ÜYE GİRİŞİ

YENİ ÜYELİK

 

DİĞER İÇERİKLER


Sponsorlu Baglantilar

ortaokul fen bilimleri 2.dönem başı zümre toplantı tutanağı 2015-2016

Ana Sayfa » İdari Dökümanlar » ortaokul fen bilimleri 2.dönem başı zümre toplantı tutanağı 2015-2016
Sitemize 09 Şubat 2016 tarihinde eklenmiş ve kişi tarafından ziyaret edilmiş.

2015-2016  EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI  DOĞANSU KIZ YATILI BÖLGE ORTA OKULU

 1. DÖNEM FEN BİLİMLERİ  DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

 

Toplantı  No               : 2

Toplantı  Tarihi         :12.02.2016

Toplantı  Saati           :12:30

Toplantı  Yeri            :Öğretmenler odası

 

GÜNDEM MADDELERİ

1  -Açılış ve yoklama

2  -2015-2016 Eğitim-Öğretim yılının 1.dönemine ait zümre tutanaklarının incelenmesi ve değerlendirilmesi

3  -2015-2016 Eğitim-Öğretim yılının 1.dönemine ait öğrenci başarılarının değerlendirilmesi

4  -Fen Bilimleri dersinin öğretim programının okunması ve incelenmesi

5  -Fen Bilimleri dersinin genel amaçlarının okunması ve incelenmesi

 1. Atatürk ilke ve inkılâplarının derslerde işlenmesi,
 2. Öğrenci başarısını arttırmak için yapılacak çalışmaların görüşülmesi
 3. Çalışma takviminin incelenmesi,
 4. Derslerde uygulanacak metotlar,
 5. Ders araç ve gereçlerinin kullanılması,
 6. Yazılı yoklama tarihlerinin belirlenmesi,
 7. Proje konularının belirlenmesi
 8. Proje değerlendirme esasları
 9. Zümre öğretmenleriyle işbirliği,
 10. Yıllık planların incelenmesi
 11. Ders ve etkinliklere katılım performans ölçeği ve Ürün Dosyasının etkisi.
 12. Dilek ve temenniler.

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1-Okulumuz Fen ve Teknoloj Öğretmenleri Ali GÜRSOY ve Aslı ARSLAN  , 14/02/2016  Perşembe günü  Okul Müdür Yardımcısı Ayhan GÜL,  başkanlığında toplanarak yukarıdaki gündem maddelerini görüşmeye başladılar.

 

2-2015-2016 Eğitim-Öğretim yılının 1.dönemine ait zümre tutanakları  incelendi. Fen Bilimleri    Öğretmeni Ali GÜRSOY  genel  olarak  zümrelerde  alınan  kararlara  uyulduğunu  ifade  etti.

 

3-Aslı ARSLAN , 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılının 1.dönemine ait öğrenci başarılarının istenilen seviyede olmadığını ifade etti. Mevcut başarının  artarak devam etmesi ve başarısız öğrencilerin durumlarının düzelmesi için yapılabilecekler konusunda görüş alış-verişinde bulunulmasının gerekliliğini söyledi. Özellikle öğrencilere Fen Bilimleri   dersini daha ilgi çekici bir hale getirerek ,her öğrencinin derse katılımının sağlanması gerektiğini  ifade etti.

4- Fen Bilimleri   Öğretmeni   Ali GÜRSOY   tarafından M.E.B. Fen Bilimleri dersinin  öğretim  programı okundu.. Öğrenci merkezli eğitime önem verilerek yıl içinde öğrencilerin yapacakları çalışmaların performans ve proje değerlendirme ölçekleriyle değerlendirileceğini ifade etti. Bütün öğrencilerin derse katılımını sağlamanın önemli olduğu vurgulandı.

5-Fen Bilimleri dersinin genel amaçları incelendi. Fen Bilimleri dersinin amaçlarına yönelik çalışmaların titizlikle devam ettirileceği vurgulandı.

