Menu

Osmancık romanı klasik soru ve cevapları (100 soru)

0 Comments

OSMANCIK ROMANI 100 TANE SORU
OSMANCIK SORULAR
1-Osman” Son Göç’ün” ne zaman olacağını sezmişti
Bahar başlangıcında,badem ağaçlarının çiçeğe durduğu günlerde sezmişti.
2-Allah’tan niçin mehil (ek süre) istiyor
Bursa’ya gömülmek için,rüyanın gerçekleşebileceğine inanmak için
3-Gönül rahatlığına ne zaman erecektir?
Bursa alındığı zaman
4-Bursa’nın alındığını kim haber ediyor? Sungur
5-Osmancığın yeğenleri kimlerdir? Banu Çiçek, Bay Koca
6-Osmancığın babası kimdir? Ertuğrul Gazi Bey
7-Annesi kimdir? Cankız
8-Osmancık hangi boydandır? Kayı Boyundan
9-Kimsenin beklemediği bir zamanda kader denilen olay neydi?
Osmancığın Şeyh Ede Balı ile tanışması.
10-Kitabın başındaki göçün kahraman yiğit beyleri kısacası Osmancığın babasının gaza yoldaşları kimlerdir?
Turgut Alp, Saltuk Alp,Aykut Alp,Gazi Abdurahman, Ak Temür, Kara Mürsel, Kara Tekin,Samsa Çavuş, Şeyh Mahmut, Sülemiş gibi yiğit beyler
11-Osmancığın atının adı nedir?
Al-Işık- İkincisinin adı Benliboz’dur.
12-Osmancığın diğer kardeşlerinin adı nedir? Gündüz,Savcı
13-Osmancığın Mihail Konses ile tanışması neye benzetilmektedir?
Babası Ertuğrul’un Sultan Alaaddin ile ilişki kurmasına benzetilmiştir
14-Mihail’in arkadaşının adı nedir?
Kalanoz ,Karacahisar tekfürünün oğlu
15-Mihailler nasıl bir yerde oturuyorlardı?
Yüksek ve kalın duvarlarla çevrili kocaman bir bahçenin içinde ,çatı hariç üç katlı bir konakta oturuyordu.
16- Osman Beyin romanda geçen en yakın arkadaşları kimlerdir?
Saltuk Alp, Konur Alp, Sungur, Gazi Rahman, Abdullah, Akça Koca.
17- Osmancık Mihail’i nerde kurtarıyor? Harmankaya’da
18- Savcı beyin eşi ve çocukları kimdir?.
Ayna Melek, oğlu Bay Koca, kızı Banu Çiçek’tir.
19- Gündüz beyin eşi kimdir?
Gündüz beyin eşi Burla Hatun’dur
20 Osmancık kısa süreli kime aşık oluyor?
Mihail Kosses’in kız kardeşi Zoe’ye aşık olur
21- Osmancık, Ede Balı ile nerde ne zaman karşılaşır?
Domaniç temmuzlarından birinde, Sivrikaya’ da
22-Osmancık ile Edebalı arasında nasıl bir konuşma geçer?
Osmancık, Ede Balı ile tanıştıktan sonra değişmeye başlar. İlk görüşmelerinde Osmancık Ede Balı’ya “dünyanın çok büyük olduğunu” söyler. Ede Balı ise farklı düşünmektedir: “dünyayı bize büyük gösteren bizim küçüklüğümüzdür. Hırsımız, sabırsızlığımız, bencilliğimiz. Önce bu yüzden küçülüyor, sonra da dünyayı çok büyük görüyoruz. Çok büyük dediğin dünya gökyüzündeki en küçük yıldızın yanında bile tırnak ucu kadar kalırmış” diyor.
23- Dursun Fakı kimdir?
Dursun Fakı Ede Balı’nın yetiştirdiği bir öğrencidir. Tabi ki yaş itibariyle Osmancık’tan büyüktür. Sürekli Osmancık’la beraberdir, fikir alış-verişinde bulunduğu biridir. Ede Balı’ya benzemektedir.
