Sponsorlu Baglantilar

fen bilimleri dersi 2.dönem zümre toplantı tutanağı 2015-2016

Ana Sayfa » İdari Dökümanlar » Sene Başı Evrakları » fen bilimleri dersi 2.dönem zümre toplantı tutanağı 2015-2016
Sitemize 09 Şubat 2016 tarihinde eklenmiş ve kişi tarafından ziyaret edilmiş.

İSMET ŞEN ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FEN BİLİMLERİ DERSLERİ 2.DÖNEM ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ KURULU TOPLANTI TUTANAĞIDIR

 

Toplantı Tarihi                   :              17.02.2016

Toplantı Yeri                      :              Fen Bilimleri Laboratuvarı

Toplantı Sayısı                   :              2

Toplantı Saati                    :              12.00

Toplantıya Katılanlar      :              Murat TÜKEL – İ.Şenel HEYBELİ  – Abit YÜKSEL

Adem YALÇINKAYA, Mehmet CİNGÖZ

GÜNDEM

1-I.Dönemin değerlendirilmesi

2-Öğrenci yönlendirme ve öğrenci değerlendirme formları

3-II.Dönem için alınacak tedbirler

4-Ders araç gereçlerinin durumu

5-Öğrenci velileriyle görüşme

6-Öğretim yöntem ve teknikleri

7-II.Dönem verilecek proje görevlerinin belirlenmesi

8-Yazılı ve ortak sınav

9- Merkezi ortak sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve 2. Dönem merkezi ortak sınavları için yapılacak çalışmalar

10-Diğer zümre öğretmenleriyle işbirliği

11-Dilek temenniler

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

Madde 1.

 1. Dönem zümre öğretmenler tutanağı okunarak gözden geçirildi ve alınan kararlara büyük oranda uyulduğu tespit edildi. Sınıflarının temel matematik konularında yetersiz olmaları nedeniyle konuların işlenmesinde zorluk çekildiği ve bu nedenle matematik öğretmeni ile işbirliği yapılması gerektiği belirtildi Abit YÜKSEL,bazı öğrencilerde derse karşı ilgisizlik olduğunu,bu öğrencilerin velileriyle daha sık diyaloğa geçilerek ve sorunların özüne inilerek bu öğrencilerin de seviyelerinin daha iyi bir duruma getirilebileceğini belirtti.

Abit YÜKSEL özellikle 7. ve 8.sınıflarda ilk ünitelerin konu içeriklerinin yoğun ve ağır olması, kr tatilleri gibi nedenlerle yıllık plana göre üç haftalık bir aksama olduğunu;ancak bu aksamanın telafi edilebileceğini belirtti.

Madde 2

İ. Şenel HEYBELİ yapılacak rehberlik çalışmalarının öğrenciler üzerinde olumlu etkileri vardır.Bundan dolayı öğrencileri olumlu davranışlara sevk edecek ilgi ve yetenekleri doğrultusunda rehberliğe daha fazla önem verilmesi gerekmektedir,dedi.Ayrıca 1. dönem kullanılan ders içi performans ve proje değerlendirme ölçeklerinin uygun olup,2. dönemde de bu ölçeklerin kullanılabileceğini belirtti.

Madde 3

Murat TÜKEL,öğrencilerin hem yaşları gereği hem de havaların ısınması nedeniyle çok hareketli bir döneme gireceklerini davranışlarında farklılıklar olabileceğinden daha dikkatli olunması gerektiğini söyledi.Özellikle sıcak havalarda öğrencilerin ilgisini çekebilecek etkinliklere önem verilmesi gerektiği belirtildi. Öğrencilerin kitap okumasının önemi konusuna sürekli dikkatinin çekilmesi ve ders içinde fırsat buldukça okuma,okuduğunu ve yapılan deneylerin sonucunu yorumlama tarzında yapılacak etkinliklerin faydalı olacağını belirtti.

Madde 4

Adem YALÇINKAYA ders araç ve gereçlerinin genelde bulunduğu ancak bazılarının kullanılamaz durumda olduğu belirtildi.Bozuk olan ders araç gereçleri tamir edilmeye ve eksik olan malzemeler temin edilmeye çalışılacaktır. 4.ve 5. sınıf öğretmenleri de laboratuarı plan dahilinde kullanabilmektedir.

Madde 5

Mehmet CİNGÖZ , öğrenci velileriyle   daha  sık diyaloğa geçerek öğrencilerin ders içi ve dışı faaliyetlerinin kontrol edilebileceğini ;öğrencinin kontrol edildiğini öğrenciye yansıtmanın faydalı olabileceğini belirtti.Öğrencilerin davranışlarında  zaman zaman farklılıkların görüldüğünü,dönem sonuna doğru ders çalışma ve ödev yapma alışkanlıklarında azalmalar olduğunu,velilerle sık sık bir araya gelerek bu konuların düzeltilmesi gerektiğini belirtti.

