Sponsorlu Baglantilar

ilkokul 2.dönem başı öğretmenler kurulu toplantısı gündem maddeleri

Ana Sayfa » İdari Dökümanlar » Sene Başı Evrakları » ilkokul 2.dönem başı öğretmenler kurulu toplantısı gündem maddeleri
Sitemize 05 Şubat 2016 tarihinde eklenmiş ve kişi tarafından ziyaret edilmiş.

 

İlkokulu Müdürlüğü

 

 

SAYI      :

KONU: Öğretmenler Kurulu Toplantısı

 

 İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENLERİNE

                                                                                        

 

 

İlgi   :a – Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği

b- Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2015 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi

               

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 34. Maddesinde yer alan;

1 – Öğretmenler Kurulu, okul müdürünün başkanlığında varsa müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları ile öğretmenlerden oluşur. Müdürün bulunmadığı zamanlarda öğretmenler kuruluna varsa müdür başyardımcısı, yoksa görevlendireceği müdür yardımcılarından biri başkanlık eder.

2 – Kurul çalışmaları ile ilgili olarak;

                a – Öğretmenler kurulu, ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders yılı sonunda toplanır. Ayrıca okul müdürünün gerekli gördüğü zamanlarda ve kurul üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı isteği doğrultusunda da kurul toplantısı yapılır.

                b – Toplantı günleri ve gündemi, en az iki gün önceden imza karşılığı ilgililere duyurulur ve gündemin bir örneği öğretmenler odasına asılır. Kurul toplantısına başlamadan önce, gerekli görülen diğer konular da oy çokluğuyla kurul gündemine alınabilir.

                c – Kurul toplantılarında belirtilen görüşler ve alınan kararlar, kurulca seçilen yazman tarafından tutanak altına alınır ve imzalanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır ve alınan kararlar, karar defterine yazılarak uygulanmak üzere toplantıya katılamayanlar da dâhil yönetici ve öğretmenler tarafından imzalanarak dosyasında saklanır.

                ç – Normal eğitim yapılan okullarda toplantılar ders saatleri dışında yapılır. İkili eğitim yapılan okullarda ise tüm öğretmenlerin aynı anda toplanmalarına gerek duyulduğunda, okul yönetimince bağlı bulunduğu millî eğitim müdürlüğüne bilgi vermek şartıyla, yarım gün öğretim yapılır.

hükümleri gereğince okulumuz 2015 – 2016 Eğitim Öğretim yılı II. Dönem Başı Öğretmenler Kurulu Toplantısı 09 Şubat 2016 Salı günü Saat 13.30 da ekli gündem maddeleri dâhilinde okulumuz öğretmenler odasında yapılacaktır.  Söz konusu tarihte Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi gereğince yarım gün eğitim öğretim yapılacaktır. Belirtilen yer ve zamanda hazır bulunmanız hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica eder; çalışmalarınızda başarılar dilerim.

 

 

Okul Müdürü

 

 

 

 

ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI GÜNDEMİ

 

01 – Açılış, Yoklama, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı, Kâtip Üyelerin Seçimi;

02-  Yeni öğretmenlerin tanıtımı

03 – 2015 – 2016 Eğitim Öğretim Yılı I. Dönemim Değerlendirilmesi;

a – Sınıflar/Şubeler bazında başarı oranları;

b – Dersler bazında başarı oranları;

04 – II. Dönem başarının arttırılması için izlenecek yöntemler ve alınacak tedbirler;

05 – Son teftiş raporunun okunması ve aksaklıkların giderilmesi yollarının belirlenmesi;

06 – Yeni gelen emir, genelge, tebliğ ve değişikliklerin duyurulması;

        a – Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği

        b- Hizmet içi Eğitimine başvuru ve dikkat edilecek hususlar

        c- Büyükşehir Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa yapacağı etkinliğe öğretmen ismi bildirilmesi

07 – Öğrenci devam-devamsızlık, kılık-kıyafet ve davranış durumlarının görüşülmesi;

08 – Öğrenci başarısını ölçme, sınavlar, sınıf geçme ve çocuk kulüpleri açılması;

        a – Kurs açılacak alanlar;

b – Kurslarda görev alacak öğretmenler ve program.

09 – Yazılı Sınavların değerlendirilmesi ve analiz raporları, ders dışı eğitim faaliyetleri ve proje görevleri veriliş ve değerlendirme esaslarının görüşülmesi;

10 – Belirli Gün ve Haftaların kutlanması ve dosyalanması, bunların dışında yapılacak sosyal, kültüreli sportif, izcilik, yarışma, sergi v.b. faaliyetlerin ve görev alacak öğretmenlerin belirlenmesi; (İstiklal Marşının Kabulü, 18 Mart , 23 Nisan vb.)

11 – Veli Toplantıları gündemlerinin ve tarihlerinin belirlenmesi;

12 – Personelin maaş, ücret, izin, rapor, taltif, tecziye gibi hak ve sorumlulukları;

13 – Öğretmen ve Öğrenci nöbet görevleri ve vakit çizelgesinin uygulanması;

14 – Yangın ekiplerinin oluşturulması, güvenlik tedbirleri ve yapılacak tatbikatlar;

( 28 Şubat Sivil Savunma Günü ve 01-07 Mart Deprem Haftası )

15 – Eşya, araç ve gereçlerin korunması, tertip düzen, temizlik ve tasarruf tedbirleri;

16 – Okuma Saatleri ve kitap okuma alışkanlığı kazandırma çalışmaları ( Ailem Okuyor projesinin uygulanması);

17– İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülüp, okulumuzun da içinde bulunduğu projelerin uygulanması

18 – Sosyal etkinlikler, toplum hizmeti çalışmaları, rehberlik çalışmaları, kurul ve komisyonların çalışmalarının değerlendirilmesi, I. Dönem raporlarının hazırlanması;

19 – Ders defterlerinin ve yoklama fişlerinin doldurulması ve imzalanması;

20 – E – Okul Bilgi Giriş İşlemleri (Sınav Tarihleri – Sınav Notları – Öğrenci Özel ve Genel Bilgileri – İletişim Bilgileri v.b.)

21 – 2015 – 2019 Stratejik Planın Yürürlüğe girmesi

22- Süt Programı ile ilgili bilgilendirme

23- Oluşması gereken komisyonların kurulması,

24- EBA ile ilgili bilgilendirme

25 Okul içi ve sınıf bazlı kutlama ve etkinliklerde dikkat edilecek hususlar

26- Destek Eğitimi uygulaması ve odaların kullanılması

27- Özel eğitime muhtaç öğrenciler için RAM başvuru şekli,

28- Kılık kıyafet durumlarının görüşülmesi,

29 – Zümre Öğretmeler Kurulu ve Şube Öğretmeler Kurulu Toplantıları

        a – Toplantı tarihleri ve gündem maddeleri;

        b – Genişletilmiş Bölge Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantıları

30 – 4. Sınıf öğrencilerinin 5. Sınıfta okumak istediği seçmeli derslerin tespitine yönelik işlemler

31 – Bakanlığa sunulması gereken yeni öneriler ve soruların belirlenmesi.

32 –  Dilek ve Temenniler; Kapanış.

 

 

Okul Müdürü
Paylaş
Sitemizdeki Benzer İçeriklerYorumlar

Bu Yazıya Toplam 0 Yorum Yapılmış

İsminiz

E-Posta Adresiniz

Şehir

İlgili Terimler :