24 Osmancık ve ailesi eşyalarını niçin evde bırakmıyorlar?
Çünkü 2 yıldır İnegöl tekfürünün adamları başlarında Aya Nikola ile Söğüt’ü basmakta eşyaları yağmalamaktadır.
25- Ertuğrul Beyin isteğiyle o yıl ve bundan sonra her yaz eşyalar kime emanet ediliyor?
Bilecik tekfürüne emanet bırakılıyor
26- Osmancık, Ede Balı’nın tekkesine gittiği bir gün kime aşık olur?
Malhun Hatuna
27- Osmancık, Ede Balı’nın tekkesinde bir odada masa üzerinde Bizans ve Selçuklu sikkeleri (paraları) görür.Bunun sebebi nedir?
Sebebini Dursun Fakı söyler: “Misafir olanlar alsın diye konmuştur. Konuk, isteme utancına düşmesin diye
28-Malhun Hatune başka kim istetiyor?
Eskişehir Beyi Al Zahid de Malhun Hatun’u istetir
29-Osmancık daha sonra kiminle evlenir ve o kişiye nasıl hitap eder?
Malhun Hatun.Ona hep “Zümrüdankam
30- Civar yörelerde yeni yerleşim yerleri kurulma çalışmaları devam etmektedir.Burada kiminle karşılaşır?
Gökçe Bacı
31- Osmancık’ın eşi Malhun Hatun’un annesi, ağabeyi , kardeşi kimdir?
Ildız Hatun, Mahmut,Hüsamettin.
32-Beyliğin başına kim geçer? Osmancık
33-Osmancık’ın beyliğin başına geçmesine kim karşı çıkar?
Amcası Dündar Bey
34- Osman beyin bir özelliklerinden biri nedir? Ney üflemesi.
35- Osman Beyin beyliğin başına geçtikten sonra ilk işi ne olmuştur?
Kulacahisar’ı almak olmuştur.
36-Osman Bey niçin önce bu kaleyi almıştır*
Kulacahisarlılar, İnegöl tekfürü Aya Nikola’nın haydutlarıdır, yol kesip kervanları yağmalamaktadırlar. O yüzden Osman bey bu kaleyi almaya karar verir ve alır.
37- Osman beyin yeğeni Bay Koca’yı kim öldürür? Kalanoz öldürür.
38- Osman Bey’in amcası savcı Bey’i kim şehit eder?
Kalanoz bu sefer de Bay Koca’nın babası Savcı Beyi şehit eder
39- Kalanoz’u kim öldürür? Osman Bey
40- Aydos Kalesi’nin kumandanı kimdir?
Aydos Kalesi’nin kumandanı Nikeforos adlı bir Bizanslıdır
41- Bu kaleye gönderilen elçi kimdir? Ve ona nasıl davranılmıştır?
Abdullah.Kale burçlarından aşağı atılarak şehit edilmiştir.
42-Aydos Kalesi kimin yardımıyla alınmıştır?
Evdoksiya adlı bir bayan.
43-Bu bayan kimden etkilenip Osmancık’a yardım etmiştir?
Gazi Rahman’ın okuduğu ezandan etkilenir
44-Bu bayan nasıl bir plan kurar?
Taşa sarılı bir kağıdı kaleden aşağıya atar. Kağıtta, Osman Bey ve arkadaşlarına iki gün sonra geldiklerinde yardım edeceğini, kalenin kapılarını açacağını söyler.
45- Evdoksiya kim ile evleniyor ve ne adını alıyor?
Evdoksiya ile Rahman Gazi evleniyorlar.Saniye adını alıyor.
46- Mihail Kosses Osman Bey’le nerde buluşuyor?
Kartal Doruğu’nda Sivrikaya.
47-Harlak neresidir?
Gökçe Bacının ve yoldaşlarının yaşadığı yer
48- Harman Kaya neresidir?
