Son Dakika Haberleri

Karışımların Ayırma Yöntemleri  Farklı büyüklükteki  katı taneciklerden oluşan karışımlarıbirbirinden ayırmak için eleme yöntemi kullanılır. Örnek :

* Çakıl – kum,              *  Kepek – un,          *  Kömür –kömür tozu

 2 – Süzme : Suda çözünmeyenkatı maddeler ile sıvı maddeler süzme yöntemiyle birbirinden ayrılır.

Örnek:

* Haşlanmış makarna ,          * Yıkanmış mercimek ,          *  Çay ,

3 –  Yüzdürme :Katı maddelerdenoluşan karışımları ayırmak için kullanılır. Karışımdaki maddelerden ayrılacakolan maddenin suda yüzen ve suda çözünmeyen bir madde olması gerekmektedir.    Örnek

   *  Kum – talaş karışım    ,                                 *  Tuz – karabiber karışımı,

 *  Kum –yaprak karışımı                                 *  Samanla – buğday karışımı,    

4 –  Dinlendirme :  Bir sıvı ve içine dağılmış katı maddelerindibe çöktürülerek birbirinden ayrılması, dinlendirme yöntemiyle yapılır. Şehirlerdekullanılan suların bir kısmı göllerden ve akarsulardan elde edilir. Taş vetoprakla karışmış durumdaki bu sular önce dinlendirme havuzlarına alınarak taşve toprağın dibe çökmesi sağlanır Örnek : * Çamurlu su,

5–  Mıknatısla Ayırma :Demir, çelik, nikel, teneke, kobaltgibi maddeler mıknatıs tarafından çekilir. İçerisinde mıknatıs tarafındançekilen ve çekilmeyen maddelerden oluşan karışımları ayırmada bu yöntemkullanılabilir.

 Örnek :                                                                                                         

*  Demir tozu – tuz karışımı,                                                                

*  Toplu iğne – kum karışımı ,

*  Çöplerden demir türü maddeler mıknatıslaayrılır.

*  Şekerli su ,                   *  Tuzlu su ,

*  Pekmez ,salça ,reçel ,pestil ,marmelatyapımında buharlaştırma yöntemi kullanılır.

*  Deniz tuzu, özel havuzlaraalınan deniz suyunun buharlaştırılmasıyla elde edilir.

 Benzer Dosyalar