Madde 6

Murat TÜKEL  ders işlerken öğrenci merkezli olması, deney ve etkinlikler hususuna önem verilmesi ve öğrencileri araştırmaya sevk edecek yorumlama yeteneği gelişecek şekilde ders işlenmesi gerektiğini belirtti.Konular anlatılırken günlük yaşamla mümkün mertebe ilişkilendirilecektir dedi.

Madde 7

Murat TÜKEL  ; proje görevleri ile ilgili gerekli alt yapının oluşturularak, gerekli süreler verilerek ve yeri geldikçe rehberlik yapılarak öğrencilerin güzel ürünler ortaya koymaları sağlanmalı. Öğrenciler istedikleri kadar proje ödevi alabilmeli sınırlama getirilmemelidir.

Murat TÜKEL; I.Dönemde 5, 6. , 7. ve 8. Sınıflardan istekli öğrencilere proje görevi verildi. Proje ödevini 1. dönem teslim eden öğrencilerin proje notu 1. dönem ortalamasına dahil edildi. II. dönemde istekli öğrencilere proje ödevi verilecektir. Proje görevleri 1. dönem zümresinde belirlenen ölçeklere göre değerlendirilecek ve belirtilen tarihlerde sınıflarda sunumu yapılacaktır.

* PROJE KONULARININ SINIFLARA GÖRE DAĞILIMI

5.SINIF:

1-Güneş sistemi modeli hazırlama.

2-Sürtünme kuvvetinin etkisini gösteren model hazırlama

3-Ay’ın dünya çevresindeki hareketini gösteren model hazırlama.

4-Canlıların sınıflandırılmasını gösteren model hazırlama.

 1. SINIF:

1–Bir dinamometre modeli tasarlama.

2-Kan dolaşımının kolay öğrenilmesini sağlayacak bir oyun veya düzenek  tasarlama.

3-Aynalardan yararlanarak enerji tasarrufu sağlayacak bir model tasarlama.

4-Zıt çalışan kasları gösteren bir model tasarlama.

5-Reostalı bir gece lambası tasarlama.

6-Çevrenizde kolesterol hastalığı olan kişileri belirleme ve bu kişilerle beslenme alışkanlıkları üzerine röportaj yaparak bu hastalık ile beslenme alışkanlıkları arasındaki ilişkiyi açıklama.

7-Hırsız alarmı tasarlama.

 1. SINIF:

1- Besin zinciri konusunu anlatan 3 boyutlu maket hazırlama.(En az 5 hayvan olmalı)

2- Gezegenlerin güneş sisteminde, güneşe yakınlıklarına göre doğru sıralanışını gösteren 3 boyutlu bir model hazırlama.

3- İç salgı bezlerimiz ve görevleri hakkında  arkadaşlarımıza konuyu daha zevkli ve merak uyandırıcı biçimde izah etmemizi sağlayan görsel ve işitsel destekli bir ders materyali hazırlama.

4-Kullanılan tarım ilaçlarının bitki,toprak ve ekosistem üzerindeki etkisini gözlemleyebileceğiniz bir deney düzeneği tasarlama ve çözüm yollarını araştırma.

5-Besin piramidini gösteren bir maket tasarlama.

6-Elementler ve kullanım alanlarını anlatan bir yap-boz oyunu tasarlama.

7-En az 3 farklı basit makineden oluşan ve kuvvet kazancı sağlayacağınız bir bileşik makine modeli tasarlama.

 1. SINIF:

1-Asit yağmurlarının bitkiler üzerindeki etkisini gösteren deney düzeneği hazırlama ve çözüm yollarını araştırma.

2- Kalıtsal hastalıklarla ilgili bir doktorla röportaj yapma ve bu hastalıkların çözümüyle ilgili en son gelişmeleri araştırma.

3-Mitoz ve mayoz bölünme konusunun kolay öğrenilmesini sağlayacak bir ders materyali hazırlama.

4-Elektrikli araçların gücü ve harcanan enerji ilişkisini araştırıp,1 ay boyunca evinizde kullanılan elektrikli araçları gözlemleyerek fatura tutarını hesaplama.

5- Toplumda kız sayısı erkek sayısına eşit midir?( 20 aile üzerinde araştırılması)Araştırma sonuçlarının tablolaştırılması.

6-Sıvıların basıncı iletme özelliğinden yararlanarak,kütlesi büyük cisimleri az kuvvetle kaldırmayı sağlayan düzenek tasarlama.

7-Ham domatesleri olgun olanlardan ayıklayacak bir makine tasarlama.