6-Ünütelendirilmiş Yıllık planlarda Atatürkçülük konularına yer verilmiştir. Buna göre derslerde Milli birlik ve beraberliğimiz adına Atamızın da belirttiği gibi muasır medeniyet seviyesine ulaşmak doğrultusunda biz Fen Öğretmenleri olarak elimizden gelen gayreti göstereceğimiz belirtildi.

 

 

7-Okulumuzda Fen Bilimleri dersinin sevildiğinin vurgusu yapıldı ancak. Diğer ders öğretmenleriyle özellikle Matematik ve Türkçe Öğretmenleriyle işbirliği yapılarak, öğrencileri daha fazla derse iştirak ederek dersin başarısının arttırılabileceği vurgulandı. Bilim ve Teknoloji Haftasında da sergi ve değişik etkinlikler yapılması kararlaştırıldı. Böylece bilime duyulan ilginin fazlalaşacağı kararı alındı.

 

8- 2015-2016 eğitim-öğretim yılı çalışma takvimi incelenerek yıllık planda konu dağılımı ve zaman ayarlamaları 1.dönem zümre tutanağından takip edilmesi gereği ifade edildi.

 

9-Aslı ARSLAN derslerin işlenişinde konu özelliklerine göre anlatım, soru-cevap, çizim, problem çözme, örnekleme, not tutturma, uygulama, deney yöntemlerinin etkili olarak kullanılması,  her öğrenciye söz hakkı verilerek derslere katılmasının sağlanması, anlatımdan sonra örnekleme yapılarak pekiştirmenin sağlanması, geç anlayan öğrencilerin tahtaya kaldırılması, deneylerden sonra gözlenen sonuçların öğrenciden istenmesi ve doğru sonuçların kaydedilmesi görüşünü belirtti. Deney ve gözlemlerin imkanlar ölçüsünde öğrenci merkezli olarak gerçekleştirmeye çalışacağını belirtti. Derslerin mümkün olduğunca araç gereçle ve göze hitap edecek şekilde drama ve beyin fırtınası metodlarıyla işlenmesi gerektiği söylendi. Derslerin mümkün olduğunca öğrenci merkezli olarak deneylerle işleneceği belirtildi.

 

10-Ders araç ve gereçlerinin titizlikle bakılarak bu araç ve gereçlerden maksimum ölçüde yararlanılması kararlaştırıldı. Fen Bilimleri   Öğretmeni   Ali GÜRSOY  Fen Bilimleri   dersinin mümkün olduğunca deneylerle laboratuarda işlenmesi gerektiğini belirtti. Laboratuarın düzeninin sağlanmasında alındığı gibi bırakılması felsefesinin uygulanmasını ve bunun öğrencilere davranış olarak kazandırılması gerektiğini söyledi.

 

11- Bu dönemde 3 yazılı yoklama yapılacağı, yazılı yoklamaların çoktan seçmeli, boşluk doldurma, doğru-yanlış, eşleştirme ve şekil üzerinde gösterim şeklinde yapılmasının uygun olacağı belirtildi. Bu tarihlerin yıllık planda belirtildiği zaman aralıklarında yapılacağı kararlaştırıldı. Yapılacak yazılıların diğer derslerle çakışmamasına ve öğrencilere 2. dönemin başında duyurulacağı ve ders defterlerine işleneceğine karar verildi. Öğrencilerin girecekleri sınavların test olduğu düşünülecek olursa okuldaki sınavların da öğrencileri (7. Ve 8.sınıf) S.B.S sınavlarına hazırlayıcı nitelikte yapılmasına karar verildi. İlk iki sınavın karma(boşluk doldurma, doğru yanlış, eşleştirme ve test)yapılmasına, son sınavın(ortak sınav)test yapılmasına karar verildi.

 

 1. Yazılı martın 4. haftası 2. Yazılı Nisanın 4. Haftası        3. Yazılı Mayısın 4. haftası

12-PROJE GÖREVLERİ

2015-2016 Öğretim yılında proje görevlerinin Nisan ayının 4. haftası toplanmasına karar verildi.

Proje ve Performans ödev konuları I.Dönem zümre toplantısında belirtilmiştir.

