Son Dakika Haberleri

Sosyal Bilgiler Ders Notları


 • 4.sınıf milli mücadele dönemi olayları kronolojik sıralaması ders notu

 • 4.sınıf Milli Mücadele Kahramanları

 • 2.BEYAZIT DÖNEMİ KONU ÖZETİ

 • CUMHURİYET ÖNCESİ DÖNEMDE TÜRKİYE'DE MESLEKİ EĞİTİM

 • Atatürk'ün Bilinmeyen Özellikleri

 • Bilgi kaynakları ders notu

 • Atatürk'ün bilim ve teknolojiye verdiği önem

 • Bilimin öncüleri ders notu

 • Bilim İnsanlarının Özellikleri

 • Buluşların hayatımıza olumsuz etkileri

 • Buluşların hayatımıza olumlu etkileri

 • İstanbul’un Fethinin Nedenleri

 • Kuran-ı Kerim ders notu

 • İncil ders notu

 • Tevrat ders notu

 • Telefonun İcadı ders notu

 • Tanzimat fermanı ders notu

 • 4.sınıf Atatürk'ün okul hayatı ders notu

 • Türk kadınlarına siyasal hakların verilmesi ders notu

 • İklimin insan yaşantısına etkileri özeti

 • Türkiye'deki iklim tipleri ve özellikleri özeti

 • 5.sınıf fiziki haritada renkler özeti

 • 5.sınıf haritayı tanıyorum tema kavramları

 • 5.sınıf gündelik hayatta kültürel unsurların sürekliliği ve değişimi ders notu

 • 19.yy eğitim alanında ıslahatlar ders notu

 • 19.yy ekonomi alanında ıslahatlar ders notu

 • 19.yy toplumsal alanda ıslahatlar ders notu

 • 19.yy idari alanda ıslahatlar ders notu

 • 19.yy askeri alanda ıslahatlar ders notu

 • Sened-i İttifak konu özeti

 • 18.YY ıslahat hareketleri konu özeti

 • 17.yy Islahatçıları konu özeti

 • İnkılap tarihinde geçen kavramlar ders notu

 • Atatürk inkılapları kısa ders notu

 • Atatürk ilkeleri kısa ders notu

 • İpek yolunda

 • İpek yolunda Türkler ders notu

 • İpek yolunda

 • 5.sınıf tarihi eserlerimiz konu özeti

 • 4.sınıf Sevr Antlaşması Ders Notu

 • Sivas Kongresi Konu Anlatımı

 • Erzurum Kongresi Konu Anlatımı

 • Milli Mücadele Yılları Konu Anlatımı

 • Türk Medeni Kanununun Kabulü (17 Şubat 1926)

 • 6.sınıf temel haklarımız ders notu

 • 6.sınıf ülkemizin kaynakları ders notu


 • 5.sınıf Anadolu uygarlıkları ders notu

 • 5.sınıf çocuk olarak haklarımız ders notu

 • 5.sınıf haklarımı öğreniyorum ders notu