkanlığına teslim edilir.

Görüşmelerde 15 kişiyi geçmeyecek şekilde teknik heyet seçilir.

Ağustos ayında başlar ve biter.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