Sponsorlu Baglantilar

matematik dersi 2.dönem başı zümre toplantı tutanağı 2015-2016

Ana Sayfa » İdari Dökümanlar » Sene Başı Evrakları » matematik dersi 2.dönem başı zümre toplantı tutanağı 2015-2016
Sitemize 09 Şubat 2016 tarihinde eklenmiş ve kişi tarafından ziyaret edilmiş.

ÇAYLAR YATILI BÖLGE ORTAOKULU

2015-2016 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI MATEMATİK DERSİ 2. DÖNEM

ZÜMRE ÖĞRETMENLER TOPLANTI TUTANAĞIDIR

 

KARAR NO: 2

TOPLANTI NO: 6

TOPLANTI TARİHİ: 22 / 02 /2016

TOPLANTI SAATİ: 15.30

TOPLANTIYA KATILANLAR: ……………………….., ………………………..

 

GÜNDEM MADDELERİ:

 

 1. Açılış, yoklama, yönetmeliğin zümre ile ilgili 35. maddesinin okunması.
 2. Mevzuattaki yenilik ve değişikliklerin, yeni gelen emir, genelge ve tebliğlerin incelenmesi, öğretim yılı iş takvimi ve öğretmen yıllık çalışma programının değerlendirilmesi, aksamalar varsa gerekli değişikliklerin yapılması.
 3. 1. dönem; ünitelendirilmiş yıllık plana yazılan ders içi, disiplin ve ara disiplin kazanımları ile etkinliklerin gerçekleşme durumunun değerlendirilmesi, varsa alınacak önlemlerin belirlenip plana eklenmesi.
 4. 1.dönem; plana alınan ders ve Atatürkçülük konularından bitirilemeyenler varsa sebeplerin belirlenip plana eklenmesi.
 5. 1.dönem; ünite, tema ve konu yapılan yer değişikliklerinin yararlı olup olmadığının ve belirlenen sıralamaya devam edilip edilemeyeceğinin kararlaştırılması.
 6. 1.dönem; kazanımların gerçekleştirilmesi için yapılan etkinliklerin, etkinliklerin yapılmasında kullanılan yöntem ve tekniklerin seçiminde isabet olup olmadığının belirlenmesi, aksaklık varsa yapılması gereken değişiklerin belirlenmesi.
 7. 1.dönem; etkinliklerde kullanılması kararlaştırılan kaynak, araç-gereçlerin temin ve kullanım durumunun değerlendirilmesi, aksaklık varsa sebeplerinin ve yapılacak değişikliklerin belirlenmesi.
 8. 1.dönem; yapılması planlanan inceleme, gezi, gözlem, deney ve araştırmaların yapılma durumunun değerlendirilmesi, aksaklık varsa sebeplerinin ve yapılacak değişikliklerin belirlenmesi.
 9. 1.dönem; ders için hedeflenen sınıf başarı yüzdelerinin şubeler bazında tek, tek tespit edilmesi, şubeler arası farklılıkların nedenlerinin tespit edilmesi, eksiklik varsa sebeplerinin belirtilmesi ve düzeyin yükseltilmesi için 2. Dönem alınacak önlemlerin ve yeni hedef başarı yüzdelerinin kararlaştırılması.
 10. 1.dönem; yapılması planlanan sınav sayılarının, zamanlarının, türlerinin tespitindeki isabet durumunun belirlenmesi, ihtiyaç varsa 2. Dönem için yapılacak değişikliklerin belirlenip plana eklenmesi(İY. 35,36).

1.dönem; şubeler arasındaki seviyeyi ölçmek üzere yapılan ortak yazılı sınavla ilgili uygulamaların gözden geçirilmesi, ortak sınav sonuçlarının değerlendirilip, rapor halinde idareye sunulması, aksaklık varsa 2. Dönem alınacak tedbirlerin belirlenmesi.

