ÜYE GİRİŞİ

YENİ ÜYELİK

 

DİĞER İÇERİKLER


Sponsorlu Baglantilar

ilkokul 2.yarıyıl öğretmenler kurulu toplantı tutanağı 2016

Ana Sayfa » İdari Dökümanlar » ilkokul 2.yarıyıl öğretmenler kurulu toplantı tutanağı 2016
Sitemize 09 Şubat 2016 tarihinde eklenmiş ve kişi tarafından ziyaret edilmiş.

GAZİ İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

 İKİNCİ YARIYIL ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI

 

 

KARAR TARİHİ      : 19/02/2016

KONU                                   : Öğretmenler Kurulu Toplantısı

 

2015-2016 eğitim öğretim yılı II.yarıyıl Öğretmenler Kurul Toplantısı 19/02/2016 tarihinde saat 14:45 ‘ de aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere okulumuz öğretmenler odasında yapılmış olup aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 

 

Gündem Maddeleri:

 1. İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu,
 2. Açılış ve Yoklama,
 3. Toplantı yazıcısının seçilmesi,
 4. Gündemin okunması ve görüşülmesi istenen maddelerin eklenmesi,
 5. Birinci dönem sınıf/şube başarılarının değerlendirilmesi ve başarının artırılması için alınabilecek tedbirlerin kararlaştırılması,
 6. Bir önceki (sene başı öğretmenler kurulu) kararlarının gözden geçirilmesi,
 7. Zümre Öğretmenler Kurulu toplantı tarihlerinin belirlenmesi,
 8. Okulumuzun disiplin anlayışı hakkında görüşülmesi,
 9. Öğretmenlerin görev ve sorumluluklarının hatırlatılması,
 10. Resmi yazıların incelenmesi ve yazılı emirlerin okunması,
 11. Öğretmenlerin ve personelin devam-devamsızlık, sevk, izin, rapor, maaş, ücret vb. hak ve sorumluluklarının görüşülmesi,
 12. Toplantılara ve Hizmetiçi Eğitim faaliyetlerine katılma,
 13. Öğretmen nöbet hizmetleri hakkında görüşülmesi,
 14. Öğretmen- öğrenci – veli işbirliği, veli ziyaretleri ve veli toplantıları,
 15. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullardaki görevlilerle öğrenci ve personelin (yeni) Kılık-Kıyafet Yönetmeliğinin incelenmesi,
 16. Derslik donatım, eğitim araç ve gereci kullanımı, tertip-düzen, temizlik ve tasarruf tedbirlerinin görüşülmesi,
 17. E-Okul ile ilgili çalışmalar (E-Okul bilgilerinin güncellenmesi, öğrenci sınav tarihlerinin ve not bilgilerinin zamanında girilmesi.),
 18. Okul Web Sitesi hakkında görüşülmesi,
 19. Sosyal Kulüpler ve Toplum Hizmeti çalışmaları, rehberlik ve Belirli Gün ve Haftalar ile ilgili faaliyetlerinin gözden geçirilmesi ve yılsonu yapılacak işlemler,
 20. Dönem yapılan sosyal ve kültürel faaliyetlerin değerlendirilmesi, II. Dönem yapılacak sosyal ve kültürel faaliyetlerin gözden geçirilmesi,
 21. Resim, şiir, kompozisyon, münazara yarışmaları, sportif yarışmalar,
 22. Okul kütüphanesinin aktif hale getirilmesi için yapılacak çalışmaların belirlenmesi,
 23. BEP Planları hakkında görüşülmesi,
 24. Okul Öğrenci Meclisi çalışmaları hakkında görüşülmesi,
 25. Stratejik Plan hakkında görüşülmesi,
 26. Okul Sütü Programı hakkında gerekli bilgilendirilmelerin yapılması,
 27. Bilsem Seçmeleri,
 28. Kitap okuma ve güzel yazı çalışmaları saatleri hakkında görüşülmesi,
 29. Değerler Eğitimi Çalışmaları hakkında görüşülmesi,
 30. Dilek ve temenniler,
 31. Kapanış .

 

 

 

 

 

KESKİN GAZİ İLKOKULU 2015-2016EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI

İKİNCİ DÖNEM ÖĞRETMENLER KURULU ALINAN KARARLAR:

 

 1. Toplantı açılışı Okul Müdürü Nafiz Arafat TANIT tarafından yapıldı. Ardından yoklama alındı. Toplantıya 1/A Sınıf Öğretmeni Zeliha ŞAHBAZ’ın sevkli olduğu için katılamadığı görüldü.
 2. Toplantı yazmanı olarak Okul Öncesi Öğretmeni Merve GÜNEŞ ve 4/A Sınıf Öğretmeni Nurcan YILDIRIM’ın seçilmesine,
 3. Gündem maddelerine ekleme yapılmasına gerek duyulmadığına,
 4. Dönem sınıf başarı seviyelerinin genel olarak iyi olduğu, okul başarısının arttırılmasına yönelik özellikle okuma yazmada sıkıntı çeken toplantı tutanağında ismi zikredilen öğrencilere yönelik ek çalışmalar yapılması ve bu öğrencilerin velileriyle daha sık görüşülmesi gerektiğine,