(Proje:10-14 Mayıs.)

Madde 8

II: dönemde 1. Ve 2. Yazılıların eşleştirme, boşluk doldurma,doğru-yanlış çoktan seçmeli  olması, 3. Yazılıların ortak yapılması ve test olması kararlaştırılmıştır.

Seçmeli Bilim uygulamaları ve Zeka uygulamaları derslerinin 2 adet yazılı yapılmasına 2. Sınavın ortak yapılmasına kararı verilmiştir.

Yazılı tarihleri:

 1. dönem 1. yazılı yoklama: 16-20 MART
 2. dönem 2. yazılı yoklama: 20-30 NİSAN
 3. dönem 3. yazılı yoklama: 21-30 MAYIS

Madde 9

Adem YALÇINKAYA  8. Sınıf fen ve teknoloji dersinde öğrencilerin genel anlamda başarılı olduklarını TEOG ortalamasında ilde ve ilçede ortalamanın üstünde olduğumuzu belirtti. 2. Dönemde de başarılarının devamı ve daha da arttırılmasına yönelik olarak, öğrencilere destek ve rehber olunacağını belirtti.

Madde 10

Murat TÜKEL, fen  ve teknolojinin hayatla iç içe olan ve tüm dersleri kapsayan konulardan oluştuğunu,bu nedenle de Türkçe,matematik,sosyal bilgiler,müzik,teknoloji ve tasarım gibi birçok farklı alandaki zümrelerle işbirliği gerektirdiğini söyledi.

Madde 11

Yeni dönemin daha başarılı geçmesi  iyi  dileğiyle toplantı sona erdi.

 

Murat TÜKEL                                           Abit YÜKSEL                                         İ. Şenel HEYBELİ

FEN VE TEK. ÖĞRET.                         FEN VE TEK. ÖĞRET.                          FEN VE TEK. ÖĞRET.

 

 

Adem YALÇINKAYA                                Mehmet CİNGÖZ

FEN VE TEK. ÖĞRET.                             FEN VE TEK.ÖĞRET.                             17/02 /2016

UYGUNDUR

Saffet UYAR

OKUL MÜDÜRÜ

 

 

 

 

 

 

İSMET ŞEN ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FEN BİLİMLERİ DERSLERİ 2.DÖNEM ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ KURULU TOPLANTI TUTANAĞIDIR

Toplantı Tarihi                   :              17.02.2016

Toplantı Yeri                      :              Fen Bilimleri laboratuvarı

Toplantı Sayısı                   :              2

Toplantı Saati                    :              12.00

Toplantıya Katılanlar      :              Murat TÜKEL , İ.Şenel HEYBELİ  , Abit YÜKSEL

Adem YALÇINKAYA, Mehmet CİNGÖZ

ALINAN KARARLAR        :

 1. Ünitelendirilmiş yıllık planlarda zamanlama konusunda gereken önlemlerin alınması öğrencilerin derslere hazır gelmeleri derslerin yıllık planlara paralel işlenmesine karar verildi
 2. İlk iki sınavın karma(boşluk doldurma,doğru yanlış,eşleştirme ve test)yapılmasına,son sınavın(ortak sınav)test yapılmasına karar verildi.

3.Öğrenci başarısının artırılması için velilerle iletişimin güçlendirilmesi ve yetiştirme kurslarında devamsızlıklara dikkat edilmesi gerektiği kararı alınmıştır.

 1. Seçmeli Bilim uygulamaları ve Zeka uygulamaları derslerinin 2 adet yazılı yapılmasına 2. Sınavın ortak yapılması kararı alınmıştır.
 2. 2015-2016 Öğretim yılında proje görevlerinin 4-11 Mayıs ta toplanması , değerlendirilmesine karar verildi.
 3. Diğer zümre öğretmenleri ile; Güzel yazma, okuma, okuduğunu anlama ve ifade etmede Türkçe, Problem çözme, yorumlama, dört işlem, oran-orantı, denklem çözümü ve karekök almada Matematik, şekil ve şema çizmede Resim, gerek görüldüğünde diğer bütün ders öğretmenleri ile iş birliği yapılmasına karar verildi.
 4. TEOG hazırlık kitaplarından mümkün olduğunca çok yararlanılmasına karar verildi.
 5. Ünitelendirilmiş yıllık planlara paralel derslerin işlenmesine devam edilmesine karar verildi.
 6. Ders ve etkinliklere katılım performans notlarını verirken ölçeğimizi kullanmaya karar verildi.

 
Paylaş
Sitemizdeki Benzer İçeriklerYorumlar

Bu Yazıya Toplam 0 Yorum Yapılmış

İsminiz

E-Posta Adresiniz

Şehir

İlgili Terimler :