ortaokul türkçe dersi zümre öğretmenleri toplantı tutanağı 2018-2019 indir | Öğretimhane - Öğretimhane

ortaokul türkçe dersi zümre öğretmenleri toplantı tutanağı 2018-2019 indir

  • Açılış ve Yoklama

 

 

  • Bir önceki  toplantıya  ait  zümre  kararlarının  uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi ve uygulamaya yönelik yeni kararların alınması

 

 

 

 

 

 

 

  • Öğretim programlarında yer alması gereken Atatürkçülükle ilgili konular üzerinde durularak çalışmaların buna göre planlanması

 

  • Öğretim programında belirtilen kazanım ve  davranışlar dikkate alınarak derslerin işlenişinde uygulanacak  öğretim  yöntem   ve   teknikleriyle bunların uygulama şeklinin belirlenmesi
  • Ünite veya konu ağırlıklarına göre zamanlama yapılması, ünitelendirilmiş yıllık planlar ve ders planlarının     hazırlanm a s ı ,     u y g u l a n m a s ı     v e d e ğ e r l e n d i r i l m e s i n e  i l i ş k i n h u s u s l a r ı n görüşülmesi

 

  • Diğer zümre  veya  bölüm  öğretmenleriyle  yapılacak işbirliği esaslarının belirlenmesi

 

 

 

 

  • Bilim ve teknolojideki gelişmelerin, derslere yansıtılmasını sağlayıcı kararlar alınması

 

 

 

 

  • Derslerin daha verimli işlenebilmesi için  ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç ve benzeri öğretim materyalinin belirlenmesi

 

2017-2018  Eğitim  Öğretim  yılı  2.  dönem  Türkçe  dersi  zümre  öğretmenler kurulu  toplantısında  zümre  öğretmenlerinin  mazeretsiz  olarak  toplantıya   katıldığı görüldü.

İlk  dönem  yapılan  zümre  toplantısında  alınan  kararlar  gözden   geçirildi.   Sınıflar   düzeyinde   yıllık   planda   belirtilen   şekilde    konuların    işlendiği belirtildi.  Her  sınıf  düzeyinde   planlandığı   gibi   kitap   okuma   çalışmaları  yapıldı. Belirli gün ve haftalarda sınıflar arası pano yarışmaları düzenlendi.

Yeni   dönemde   de   kitap   okuma   çalışmalarına   ağırlık   verilmesi   kararlaştırıldı.

Belirli Gün ve Haftalara ait çeşitli etkinlikler yapılması planlandı.

Yeni  dönemde  kütüphane  ve   kitap   fuarlarına   imkanlar   doğrultusunda   gezilerin yapılabileceği kararlaştırıldı.

Okul imkanları çerçevesinde okuma köşeleri yapılması kararlaştırıldı.

Öğretim programında yer alan Atatürkçülük temaları Belirli Gün ve Haftalar doğrultusunda yıllık plana işlenip zamanı geldiğinde önemle konu üzerinde durulmaktadır.  Ayrıca  Milli  Bayramlar  ve  Anma  haftalarında  ilgili   konular   işlenip öğrencilerle çeşitli etkinlikler yapılacaktır.

Türkçe  dersinde  öğrencilerin  aktif  olarak  derse  katılacakları  yöntem  ve   teknikler kullanılacak.

Bu  doğrultuda  drama,  piyes,   altı   şapkalı   düşünme,   oyunlaştırma   vb… yöntem ve tekniklerle ders eğlenceli hale getirilecektir.

İlk dönem konuları  ve  kazanımları  yıllık  plan  doğrultusunda  işlenmiştir.  Konularda herhangi bir  geri  kalma  olmamıştır.  Her  ünite  ve  kazanımlardan  sonra konularla ilgili tema sonu değerlendirme  çalışmaları  yapılmıştır.  EBA kazanım testleri çözülmüştür.

İkinci  dönemde  de  kazanımlar  yıllık  plan  doğrultusunda  işlenecektir.   Ayrıca yıllık planlar bundan sonra E- Müfredat sistemi üzerinden hazırlanacaktır.

Özellikle  Atatürkçülük   temalarında   Sosyal   Bilgiler   öğretmenleriyle,   sanatla ilgili   konularda   Müzik   ve   Görsel   Sanatlar   öğretmenleriyle,   sağlıklı   beslenme konularında Fen Bilimleri öğretmenleriyle ve Beden Eğitimi öğretmenleriyle iş birliği yapılacaktır.

Ayrıca   “Okuma   Köşesi”   oluşturulurken   Görsel   Sanatlar    ve    Teknoloji Tasarım öğretmenleriyle iş birliği yapılacaktır.

Bilim ve Teknolojideki gelişmeler  yakından  takip  edilerek  derslerde  aktif  bir şekilde yararlanılacaktır. İlk dönemde  olduğu  gibi  Akıllı  Tahta  uygulamalarından  ve  EBA!daki  görsel  ve  yazılı  materyaller   kullanılacaktır.   EBA  üzerinden  öğrencilere  etkinlikler   ve   kazanım   testleri   gönderilip   evde   de etkin bir şekilde kullanımları sağlanacaktır. Konularla alakalı  sunumlar  hazırlatılıp sınıflarda öğrencilerin göstermeleri istenecektir.

Derslerimizde özellikle Türkçe Sözlük , Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü,

İmla Kılavuzu kullandırılacaktır.

Herhangi bir yardımcı kaynak kullanılmayacaktır.

Yardımcı kaynak yerine EBA`daki etkinliklerden ve kazanım testlerinden faydalanılacaktır.

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