Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa kitabı sınav soruları ve cevap anahtarı | Öğretimhane - Öğretimhane

Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa kitabı sınav soruları ve cevap anahtarı

29.Aşağıda Gazi Osman Paşa ile ilgili
verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) İstanbul’da doğmuştur
B) Büyük Osmanlı nişanı ve altın kılıçla
ödüllendirilmiştir
C) Teğmen rütbesiyle Harp Okulu’ndan
mezun olmuştur
D) Osmanlı ordularına başkomutanlık
yapmıştır
30.Aşağıdakilerden hangisi Cihan
Devleti Osmanlı’nın önce duraklayıp
sonra gerilemesinin nedenlerinden
biri değildir?
A) Batı’da gerçekleşen bilimsel,
sanatsal, teknolojik gelişmelere ayak
uydurulamaması
B) Avrupa’daki sanayileşmeye yabancı
kalınması
C) Başkentinin İstanbul olması
D) Ekonomisinin çökmüş olması
31. 1853 yılında Rus Çarı Nikola’nın
Osmanlı’ya takmış olduğu isim
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cihan Devleti
B) Muhteşem Osmanlı
C) Hasta Adam
D) Güçlü Osmanlı
32.Rus Çarı aşağıdakilerden hangisini
bahane ederek 10 Mayıs 1853’te
Osmanlı Devleti’ne savaş açmıştır?
A) Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın
kendisine b
6
34.Aşağıdakilerden hangisinde Osman
Paşa’nın anne-babasının isimleri
doğru olarak verilmiştir?
A) Gül Hanım – Mehmet Efendi
B) Feride Hanım – Mahmut Efendi
C) Feride Hanım – Hasan Efendi
D) Şakire Hanım – Mehmet Efendi
35.Aşağıdakilerden hangisi Plevne’de
yapılan ilk muharebenin sonucudur?
A) Rus Çarı’nın teslim olması
B) Osmanlı ordusunun galip gelmesi
C) Plevne’nin Rusların eline geçmesi
D) Osman Paşa’nın teslim olması
36. ‘’Ruslar, Gazi Osman Paşa’yı teslime
zorlamak için her yolu mubah
sayıyorlardı.’’ Bu sebeple Ruslar
aşağıdakilerden hangisini yapmıştır?
A) Osman Paşa’nın babasını rehin
aldılar.
B) Büyük bir yangın çıkardılar.
C) Kadın ve çocukları esir aldılar.
D) Hastaneleri ve camileri
bombaladılar.
37.Uzun süren Plevne kuşatması
sırasında Osmanlı-Romen ordu
hatları birbirlerine çok fazla
yaklaşınca askerler arasında dostluk
ilişkileri kurulmuştu. Aşağıdaki hangi
ikili grup bu garip dostluğun
kahramanlarındandır?
A)Mehmet – Mikail
B) Mehmet – Nikola
C)Mehmet – Mihail
D) Mehmet – Aleksandr
38. 31 Ekim akşamı Osman Paşa savaş
meclisini toplayarak ‘’ ya teslim
olacaklarını ya da yarma harekâtına
başlanacağını, fakat bu kararı tek
başına değil, tüm komutanlarıyla
beraber alacağını ‘’ belirtti. Bu bilgiye
göre savaş meclisindeki ortam için
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A)Demokratik Ortam
B)Kaos Ortamı
C)Barış Ortamı
D)Tedirgin Ortam
39.Aşağıdaki hangi topluluk Osmanlı
ordusu Plevne’den ayrıldıktan sonra
geride kalan Müslüman halka eziyet
eder gerekçesiyle Osman Gazi
tarafından sertçe uyarılıp, İncil
üzerine yemin ettirilmiştir?
A) Yunan
B) Sırp
C) Bulgar
D) Rus
A
7
40.Aşağıdakilerden hangisi Plevne
Savaşı’nın sonuçlarından biri
değildir?
A) Osmanlı ordusu savaşı kaybetmiştir
B) Osman Gazi esir düşmüştür
C) Osman Gazi, Ruslar tarafından idam
edilmiştir
D) Osman Gazi, Osmanlı Nişanı ve
altın kılıçla ödüllendirilmiştir.
41.Osman Paşa Harp Akademisini
bitirdiğinde rütbesi neydi?
A) Teğmen
B) Yüzbaşı