 1. 1.dönem; öğrencilere verilen performans görevlerinin gerçekleşme düzeyinin, proje konularının uygunluğunun ve değerlendirme ölçütlerindeki isabet durumunun değerlendirilmesi.( TD.2300)
 2. 1.dönem idareden ve velilerden istenen desteklerin gerçekleşme durumu ile velilerden ders izleme işlemlerinin değerlendirilmesi, aksaklık varsa alınacak tedbirlerin belirlenmesi.
 3. 1.dönem; öğretmenlerin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının giderilme durumunun değerlendirilmesi, gerçekleşmemiş ihtiyaçların telafisi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi.
 4. 1.dönem; Eğitim Bölge Zümre Öğretmenler Kurulu Gündemi’ne taşınan sorunların çözülme durumunun değerlendirilmesi, aksaklık varsa yapılması gereken işlemlerin belirlenmesi.
 5. 1.dönem; derse özel olarak kararlaştırılan diğer hususların değerlendirilmesi, aksaklık varsa 2.dönem yapılacak değişikliklerin belirlenip plana eklenmesi.
 6. Dilek, temenniler ve kapanış.

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 1. Zümre başkanı ……………………….. seçildi. Matematik zümre öğretmenleri toplantısı ……………………….. başkanlığında başlatıldı. Gündem gereği yapılan yoklamada tüm öğretmenlerin toplantıda hazır olarak bulunduğu tespit edildi. Zümre ile ilgili 35. maddesinin okundu.
 1. MADDE 35 –(1)  Zümre öğretmenler kurulu; okul öncesi eğitim kurumlarında okul öncesi eğitimi öğretmenlerinden, ilkokullarda aynı sınıfı okutan sınıf öğretmenleri ve varsa alan öğretmenlerinden, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ise aynı alanın öğretmenlerinden oluşur.
 2. (2) Aynı sınıfı okutan bir sınıf öğretmeni veya aynı dersi okutan yalnızca bir alan öğretmeni olması durumunda zümre öğretmenler kurulu toplantısı yapılmaz. Ancak bu öğretmenler kurul kapsamında yapacakları çalışmalara yıllık çalışma programında yer verirler.
 3. (3) Zümre öğretmenler kurulu, öğretmenler kurulunda yapılacak çalışma planına uygun olarak eğitim ve öğretim yılı başında, ortasında, sonunda ve ihtiyaç duyuldukça toplanır. Toplantılar, zümre öğretmenleri arasından seçimle belirlenen öğretmenin başkanlığında yapılır.
 4. (4) Zümre öğretmenler kurulunda; öğretim programı, ders planlarının düzenlenmesi, öğretim yöntem ve teknikleri, ölçme değerlendirme araçları, öğrenci başarı düzeyi, okulun fiziki mekânlarının ve ders araç gereçlerinin kullanımı gibi hususlar görüşülerek okulun çevre imkânları analiz edilir ve iş birliği oluşturulur.
 5. (5) Ders yılı sonunda yapılan zümre öğretmenler kurulunda; daha önce yapılan zümre öğretmenler kurulu kararlarının izleme-değerlendirme raporu hazırlanır ve okul müdürlüğüne sunulur.
 6. Mevzuatta herhangi bir yeniliğe rastlanılmamıştır.

 

 1. Ünitelendirilmiş yıllık planda kar tatili ve bayram tatilinin öncesinde öğrencilerin gelmemesinden dolayı 1 hafta geriye düşüldü. Derslerinin planlandığı gibi geçmesi için hafta içleri etüd saatlerinde öğrencilerle ders yapılmasına karar verildi.
 2. Atatürkçülük konuları ile ilgili afişler hazırlayarak sınıf panolarında sergilenmesine karar verildi.

 

 1. Ünite ve konu sıralamaları olduğu haliyle takip edilecek.

 

 1. Kazanımların gerçekleştirilmesi için yapılan etkinliklerin, etkinliklerin yapılmasında kullanılan yöntem ve tekniklerin seçiminde herhangi bir sıkıntı olmadığı tespit edildi.

 

 1. 2. Dönem gerçekleştirilmesi planlanan etkinliklere ait gerekli materyallerin okulumuzda bulunmamasından dolayı bu etkinliklerin sadeleştirilmesine karar verildi.

 

 1. Herhangi bir gezi, gözlem, deney ve araştırma yapılması planlanmamaktadır.

 

 1. I. Dönem sınıfların genelinde artan bir başarı grafiği söz konusudur. Bu başarıyı artırmak için şu gibi önlemler konuşuldu.

