Ana Sayfa » 6. Sınıflar » Deneyler ve Ders Notları » Türkçe » Genel ve Özel Anlamlı Sözcükler ders notu

Genel ve Özel Anlamlı Sözcükler: Daha çok varlığı kapsayan, anlatan, aynı kavramları topluca düşündüren sözcüğe “Genel Anlamlı Sözcük” denir.

Örnek:           Kitap en iyi dosttur.  (Bütün kitapları kapsıyor)

Tek bir varlığı kapsayan, tek bir varlığı düşündüren sözcüklere “Özel Anlamlı Sözcük” adı verilir.

Örnek:          Kitap, anlatımındaki açıklıkla karmaşık bir sorunu

kolay anlaşılır hale getirmiş.

Örnek:       OkulSınıfSıra            (Genelden özlele)                      

            Sıra – Sınıf – Okul           (Özelden genele)

Alıştırma: Önce harfleri, sonra heceleri, daha sonra da sözcükleri tanımıştık.

Yukarıdaki sözcükler nasıl bir anlatım sırası izlemektedir?

Soru: Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi,  bir varlık türünü bütünüyle anlatacak biçimde kullanılmıştır?

A)  Roman, insanların sorunlarını ele alıyor.

B)   Oyun, yarın son kez oynanacak.

C)   Anne, dünyanın en güzel varlığıdır.

D)  Sınav, Eylüle kalmış.

E)   Masa, bir yığın kitapla doluydu.