Kitap Okuma Yarışması Soruları

SADAKO VE KAĞITTAN BİN TURNA KUŞU1. Japonya’da her 6 Ağustos’ta düzenlenen anma etkinliğinin adı nedir?A)...
1-25 arasındaki soruları “GÜL YETĠġTĠREN ADAM” adlı kitaba göre cevaplayınız. Romanın baĢında kahramanımızı bir gece...