 1. PROJE DEĞERLENDİRME ESASLARI

 

SIRA NO ADI SOYADI Grup çalışmalarına ve tartışmalara katılımı (10p) Sınıf tartışmalarına katılım (20p) Soru ve önerilere verdiği cevap( 10p) Sınıf etkinliklerine katılımı (20p) Ürün dosyalarının amacına uygun hazırlanması ( 10p) Verilen ödevleri zamanında yapıyor mu? (10p) Arkadaşlarıyla işbirliği içinde çalışıyor mu? (10p) Derslere hazır geliyor mu? (10p)
                     

 

Sıra Okul No  

 

 

 

Öğrencinin

Adı Soyadı

Yaratıcılık (5–20) Genel Bilgi (5–20) Materyal Kullanımı (5–20)

 

 

 

 

 

 

Genel Görünüm (5–20) Zamanında Teslim (5–20) TOPLAM (25–100)
                 

 

SINIFI OKUL NO ADI-SOYADI PROJE GÖREV KONUSU Problem Seçilirken ve çözüm yolu önerirken yaratıcılık yeteneğini kullanma (20P) Farklı Kaynaklardan Bilgi toplama (10P) Bilgilerin doğruluğu ve probleme uygunluğu (10P) Toplanan bilgileri düzenleme- temizlik düzen (10P) Türkçeyi doğru ve düzgün yazma (10P) Projeye Uygun Plan yapma

(10P)

 

Projeyi gerçekleştirme (Maket-Poster-Slâyt) (20P)

 

Zamanında Teslim (10P)

                       
 1. Diğer zümre öğretmenleri ile Güzel yazma, okuma, okuduğunu anlama ve ifade etmede Türkçe, Problem çözme, yorumlama, dört işlem, oran-orantı, denklem çözümü Matematik, şekil ve şema çizmede Resim,8.Sınıflarda ses ünitesinde Müzik ve gerek görüldüğünde diğer bütün ders öğretmenleri ile iş birliği yapılmasına karar verildi.

 

 1. Ünitelendirilmiş yıllık planlara paralel derslerin işlenmesine devam edilmesine karar verildi.

 

16.Ders ve etkinliklere katılım performans notlarını verirken ölçeğimizi kullanarak ve ürün dosyalarının performans notuna etkisini % 20 olarak etkilemesine karar verildi.

 

17.Okul Müdür Yardımcısı Ayhan GÜL  okulumuzun genel başarı ortalamasını yükseltmek adına elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğimizi vurguladı. 2015-2016 Eğitim – Öğretim yılının  2.döneminin başarılı  geçmesini  dileyerek toplantıyı kapattı.

 

ALINAN KARARLAR:

 

 1. Ünitelendirilmiş yıllık planlarda zamanlama konusunda gereken önlemlerin yıllık planlara işlenmesine karar verildi
 2. İlk iki sınavın karma(boşluk doldurma, doğru yanlış, eşleştirme ve test)yapılmasına,son sınavın(ortak sınav)test yapılmasına karar verildi.
 3. 2015-2016 Öğretim yılında proje görevlerinin Nisan ayının 4. haftası toplanmasına karar verildi.
 4. Diğer zümre öğretmenleri ile Güzel yazma, okuma, okuduğunu anlama ve ifade etmede Türkçe, Problem çözme, yorumlama, dört işlem, oran-orantı, denklem çözümü Matematik, şekil ve şema çizmede Resim, gerek görüldüğünde diğer bütün ders öğretmenleri ile iş birliği yapılmasına karar verildi.
 5. Ünitelendirilmiş yıllık planlara paralel derslerin işlenmesine devam edilmesine karar verildi.
 6. Ders ve etkinliklere katılım performans notlarını verirken ölçeğimizi kullanarak ve ürün dosyalarının performans notuna etkisini % 20 olarak etkilemesine karar verildi.

 

 

 

 

 

UYGUNDUR

OKUL MÜDÜRÜ

 

 

 

 

 

 
Paylaş
Sitemizdeki Benzer İçeriklerYorumlar

Bu Yazıya Toplam 0 Yorum Yapılmış

İsminiz

E-Posta Adresiniz

Şehir

İlgili Terimler :