Ayrıca başarı durumu iyi olan öğrencilerin ihtiyaç duydukları hususlarda okul idaresi ve öğretmenler tarafından desteklenmesine, bu çerçevede öğrenci başarısını değerlendirirken ölçekler, anketler, testler vs. kullanılmasına,

 1. Sene Başı Öğretmenler Kurulunda alınan kararların uygulanmasına devam edilmesine,
 2. Zümre ve Veli Toplantılarının ilgili mevzuat gereğince zamanında yapılmasına, Zümre Toplantılarının; Sınıfların 23.02.2016, 2. Sınıfların 24.02.2016, 3. Sınıfların 25.02.2016 ve 4. Sınıfların 26.02.2016 tarihinde yapılmasına, yapılan toplantılarla ilgili tutanak ve alınan kararların toplantıyı takip eden ilk iş günü içerisinde okul idaresine teslim edilmesine ayrıca bu hususta gerekli çalışmaların branş öğretmenleri ve okul idaresi ile işbirliği içerisinde titizlikle yürütülmesine,
 3. Okulumuz disiplin anlayışı olarak öğretmemelerin ikili ilişkilerde daha dikkatli davranmalarına, mevcut mevzuat ve okul misyonu-vizyonu çerçevesinde hareket etmelerine,
 4. Öğretmenlerin görev ve sorumluluklarını mevcut kanunlar çerçevesinde eksiksiz olarak yapmaları gerektiğine,

Resmi yazı dosyasının öğretmenler tarafından periyodik olarak incelenmesine ve duyurusu yapılan yazıların süresinde öğretmenler tarafından imzalanmasına,

İkinci dönem görev dağılımlarının I. dönemde belirlendiği şekilde devam etmesine, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hazırlıklarının ilçe geneli ve okul bazında 4. Sınıf öğretmenleri tarafından yapılmasına ve tüm öğretmenlerin gerektiğinde hazırlıklara destek vermesine,

