ÜYE GİRİŞİ

YENİ ÜYELİK

 

DİĞER İÇERİKLER


Sponsorlu Baglantilar

okuma becerileri dersi 2.dönem başı zümre toplantı tutanağı 2015-2016

Ana Sayfa » İdari Dökümanlar » okuma becerileri dersi 2.dönem başı zümre toplantı tutanağı 2015-2016
Sitemize 09 Şubat 2016 tarihinde eklenmiş ve kişi tarafından ziyaret edilmiş.

2015-2016  EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ……………… YBO

OKUMA BECERİLERİ DERSİ  2. DÖNEM ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

 

 

Toplantı No: 2

Toplantı Tarihi: 27.02. 2016

Toplantı Yeri: Öğretmenler odası

Toplantıda Bulunanlar: ……………… , ……………… ,………………

Toplantının Amacı: 1. kanaat dönemi çalışmalarının değerlendirilmesi, 2. Dönem itibari ile yapılacak çalışmaların belirlenmesi.

 

 

GÜNDEM:

 

1- Açılış ve yoklama

2- 2015-2016 eğitim öğretim yılı 1. dönem zümre kararlarının gözden geçirilmesi.

3- 2015-2016 eğitim-öğretim yılı 1. döneminin  gözden geçirilmesi.

4- Yapılan önceki uygulamalara göre; ders programındaki kazanımların ve etkinliklerin gerçekleştirilmesinde karşılaşılan güçlüklerin tespiti ve hangi güçlüğün nasıl giderileceğinin belirlenmesi,

5- 1. dönem uygulanan yöntem, teknik ve etkinliklerdeki isabet ve aksaklıkların tespiti, ilave yöntem, teknik ve etkinliklere gerek olup olmadığı, varsa neler olduğu hususlarının karara bağlanması ve ünitelendirilmiş yıllık plana not edilmesi,

6- 1.dönem yararlanılan kaynak, araç-gereçlerin seçimindeki uygunluk ve aksaklıkların tespiti,

*Varsa, aksaklıkların giderilmesi için alınacak tedbirlerin ve yeni malzeme alımına gerek olup olmadığının belirlenip, ünitelendirilmiş yıllık plana not edilmesi,

7- 1.dönem diğer zümre ve ders öğretmenleri ile yapılması kararlaştırılan işbirliğinin yararlı ve uygun olup olmadığı, görülen aksaklıkların neler olduğu ve giderilmesi için yapılacak değişikliklerin ilgili öğretmenlerle birlikte belirlenerek ünitelendirilmiş yıllık plana kaydedilmesi,

8- Ölçme-değerlendirme

9-Derslerde yaptırılan performans görevlerinin ve değerlendirme yöntemlerinin gereği gibi yürüyüp- yürümediğinin belirlenmesi,

*Öğrencilere verilen performans görevi ile ilgili  yapılması gereken değişikliklerin karara bağlanması,

10-  Dersin özelliğine göre -varsa- diğer hususlarda alınacak kararların tespiti,

* Dilek, temenniler ve kapanış.

GÜNDEMİN GÖRÜŞÜLMESİ:

 

1Açılış ve yoklama : Yapılan yoklamada bütün zümre öğretmenlerinin hazır bulunduğu görüldü. 2015-2016  eğitim öğretim yılının ikinci döneminin bütün eğitim camiamıza hayırlı olması temennileriyle toplantı açıldı.

 

22015-2016 eğitim-öğretim yılı birinci dönem zümre kararları gözden geçirildi. Öğretmen arkadaşların zümre kararları doğrultusunda çalışma gösterdikleri görüldü .

 

3- Okuma Becerileri Dersi ile genel olarak metni merkeze alarak öğrencilerin okuduğunu anlama becerisini geliştirmeyi hedeflemektedir. Elektronik ve basılı metinlerde parçadan bütüne ve bütünden parçaya anlam oluşturmayı esas alan bir okuma öğretimi yaklaşımı benimsenmiştir.  1.dönem öğrencilerin ilgisinin  beklenilen düzeyde olduğu görülmüştür. Çocukların  etkinlikleri özenle yaptıkları, hevesli ve istekli oldukları belirtildi. Bu dönem de hedeflenen amaçlara ulaşmak için çalışılacağı belirtildi.

Okuma becerileri dersinde metin işleme sürecinin “Hazırlık, anlama, eleştirel okuma ve okuma kültürünün geliştirilmesi” aşamalarından oluşması gerektiği ifade eden  ………………, dersliklerdeki öğrenci sayılarının ideal olduğunu ve bunun eğitim öğretim açısından olumlu sonuçlar verdiğini; derslerin işlenmesinde öğrencilerin yeteri kadar ve doyurucu olarak söz hakkı alabildiklerini belirtti.

 

 

4- Yapılan değerlendirmede 1. dönem hazırlanan ünitelendirilmiş yıllık planlara göre, konularda  sorun olmadığı tespit edildi.  4+4+4 kapsamında ilk defa bu sene girilen 5.sınıf okuma becerileri  dersinde hem öğrenci hem de müfredata uyum sağlanmaya çalışıldığı belirtildi. 2. Dönem ve önümüzdeki eğitim-öğretim yılında  edinilen tecrübeyle, çıkabilecek sorunların ve eksikliklerin giderileceği vurgulandı.

………………,5.sınıflar  genel olarak  kitap okumaya hevesliler. Bu açıdan öğrencilere kitap okuma ve inceleme konusunda performans görevi verilmesinin okuduğunu anlamayı ölçmek adına önemli olduğunu söyledi. Öğrencilerin belirlenen kitabı veya yazarı tanımasında, ilgi ve merakın uyanmasında da etkili olabilmektedir. Yine panolarda sergilenmek üzere yazar veya şairlerin tanıtılması, bunların görseller ve eserleriyle sergilenmesinin de etkili olabileceğini düşünmekteyim,dedi.

………………, öğrenci merkezli öğretimin de hedefi olan öğrencinin uygulamasına daha çok zaman ayırdığını söyledi. Bu derste 5 (beş) ana beceri ( 1. Ön okuma çalışmaları yapma,2. Okuma sürecinde anlam kurma, 3. Eleştirel okuma, 4. Okuma kültürünün geliştirme, 5. E – okuma ) alanı ile 39 ( otuz dokuz) kazanımın olduğu tespit edilmiştir. Bunların planlaması yapıldığını ve aşamalı olarak ele alındığını belirtti.

………………, geçen dönem yapılan çalışmalarda öğrencilere özet formları dağıttığını , bu şekilde okuduklarını ne kadar anlayıp ifade edebildiklerini ölçtüğünü söyledi.

Dönem başında yıllık planlara yazılan  amaçların ve hedef davranışların ağırlıklı olarak gerçekleştirildiği söylendi. Öğrencilerin bir çoğunda -özellikle yatılı öğrencilerde- okuma , sözlü  anlatım  gibi hedef davranışları kazanım haline dönüştürmede büyük ilerlemeler kaydedildiği dile getirilerek  ikinci dönem de aynı çalışmalara devam edileceği bunun yanında hızlı okuma teknikleri hakkında öğrencilere gerekli bilgilerin verilmesine karar verildi.

5- Uygulanan yöntem ve tekniklerde önemli bir aksaklık yaşanmadığı,konuların bunlara uygun işlendiği belirlendi. Öğrencilerin aktif olduğu, yaparak-yaşayarak öğrenme, dramatize etme, tartışma, karşılaştırma, soru sorma, değerlendirme yapma, empati kurma, beyin fırtınası yapma gibi yöntem ve tekniklerin öğrenciyi derse kattığı,  onları aktif hale getirdiği vurgulandı.

Zümre Başkanı ………………: İşlenen metinlerin türü ve özellikleri göz önünde bulundurularak anlatım, dinleme, sesli ve sessiz okuma, not tutma, eleştirel okuma, özetleyerek okuma, soru-cevap, araştırma, inceleme, tartışma,  vs. ile beyin fırtınası, soru-cevap, altı şapka, çember, istasyon gibi yöntem ve tekniklerin bir veya birkaçından yararlanılabileceğini belirtti. Detaylı olarak okuma becerisi için ;

Sessiz okuma, sesli okuma, göz atarak okuma, özetleyerek okuma, not alarak okuma, tahmin ederek okuma, soru sorarak okuma, söz korosu, okuma tiyatrosu, ezberleme, metinle ilişkilendirerek okuma, tartışarak okuma, eleştirel okuma vb. gibi tekniklerin kullanılması kararlaştırıldı.

6- Kullanılan kaynak ve araç gereçler ile ilgili bir sorun yaşanmadığı katılımcılar tarafından vurgulandı. Okulun imkanları( Bilişim Teknolojisi Sınıfı,Görsel derslikler,haritalar, okul kütüphanesi vs.) sonuna kadar kullanılarak derslerin daha zevkli,renkli işlenmesine özen gösterildiği belirtildi. Hızlı okuma için uygun materyallerin hazırlanmasına ve derslerde bunları sistemli olarak uygulamaya karar verildi.

Türkçe Sözlük, İmla Kılavuzu, Atasözleri ve Deyimler sözlüğü  kullanılan temel araç gereçlerdir. Bunun yanında yeri geldikçe; ansiklopediler, antolojiler, öyküler, masallar, romanlar, gazete ve dergiler şiir CD ‘leri, oyun CD ‘leri ders işlenişinde kullanılabileceği belirtildi.

 

7- Türkçe Öğretmeni ………………: “İşlenen metnin konu özelliğine göre, yazılı ve sözlü anlatımlarda; düzgün cümle kurma, bitişik eğik el yazısı, imlâ kuralları ve noktalama işaretlerine uymak konusunda diğer derslerin zümre öğretmenleri ile iş birliğine gidilecektir.” dedi.

 

8- Ölçme ve değerlendirme:  Okuma Becerileri Öğretim Programı incelendiğinde ölçme ve değerlendirmeyle ilgili olarak şöyle bir açıklama yer aldığı görülmüştür:

 

“Okuma Becerileri dersi kapsamında gerçekleştirilecek ölçme ve değerlendirme çalışmaları, metin işleme süresi ile ‘eş zamanlı bir şekilde’ ve ‘sürecin tamamına yayılarak’ gerçekleştirilmelidir. Böyle bir yaklaşımla gerçekleştirilecek ölçme ve değerlendirme çalışmaları öğrencilerin eksiklerinin ve yanlışlarının okuma eylemi ile aynı anda ortaya konularak uygun geri bildirimlerle ortadan kaldırılmasını sağlayacaktır.Ölçme ve değerlendirmenin dersin tamamını kapsayacak şekilde süreç içerisine yayılması ise eksik ve yanlış öğrenmelerin dersin her aşamasında tespit edilebilmesine yönelik olduğu için önemli görülmektedir. Böylece öğretmen dersin tüm aşamalarını ölçme ve değerlendirme için kullanabilecektir.

Okuma sürecindeki ölçme ve değerlendirme çalışmaları, sadece not vermeyi değil, öğrencilerin eksik yönlerini anlamayı ve tamamlamayı amaçlamalıdır. Bu anlamda ‘Okuma Becerileri’ dersi kapsamında gerçekleştirilecek ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinin ‘Metin İşleme Süreci’ başlığı altında ele alınan aşamaların tamamını kapsayacak şekilde ve süreçle eş zamanlı bir biçimde, çeşitli türden sorular kullanılarak ele alınması uygun görülmektedir.”

 

Görüldüğü gibi, Programda ölçme ve değerlendirme konusu metin işleme süreciyle ilgili düşünülmüş, sınavların yanı sıra proje ve performans görevleri gibi konulara ise değinilmemiştir.

Zümre öğretmenleri olarak konuyla ilgili görüşler ortaya konmuş ve Bakanlık yetkili birimleri tarafından Okuma Becerileri dersinde ölçme ve değerlendirmeye yönelik daha net açıklamalar yapılıncaya kadar İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde ölçme ve değerlendirme ile ilgili belirtilen esasların dikkate alınması ve uygulanması kararlaştırılmıştır.

Yönetmeliğin sınavlarla ilgili 36. Maddesinde şöyle bir ibare yer almaktadır:

 

Görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi, teknoloji ve tasarım derslerinde öğrencilerin başarıları, öğretim programında yer alan ölçme ve değerlendirme etkinlikleri esas alınarak belirlenir. (Değişik ikinci cümle:RG-24/12/2008-27090) Seçmeli dersler ile rehberlik/sosyal etkinlikler (Değişik ibare:RG-24/12/2008-27090) puanla değerlendirilmez. Ancak, öğrencilerin hangi seçmeli dersi aldıkları karne ve diğer kayıtlarda belirtilir.

 

Bu madde hükümlerine göre, Bakanlık tarafından yeni bir açıklama yapılmadığı sürece, Okuma Becerileri de seçmeli bir ders olduğu için sınavla değerlendirme yapılmayacağı anlaşılmış; dersle ilgili ölçme ve değerlendirmenin, metin işleme sırasında “bilgi soruları, çıkarım soruları ve eleştirel düşünme soruları” yoluyla süreci değerlendirmeye yönelik yapılmasına karar verilmiştir.

Bunun yanı sıra, öğrencilere zaman zaman formlar dağıtılarak  “Öz Değerlendirme, Grup Değerlendirme, Akran Değerlendirme” vb. çalışmalar yapılması, böylece öğrenme sürecini kendilerinin de değerlendirmesi; ayrıca not vermekten ziyade öğrencilerin bilgi ve becerini artırmak ve öğrenme durumlarını ölçebilmek amacıyla çeşitli konularda performans görevleri verilebileceği de ifade edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Görevlerin, çizgisiz beyaz kâğıda kırmızı ve siyah kurşun kalem kullanılarak yazılması; öğrenciler tarafından yazılmadan önce okuma, araştırma, inceleme aşamalarında, öğrencilere sürekli rehberlik yapılması gerektiği ifade edildi.

 

 

 

10- Zümre öğretmenleri, eğitim öğretim yılının başarılı bir biçimde tamamlanması dileklerinde bulunmuş ve toplantıyı sona erdirmişlerdir.

 

 

TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR:

 

 

1-Okuma Becerileri dersindeki başarıyı yükseltmek için öğrencilerin okuma, çalışmalarına ağırlık verilecek, yanlışları anında düzeltilecektir.

2- Dersin amacına ulaşılabilmesi için öğrenciler kitap okumaya teşvik edilecek; okumanın faydaları üzerinde durularak, öğrencilere kütüphane sevgisi aşılanacaktır.

3-İşlenecek konular öğrencilere önceden duyurularak ya da konuyla bağlantılı araştırma görevleri verilerek öğrencilerin ders öncesi bir hazırlık yapmaları sağlanacaktır. Konu derste öğrenci merkezli olarak verilen araştırmalardan yola çıkarak işlenecek,

4-Öğrencilerin okuma, anlama ve anlatma yeteneklerini geliştirerek, toplum önünde rahatça konuşabilmeleri için; ders dışı faaliyetlere önem verilecektir. Konular işlenirken daha önce işlenen konularla bağlantı kurularak, zihindeki kopuklukların giderilmesine çalışılacaktır.

5- Öğrencilerin aktif olarak derse katılmaları sağlanacaktır. Böylece öğrencilerde görülen anlatım ve dil bozuklukları giderilerek bu konudaki becerileri geliştirilecektir.

6-Öğrencilere okuma zevk ve alışkanlığını kazandırıcı çalışmalar yapılacak,

7- Öğrencilere sanatsal bir zevk kazandırmak amacıyla güzel şiir ve öykü çalışmaları okutulacak bunları birbirleriyle paylaşmaları sağlanacak,

8-İlgi çekici ve öğrenciyi ders motive edici görevlere yer verilecek.

9-Türk dilinin doğru kullanımı ile ilgili olarak bütün zümre öğretmenleriyle iş birliği yapılacak.

10-Öğrenci-veli- öğretmen ilişkisi için öğretmen ve idare olarak gerekenler yapılacaktır.

11-Öğrencilerin derste aktif duruma geçirecek nitelikte çalışmalara sıklıkla yer verilecek.

12-Okul ve sınıf kitaplıkları zenginleştirilecek; öğrenciler okumaya teşvik edilecek.

13- Değişen eğitim öğretim sistemi ile ilgili her türlü gelişme yakından izlenecek, mevcut imkanlar dahilinde en iyi şekilde uygulanacaktır.

14- Öğrencilere zaman zaman formlar dağıtılarak  “Öz Değerlendirme, Grup Değerlendirme, Akran Değerlendirme” vb. çalışmalar yapılması, böylece öğrenme sürecini kendilerinin de değerlendirmesi; ayrıca not vermekten ziyade öğrencilerin bilgi ve becerini artırmak ve öğrenme durumlarını ölçebilmek amacıyla çeşitli konularda performans görevleri verilebilecektir.

15-Hızlı okuma ile ilgili olarak öğrenciler bilgilendirilecektir.

 

 

 

 

          

 

 

  ………………                                    ………………                                         ………………   

          Türkçe Öğrt.                                         Türkçe Öğrt.                                         Türkçe Öğrt.

(Zümre Bşk.)

 

                                                               

 

………………

Okul Müdürü
Paylaş
Sitemizdeki Benzer İçeriklerYorumlar

Bu Yazıya Toplam 0 Yorum Yapılmış

İsminiz

E-Posta Adresiniz

Şehir

İlgili Terimler :