………………………..; konuların işlenişinde müfredata bağlı kalınarak, matematik dersinde kullanılan yöntem ve teknikler ışığında;

 • Ev çalışmaları verilecek.
 • Verilen çalışmalar olanaklar nispetin de kontrol edilecek.
 • Bir sonraki konunun bir önceki konu ile ilgili yönleri verilecek.
 • Konular seviyeye uygun işlenecek, üst seviyedeki öğrenci kaybedilmeden, alt seviyedeki öğrenci seviyesine inilecek.
 • Bireysel ve grup çalışmaları yaptırılacak.
 • Anlatım, soru-cevap … vb. yöntemlerden yararlanılacak.
 • Bolca alıştırma çözülerek tekrar yapılmasının davranış olarak kazandırılması sağlanacak.

 

………………………..; eğitimin bir bütün olduğu düşünülürse; matematik dersi öğretmenleri ,diğer zümre öğretmenleri ile işbirliği yapmak zorundadır.

a)Güzel konuşma ve yazma, söylemek istediklerini doğru olarak ifade etme,

dinlediklerini düzgün olarak yazma, okuduklarını doğru olarak anlama ve anlatma, okuma güçlüğü gibi  vb konular için TÜRKÇE DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ’NDEN ,

b)Şekil, şema, düzlem, doğru, grafik, çizim, koordinat, yer belirtme, istatistik, açılar, çokgenler, çember, daire, silindir, prizmalar, kümeler vb  gibi yeteneklerin geliştirilmesi için; GÖRSEL SANATLAR DERSİ ZÜMRE  ÖĞRETMENLERİ’NDEN,

 1. c) Kesirler, ondalık kesirler, çok büyük ve çok küçük sayılar, alan ve hacim, ölçüler(ağırlık, sıvı, hacim, uzunluk, arazi,…vb gibi),karekök ve kareköklü işlemler, oran ve orantı…vb gibi konular FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ’NDEN,

d)Atatürkçülük konuları ve milli bayramlar SOSYAL BİLGİLER DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ’NDEN,

 1. e) Geometrik şekillerin çizimi ,prizmalar, piramitler, koni, küre, bilginin saklanması, bilginin aktarılması, bilginin paylaştırılması(Internet),test hazırlanması, cevap kağıtlarının hazırlanması,…vb gibi konular için; BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLERİNDEN,

f)Alan, çevre, uzunluk, genişlik, hız, ağırlık, daire, merkez, çokgensel bölgeler, spor sahalarının oluşturulması,…vb gibi konular için ;BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNDEN YARARLANMALIDIR.

 

Bu konuda varılan ortak karar;

 • Derslere mutlaka hazırlıklı ve planlı şekilde girilmesine,
 • Derslere zamanında girilip çıkılmasına, öğrenciden de bu davranışın istenmesine,
 • Öğrencinin derse daha aktif katılımını sağlamak için konuya uygun yöntem ve tekniklerin uygulanmasına,
 • Öğrenciyi gereğinde konu ile ilgili hiçbir şey bilmiyor gibi kabullenip konuyu en basitten alarak öğrencinin ilgisinin artırılmasına,
 • Öğrenciye mümkün olduğunca ismi ile hitap edilmesine ve bu yolla öğrencide öz-güven duygusunun geliştirilmesine,
 • Matematik öğretiminin amacının ve öneminin öğrenciye anlatılmasına, güncel uygulamalardan örnekler vererek gerekliliğine inandırılmasına,
 • Matematik dersinin başarılamaz bir ders olmadığının inandırılmasına, bunun içinde her öğrencinin ilgisini çekebilecek basit ve mantık ürünü kısa soruların sorulmasına,
 • Zayıf fakat gelişmeye elverişli öğrencilerin belirlenip bunlara yardımcı olunmasına,
 • Öğrencilerin hepsinden aynı başarının beklenemeyeceği gerçeğinden hareketle, zayıf öğrencilere anlayışla ve sabırla ve tatlı sert bir disiplin anlayışı ile yaklaşılmasına,
 • Öğrenciye bir takım prensiplerimizin olduğunun hissettirilmesine, bu prensiplerimizde tutarlı davranarak kalıcı bir disiplinin sağlanmasına ,
 • Derslerde ve öğrencilerle ilişkilerde argo ve günlük konuşma dilinin çirkinliklerine yer verilmemesine, güzel Türkçe’mizin kuralları ile kullanılmasına ve kullandırılmasına,
 • Öğrencilerin derslere mutlaka defter-kitap gibi ders araç gereçleri ile gelmelerinin istenmesine, sık sık yapılacak kontrollerle bunun bir davranış haline getirmelerinin sağlanmasına,
 • Temiz, tertipli ve düzenli defter tutmanın bir eğitim olayı olduğu gerçeğinin öğrenciye anlatılmasına, ödev yönetmeliği gereğince tutulan defterlerin, Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyeti olarak değerlendirilmesine,
 • Öğrenci üzerinde devamlı kontrollerde bulunulmasına, günlük işlenen konuların tekrarı ve bu konuların pekiştirilmesi için ödev alıştırmalarının verilmesine ve bunların takibinin mutlaka yapılmasına ,
 • Derse olumlu katkısı olan, başarılı öğrencilerin sözle yada notla mutlaka ödüllendirilmesine, bu davranışın teşvik edici bir ortamın yaratılarak sunulmasına,
 • Derslerin son 5-10 dakikasının konunun anlaşılıp anlaşılmadığını anlamak ve eksik kalan yönlerinin giderilmesi amacıyla kısa soruların sorulup, cevapların alınmasına ayrılmasına,
 • Her fırsatta ülkenin eğitilmiş insan gücüne olan ihtiyacını dile getirilmesine, bu konuda mesleki eğitimin önemine dikkat çekilmesine,
 • Matematik alanında yeni gelişmelerin çeşitli bilim dergilerinden ve matematik üzerine yazılmış kitaplarından incelenerek öğrenciye aktarmanın matematiğe daha sıcak bakılacağını ve öğrenciyi araştırmaya yönelteceği söyledi.