C) Binbaşı
D) Yarbay
42. “ Gazi” unvanı kimlere niçin verilir?
A) Savaşta şehit olan askere maaş
bağlanması için verilir.
B) Savaşta üstün başarı gösterenlere
maaş bağlanması için verilir.
C) Savaşta yaralanan veya savaştan
dönen askeri onurlandırmak için
verilir.
D) Savaştan kaçan askere
cezalandırmak için verilir.
43.Osman Paşa’nın babası Tokat’tan
İstanbul’a hangi sebepten dolayı
gelmek zorunda kalıyor?
A) Osman Nuri’nin eğitimi için.
B) Tayini İstanbul’a çıktığı için.
C) Savaştan kaçmak için.
D) Yokluk, kıtlık, sel ve dolu gibi
sebeplerle geçimlerini
sağlayamayacak hale geldikleri için.
44.Bulgar esnafın Osmanlı
askerlerinden korkarak dükkânlarını
açmaması üzerine Osman Paşa’nın
“Canınız ve malınız bize emanettir.”
diyerek onları Müslüman halktan
ayırt etmemesi onun hangi özelliğini
gösterir?
A)Kararlılığı
B)Ciddiyeti
C)Adaleti
D)Merhameti
45.Plevne’de alınan iki galibiyetten
sonra Osman Paşa mevzileri dolaşırken
karşılaştığı hangi olay onun
duygulanmasına ve gözlerinin
yaşarmasına sebep olmuştur?
A)Yararlıları görüp üzülmesi.
B)Savaşı kaybedeceğini
8
47.Milletlerarası sözleşmelere göre
savaşta dahi olsa zarar verilmeyecek
yerler nerelerdir?
A) Evler
B) Ahırlar
C) Hastane ve İbadet yerleri
D) Okullar
48.Gazi Osman Paşa askerlik hayatında
ilk kez nerede öngörüsünde
yanılmıştır?
A) Rusları yeneceğini öngörmüştür.
B) Ne pahasına olursa olsun İstanbul’dan
yardım geleceğini öngörmüştür.
C) Rusların geri çekileceğini öngörmüştür.
D)Osmanlı Devleti’nin yıkılmayacağını
öngörmüştür.
49.Kuşatmayla beraber çok zor duruma
düşen Osman Paşa ve askerleri
yaptıkları son toplantıda nasıl bir
karar almışlardır?
A) Kuşatmayı yarıp geçerek teslimiyetten
kurtulma kararı almışlardır.
B) Teslim olarak daha fazla kan
dökülmemesi kararı almışlardır.
C) Hiçbir şekilde Plevne’den çıkmama
kararı almışlardır.
D) Hiçbiri
50.Kuşatma harekâtına karşı girişilen
yarma harekâtı başarısız olunca esir
düşen Osman Paşa, Rus Çar’ının
huzuruna çıkmadan önce kılıcını
niçin çıkarıp arabada bırakıyor?
A) Yaralı olduğu için ağırlık yapmasın diye.
B) Esir bir askerin kılıç taşıması yasak
diye.
C) Osman Paşa kılıcını bizzat kendi eliyle
teslim etmek istemiyor diye.
D) Savaşmaya değil barış yapmaya
geldiğini göstermek için.
51.Osman Paşa’nın esareti bitip
İstanbul’a döndükten sonra Osman
Paşa İstanbul halkı ve padişah
tarafından nasıl karşılanıyor?
A) Yenildiği ve esir düştüğü için çok kötü
karşılanıyor.
B) Halk tarafından büyük bir coşkuyla
karşılanarak padişah tarafından akşam
yemeğine davet edildi.
C) Sıradan bir karşılama töreni yapıldı.
D) Yenildiği ve esir düştüğü için
yargılanarak idam edildi.
52. Osman Paşa pek az komutana nasip
olan gazilik unvanını nerede
kazanmıştır?
A) Vidin
B) Plevne
C) İstanbul
D) Rusya

53. “93 Harbi” olarak bilinen savaş
Osmanlı ile hangi devlet arasında
gerçekleşmiştir?
A) Osmanlı-Rus
B) Osmanlı-Almanya
C) Osmanlı-Bulgaristan
D) Osmanlı-Yunanistan

PLEVNE
KAHRAMANI GAZİ
OSMAN PAŞA
29) A
30) C
31) C
32) B
33) D
34) D
35) B
36) D
37) C
38) A
39) C
40) C
41)B
42) C
43) D
44) C
45) C
46) D
47) C
48) B
49) A
50) C
51) B
52) B
53) A

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