Köse Mihal’in yaşadığı yer
49- İtburnu neresidir?
50 Kartal Doruğu, Sivrikaya neresidir?
Osman beyle Ede Balının konuştuğu ve Osman beyi çok etkileyen bu konuşmaların geçtiği önemli bir yer
51- Köse Mihal de Müslüman olduktan sonra ne adını alıyor? Niçin?
Abdullah. . Çünkü Aydos Kalesinde o da vardır ve elçi Abdullah’ın kale burçlarından atıldığını görmüş ve ona çok üzülmüş ve duygulanmıştır. Bu yüzden o elçinin adını alıyor.
52-Osman Bey’in oğullarının adı nedir? Orhan Bey,Alaaddin.
53-Orhan Bey kime aşık olur?
Bir pazar gezisinde Holofira adlı genç bir Rum kızıyla tanışır ve ona aşık olur.
54- Osman beyin çevre kaleleri alması ile gücü artmış ve herkesin beğenisini kazanmış.Bunun sonucunda kim ona hediye göndermiştir?
Selçuklu Sultanı Alaaddin bey de Osman beye birçok hediye göndermiş
55- Aydos Kalesinden sonra fethedilen kaleler hangileridir?
Karacahisar, . Yarhisar Kalesi, İnegöl Kalesi
56-Orhan Bayle evlene Holofira’nın adı sonradan ne oluyor?
Nilifer.
57-Holorifa hangi kalede oturmaktadır?
Bileceik Kalesi’nde .
58-Nilüferle Orhan Bey’in ilk çocuklarının adı nedir?
Murat
59- Ede Balı ne zaman vefat ediyor?
Bursa kuşatması öncesi
60-Osman Bey Bursa’yı almadan önce nereyi alır? İznik.
61-Osman Bey Bursa alabildi mi? Hayır.
62-Bursa’yı kim alır
Bursa’yı Orhan Bey kuşatır ve babası Osman Bey ölüm döşeğinde iken Bursa’yı fetheder. Babasına Sungur Bey müjdeyi verir. Osman Bey gönül rahatlığıyla ve memnuniyet içinde Hakkın rahmetine kavuşur.
63- Osman Bey’den geri miras olarak neler kalmıştır?
Osman Beyden geriye sarık için bir parça bez, tuzluk, sade bir kılıç ve mızrak, bir kaşık kalmıştır. Hiç altını, akçesi yoktur. O, her şeyi ve her şeyini Devleti ve milleti için bağışlamıştır. Ayrıca devleti için oğlu Orhan ve torunu Murat’ı bırakmıştır…
-Şeyh Edebalının küçük oğlunun adı hüsamettin turgut
2-Selçuklu ve Bizans sikkeleri odaya misafir sıkıntıdaysa alsın diye konmuş Kounuğu isteme utancına düşürmemek için konmuş.
3-Şeyh Edebalının odasındaki seccade Sultan Alaaddinin Edebalıya hediyesi.
4- Şeyh Edebalının odasındaki mor kesenin içindeki Kuran-ı Kerimdir.
5 Kuran-ı Kerim “konuk ,gece uyku tutmaz ,bunalırsa okusun ,ferahlasın,içi aydınlansın diye konmuştur.
6-Romanda adı geçen şahıslar:Dursun Fakı ,Hüsamettin Turgut,Malhun Hatun,
7-Şeyh Edebalı İtburnunda oturmaktadır.
8-Ede balı niçin İtburnundan Söğüt’e yakın olan Tepepınara Al Zahidin şerrinden korunmak için. göç ediyor
9-Gazi Rahmanın en büyük özelliği güzel ezan okumasıdır
10-Mahmet bey sözü,sazı,sohbeti,yemeyi,içmeyi,zevk ve safayı çok seven ama savaşmayı bilmeyen bir kişidir.
11-Osmanla Malhun Hatunun nikahların Dursun Fakı kıymıştır.
12-Gökçe baçın
13-Bayat Beyi Koca Kulmaş

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir