Son Dakika Haberleri

MATEMATİK ÖĞRETMENİNDEN HARİKA BULUŞMATEMATİKÖĞRETMENİNDEN HARİKA BULUŞ

            Matematiköğretmeni Selçuk Tütak, paskal üçgeni gibi bir üçgen geliştirdi. İki terimintoplamının veya farkının kuvvetlerinden gelen açılımda katsayıları veren üçgeniPaskal bulmuştu. Selçuk Tütak ise daha zor olanı başardı. İki terimin toplamıveya farkının açılımından gelen cebirsel ifadelerin üçgenini geliştirdi.

            Paskalıntoplama yöntemi ile bulduğu yöntemden daha karmaşık olanı yani değişkenlerüçgenini ekok alma yoluyla Selçuk Tütak geliştirdi. Adına da SelçukCebirselleri adını verdi. Oluşan üçgene de Selçuk Üçgeni adı ile anılmasınıistedi.

            Tütakbuluşunu şöyle özetledi:

            İkiterimin toplamı ya da farkının kuvvetlerinden gelen açılımdaki cebirselleribulmak için önce x0y0 dan başlayarak üçgenin tepenoktasından kenarları hizasında yukardan aşağı örüntü oluşturdum. Üçgenin solkenarına x cebirselini sağ kenarına da y cebirselini örüntü olarakyerleştirdim. Bu örüntülerin her bir adımı üstleri 1'er 1'er arttırma yolu ileyapıldı. Ta ki n. dereceye kadar. Yani sırasıyla; x0 ,x1,x2, x3,......xn ve diğer kenardan y0,y1, y2, y3,....yn şeklinde devamettirdim. Sonra Paskal kendi katsayı üçgeninde üstteki iki terimi sırasıylatoplayıp altına yazarak bir örüntü oluşturmuştu. Ben de Selçuk cebirselleriadını verdiğim üçgenin üstteki değişkenlerin Ekokunu alarak alt kısımlarınayazdım. Her bir satırda iki terimin toplamı ya da farkının açılımından gelencebirsellerin oluştuğunu gördüm.