 

 

 1. 8. Sınıflarda sınavlar planlanan tarihlerde yapıldı. 7A ve 7D deki 1. Ve 2. Sınavlar belirlenen tarihlerde yapıldı. Ortak sınav belirlenen tarihten bir hafta sonra yapıldı.

 

 1. Öğrencilerin performans görevlerini yeterli düzeyde önemsemediklerini bu yüzdende görevlerine 2. Dönem daha çok önem verilmesine karar verildi.

 

 1. Velilerin öğrenci durumları takip konusunda yetersiz kaldıkları gözlemlenmiştir. Bu yüzden öğrenci başarısını arttırmak için öğretmen öğrenci işbirliğine daha çok önem verilmesine karar verildi.

 

 1. 13. Yapılan araştırmalarda hizmet içi eğitimlerin sayısının yetersiz olduğu tespit edilmiştir. İhtiyaçların giderilmesi için kitap, dergi ve ilgili internet sayfalarının takip edilmesine karar verildi.

 

 1. 14. Eğitim Bölge Zümre Öğretmenler Kurulunda bulunulmadı.

 

 1. Başarılı ve sorunsuz bir eğitim öğretim yılı geçirmek dileğiyle toplantı sona erdi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALINAN KARARLAR:

 

 1. Planlamadan konuların işlenişine kadar, Türk Milli Eğitiminin ve matematik dersinin genel amaçlarına uygun hareket edilecek.

 

 1. Derslerde konunun özelliğine göre Atatürk’ün yaşamının ve bilime verdiği önemin ve getirdiği yeniliklerin anlatılmasına karar verildi.

 

 

 1. Öğrencilerin çalışma, eğitim durumları ve çevre özellikleri incelerek gerekli önlemlerin alınmasına karar verildi.

 

 1. Ders işlenişinde konuya uygun öğretim metotlarına ağırlık verilecek..

 

 1. Yazılı sınav soruları mümkün olduğunca çok değişik türden olacak.

 

 1. Proje belirlemeye yönelik puanlar, öğrencinin derse katılımı ve çabası doğrultusunda sınıfta verilecek.

 

 1. Ünite bitimlerinde anlaşılmayan konular tekrar edilecek.

 

 1. Yeni derse başlarken önceki konuyla bağlantı kurulacak.

 

 1. Konular kavratılırken örneklemeye önem verilecek.

 

 1. Başarıyı arttırmak için, öğrencilerin sınıf ve okuldaki gelişimleri hakkında diğer öğretmenlerle işbirliğine gidilecek.

 

 

 

………………………..                                                                    ………………………..

Matematik Öğretmeni                                                     Matematik Öğretmeni

 

 

 

 

………………………..

Okul Müdürü

 

 

 

 
Paylaş
Sitemizdeki Benzer İçeriklerYorumlar

Bu Yazıya Toplam 0 Yorum Yapılmış

İsminiz

E-Posta Adresiniz

Şehir

İlgili Terimler :