 1. Öğretmenlerin devam-devamsızlık ile iş ve işlemlerin Okul Müdürü Nafiz Arafat TANIT tarafından yürütülmesine, öğretmenlerin ve personelin bu konudaki yasal sorumluluklarını mevzuat çerçevesinde yerine getirmesine,
 2. Öğretmenlerin ve personelin kendisine tebliğ edilen toplantılara zamanında katılmasına, yararlanılacak hizmet içi faaliyet başvurularında ise okul idaresine zamanında bilgi verilmesine, ayrıca söz konusu hizmet içi eğitim faaliyetlerinde eğitim öğretim çalışmalarının aksaması için gerekli hassasiyetin gösterilmesine,
 3. Öğretmen nöbet hizmetlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesine, ayrıca okul idaresi tarafından tebliğ edilen nöbet görevlerinin gerekli özveri gösterilerek yerine getirilmesine,
 4. Öğretmen- öğrenci – veli işbirliğinin arttırılmasına, veli ziyaretleri ve veli toplantılarının zamanında eksiksiz bir şekilde yapılmasına, veli toplantıları için okul idaresinin onayının en az iki işgünü öncesinden alınmasına, ayrıca veli ve öğrenci durumlarıyla ilgili okul idaresine zamanında bilgi verilmesine, eşgüdümlü çalışılmasına ve bu hususta tüm öğretmenlerin gerekli özveriyi göstermesi gerektiğine, özellikle madde bağımlılığı ile ilgili sınıf öğretmenleri tarafından velilere bilgi verilmesine,
 5. Okulumuzdaki öğrencilerin ve personelin, 2015-2016 yılı için 22/7/1981 tarihli ve 8/3349 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik ile Milli Eğitim Bakanlığı ile Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik usullerine göre davranmasına, ancak 2013 / 2014 Eğitim – Öğretim yılından itibaren Milli Eğitim Bakanlığının 26/11/2012 tarihli ve 183435 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulunca 26/11/2012 tarihinde kararlaştırılan ve 27/11/2012 tarihinde resmi gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı ile Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine İlişkin Yönetmeliğin uygulanmasına ayrıca personel için Bakanlar Kurulunun 4/10/2013 tarih ve 2013/5443 sayılı kararıyla ve 8 Ekim 2013 tarihli ve 28789 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliği çerçevesinde davranmasına,
 6. Okulumuzdaki tüm araç-gereç ve eşyaların titizlikle korunmasına ve okulumuzdaki tüm personelin okulun tertip ve düzeninin sağlanmasında aktif rol alması gerektiğine,
 7. Öğrencilerle ilgili bilgi ve notların e-okul modülüne zamanında ve eksiksiz işlenmesine,
 8. Okul Web sitesinin Web Sitesi Yayın Ekibi (Mutlu KILINÇ-Ertuğrul GÖÇER-Hatice SOM) tarafından güncellenmesine,
 9. Rehberlik, Toplum Hizmeti ve Sosyal Etkinlikler çalışmalarında yapılan planlara uyulmasına, eğitim öğretim yılı sonunda rehberlik faaliyet raporları ile sosyal etkinlikler çalışma raporlarının okul idaresine zamanında ve eksiksiz olarak teslim edilmesine,
 10. Dönem sosyal ve kültürel faaliyetlere çok fazla yer verilemediğinden II. Dönemde tüm personel ve velilerinde desteğiyle faaliyetler düzenlenmesine,
 11. Uluslar arası, Ulusal ve Yerel yarışmalara katılımlarda gerekli hassasiyetin gösterilmesine, Okul İdaresi ve Sınıf Öğretmeni Demet AĞAÇ’ın yürüttüğü AB Projesine gerekli desteğin gerektiğinde tüm öğretmenler tarafından verilmesine,
 12. Okul Kütüphanesinin yeterli olmadığı için özellikle kütüphane kaynaklarının tespiti ve seçimi komisyonunun okul idaresi ile işbirliği içerisinde gerekli girişimlerde bulunmasına, ayrıca ilgili TKY ekiplerinin titizlikle çalışmasına,
 13. Okulumuz 1/A sınıfı öğrencisi Sultan BEDİR’in “Bedensel Yetersizlik” durumu nedeniyle Özel Öğrenim Gereksinimli öğrencisi olduğundan ve bu öğrencinin herhangi bir zihinsel engeli olmadığından BEP Planı hazırlanmamasına, 2008/60 sayılı genelge doğrultusunda önlemlerin alınmasına,
 14. Seçimi yapılan Okul Öğrenci Meclisinin çalışmalarının Meclis öğrencileri ve rehber öğretmen Erol BABA tarafından titizlikle yürütülmesine,
 15. 2015-2019 Stratejik Planının hazırlanması için tüm öğretmen ve personel tarafından gerekli hassasiyetin ve desteğin gösterilmesine, söz konusu komisyonda Erol BABA, Hatice SOM ve Ertuğrul GÖÇER’in görevlendirilmelerine,
 16. Okul Sütü Programının daha önce öğretmenlere tebliğ edildiği şekilde titizlikle uygulanmasına, sütlerin Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri ikinci teneffüste öğretmen gözetiminde içilecek şekilde dağıtımına, herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiğine ve komisyonda Demet AĞAÇ ile Hatice SOM’un üye olarak görev almasına,
 17. BİLSEM seçmeleri için uygun öğrencilere sınıf öğretmenleri tarafından e-okul sistemi üzerinden form doldurulmasına, doldurulan formların okul idaresi tarafından İlçe MEM’e gönderilmesine,
 18. Kitap Okuma ve Güzel Yazma Saatlerinin I. dönemde yapılan sınıf denetimleri sonucunda alınan kararlar ve tebliğ edilen ders saatlerinde özenle yapılmasına, II. Dönemde de yapılacak ders denetimlerinde Okul Müdürü Nafiz Arafat TANIT’ın bu konuya özellikle dikkat edeceğinin bilinmesine,
 19. Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından her ay yayınlanan Değerler Eğitimi konularının sınıflarda özellikle üzerinde durulmasına, öğrencilerin ilgili değerlerin işlenmesinde aktif rol almalarına, sınıflarda oluşturulan Değerler Eğitimi panolarının güncellenmesinin zamanında yapılmasına, ayrıca bu konuda okul idaresi tarafından tebliğ edilen görevlerin zamanında yapılmasına, aylık raporların en geç ilgili ayın son iş günü Sınıf Öğretmeni Nurcan YILDIRIM’a teslim edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

Merve GÜNEŞ                   Zeliha ŞAHBAZ                Hatice SOM                Ülkü DİKİCİ           Fatıma Ünal ÖZTÜRK

Okul Önc.Öğrt.                   Sınıf Öğretmeni              Sınıf Öğretmeni            Sınıf Öğretmeni            Sınıf Öğretmeni

 

 

Emine BAŞER                  Ertuğrul GÖÇER                Erol BABA                      Nurcan YILDLRIM         Demet AĞAÇ

Sınıf Öğretmeni                 Sınıf Öğretmeni                 Sınıf Öğretmeni             Sınıf Öğretmeni            Sınıf Öğretmeni

 

 

Esra BAYDAR                                                                                                  Esra KÖSE

İngilizce Öğretmeni                                                                         Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni

 

 

 

 

 

19.02.2016

 

 

Mutlu KILINÇ                                                                                                                       Nafiz Arafat TANIT

Müdür Yardımcısı                                                                                                                        Okul Müdürü

 

 

 

 

 
Paylaş
Sitemizdeki Benzer İçeriklerYorumlar

Bu Yazıya Toplam 0 Yorum Yapılmış

İsminiz

E-Posta Adresiniz

Şehir

İlgili Terimler :