Ana Sayfa » Kitap Okuma Yarışması Soruları » Fareler ve İnsanlar Kitabı Sınav Soruları

FARELER ve İNSANLAR kitabı sınav soruları örnek 1

1. George ile Lennie’nin amaçları nedir?
A) Kalıcı bir işe sahip olmak
B) hiç kimseye muhtaç olmadan yaşamak
C) Bir çiftliğe sahip olmak
D) Zengin olmak
E) Bir arabaya sahip olmak

2. “Fareler ve İnsanlar” romanının başkahramanı kimdir?
A) Andy
B) İhtiyar Candy
C) Slim
D) George
E) Carlson

3. “Fareler ve İnsanlar” romanındaki “Crooks” kimdir?
A) Çiftliğin arabacısı
B) Çiftliğin seyisi
C) Çiftlik sahibinin yardımcısı
D) George’un yakın arkadaşı
E) Çiftliğin sahibi

4. “Fareler ve İnsanlar” romanında George ile Leinne’nin ideallerinin gerçekleşmemesine sebep olan nedir?
A) İşten atılmaları
B) Para biriktirememeleri
C) Leinne’nin Curley’ın karısını öldürmesi
D) Paralarını kumarda kaybetmeleri
E) Amaçlarından vazgeçmeleri

5. “Fareler ve İnsanlar” romanında George ile Leinne niçin bir çiftlikle çalışmak istemektedirler?
A) Ailelerine bakmak için
B) Hayatlarını sürdürmek için
C) Zengin olmak için
D) Kendilerine ait bir arazilerinin olması için
E) Vakit geçirmek için

6. “Fareler ve İnsanlar” romanının kahramanı Leinne’nin hayatına kim son verir?
A) Crooks
B) Curley
C) Slim
D) George
E) Candy

7. George ile Lennie’nin planlarına sonradan katılan, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Candy
B) Curley
C) Slim
D) George
E) Crooks

8. Slim’in köpeği kaç yavru doğurmuştur?

A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

Lennie tavşanları çok severdi.

9. Curley’in Lennie’ye sataşmasının nedeni kitaba göre aşağıdakilerden hangisidir?

A) Lennie’yi hiç sevmediği için
B) Lennie’nin ona güldüğünü zannettiği için
C) Slim’e kızdığı için
D) Lennie sevmediği hareketler yaptığı için
E) Curley bela aradığı için

10. George’un, Lennie’nin patronun yanında konuşmasını istememesinin aşağıdakilerden hangisidir?

A) Daha az paraya çalıştırılmalarından korktuğu için
B) Patronun onlara iş vermeyebileceği için
C) Lennie konuşmasısnı bilmediği için
D) Lennie peltek konuştuğu için
E) Araları bozuk olduğu için

George ile Lennie ilk olarak ………… kasabasında bir çiftlikte çalışmışlardır.
11. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Lenwey
B) Parick
C) Wesed
D) Counury
E) Weed

………… zenci olduğu için diğer işçiler tarafından dışlanmaktadır.
12. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Candy
B) Curley
C) Slim
D) George
E) Crooks

13. Steinbeck “Fareler ve İnsanlar” romanında aşağıdakilerden hangisinden bahsetmektedir?

A) Amerika iç savaşından
B) Tarım işçilerinin dramından
C) Zenci –beyaz çatışmasından
D) Meksikalı işçilerin zararalarından
E) İşçiler arası mücadeleden

14. “Fareler ve İnsanlar” romanının başkahramanlarının mesleği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Arpacılık
B) Irgatlık
C) Hayvan Yetiştiriciliği
D) Memurluk
E) Yol İşçiliği
15. George Lennie’ye başı derde girdiğinde aşağıdaki yerlerden hangisine saklanmasını söylemiştir?

A) Fundalıkların arasına
B) Yatakhaneye
C) Samanların arasına
D) Kayaların arsına
E) Eski bir kulubeye

16. Lennie’nin George’a bu kadar bağlı olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) George çocukluk arkadaşı olduğu için
B) George Lennie’yi koruduğu ve bırakmadığı için
C) Lennie’in teyzesi istediği için
D) George yumuşak yüzlü olduğu için
E) George komik olduğu için

17. Lennie’nin başının belaya girmesini istememesi aşağıdakilerden hangisindendir?

A) Yumuşak bir şey okşayamayacağından
B) Hapse girmekten korktuğundan
C) Parasız kalmaktan korktuğundan
D) İşten atılmak istemediğinden
E) George’un kızıp onu bırakacağından

18. George’un Lennie’den ayrılmamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Lennie’in teyzesini üzmemek için
B) Lennie’in gücünden yararlanmak için
C) Parasız kalmaktan korktuğu için
D) Lennie’in teyzesine söz verdiği için
E) Lennie’in yardımıyla çalışabildiği için

Yeni çiftlikte patron George’a, “ Onun haftalığını da mı sen alıyorsun.” diye sormuştur.

19. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) George sevmediği için
B) George’un Lennie’nin sırtından geçindiğini düşündüğü için
C) Curley söylediği için
D) George yumuşak huylu ve yardımsever olduğu için
E) George ne Lennie patron üzerinde iyi bir izlenim bırakmadıkları için

“Curley Lennie’ye vurunca Lennie ………………………………… karşılık vermemiştir.”

20. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Lennie Curley’den korktuğundan
B) Kavga etmek istemediğinden
C) Parasız kalmaktan korktuğundan
D) İşten atılmak istemediğinden
E) George’un başını belaya sokmak istemediğinden

NOT: Her soru beş puandır. Soruları kitaba göre cevaplayınız. Başarılar… M.CEYLAN

 

FARELER ve İNSANLAR kitabı sınav soruları örnek 2

1-) Yazarın ele aldığı olay nedir?

Yazar;romanında bir tanesi zeki,diğeri ise zeka özürlü iki arkadaşın hayalini kurdukları çiftliğe sahip olmak için gerekli olan parayı kazanmak için çalıştıkları çiftlikte yaşadıkları olayları ve verdikleri mücadeleyi ve anlatıyor.

 

2-) Yazar olaylar içinde konulara,değerlere nasıl bakmış?Eserde bu kavramlara kendi anlamları dışında bir anlam verilip verilmediği yazarın hayal gücü araştırılacak.

Yazar olaylar içinde konulara objektif olarak bakmış ve değerleri tıpkı o olayları kendi yaşamış gibi gerçekçi anlatmıştır. Bunun yanı sıra eserinde benzetmelere ve tasvirlere ağırlık vermiştir. Bunlar yazarın hayal gücünün bir göstergesidir.

 

3-) Olayda merkez kişi kim ( açıklayarak ) kişi incelemelerinin eserdeki yeri nedir? ( Örnek cümlelerle ruh tahlillerini yazınız. )

Bu eserde ele alınan olayda merkez kişi olarak tek bir kişi belirtmek yanlış olur. Çünkü olayın merkezini oluşturan iki kişi var,tüm olaylar bu iki kişi üzerinde geçiyor. Bunlar ufak tefek,çevik hareketli biri olan George ve onun can yoldaşı iriyarı,suratsız,unutkan ama iyi kalpli biri olan Lennie. Yazar kişileri anlatırken kullandığı tasvirlerle okuyucunun hayal gücünü kullanıp,kafasında tam anlamıyla bir kişi oluşturmasını sağlamıştır.

örnek: “Şekilsiz suratlı,iri,açık renk gözlü,geniş fakat sarkık omuzlu kocaman bir adamdı.Lön lön yürürken ayaklarını ayılar gibi sarkıtıyordu.”

 

4-) Eserde açık yada gizli çatışmalar var mı? (Ruh-beden, çirkin-güzel, gerçek-şiir, şahıs-yer, iyi-kötü, zengin-fakir)

Eserin genelini açık çatışmalar oluşturuyor. Bedeni çirkin olan Lennie’nin

temiz kalbi, akıllı olan George’un,Lennie’nin yaptığı hatalarla nasıl çileden çıktığı, zengin olan çiftlik sahibi ile işçi olarak çalışan iki arkadaşın arasında geçen tartışmaları bu çatışmalar örnek olarak verebiliriz.

 

5-) Olay kahramanı ve kahramanlar doğayı eşyayı nasıl seyrederler.( eşya hareket halindemi? bazı maddeler olmayabilir. Nedenini açıkla?

Olayın kahramanları eşyadan çok doğa üzerinde dururlar.Özellikle George ve Lennie için hayalini kurdukları çiftliği düşlerken doğayı seyretmek büyük bir zevktir.

 

6-) İnsan yazgısı nedir? ( Tanrı,doğa karşısında açıkça pasif yada aktif bir durum alınmış mı? )

Olaylar bir çiftlikte geçiyor dolayısıyla kahramanlar süreli doğayla iç içeler. Doğanın bir parçası olan hayvanlardan da olayda sıkça söz edilmiş. Lennie ‘ nin

çiftlikte sahip olduğu yavru köpeğin ölümünü ve bu ölümün onu ne kadar etkilediğini, insanın Tanrı karşısında pasif kalması olarak alabiliriz. Çünkü insanlar gibi hayvanlarında ölümü Tanrı’nın yazgısıdır.

 

7-) Sosyal çevre nedir? ( Olaylar nerede, hangi zamanda geçiyor? ) örnek cümle ile açıkla.

Olaylar Salinas Irmağı yakınlarındaki büyük,etrafı yeşilliklerle dolu,geçimini hayvancılıkla sağlayan bir çiftlikte geçiyor. Eser hangi zamanda geçtiğine dair bir bilgi içermiyor.

örnek: “Salinas Irmağı, Soledad’ın birkaç mil güneyinde tepenin yamacına pek yaklaşır,suyu derinleşir,rengi yeşile dönüşür. Ama yinede ılıktır sular.”

 

😎 Sosyal zümre hangisi?öğrenci,işçi,köylü,sosyal çevresi gibi. Öğretmen köy çalışması gibi.

Olayların sosyal zümresi işçidir. Kendi işine sahip olmak isteyen iki işçinin para kazanmak uğruna verdikleri mücadeleyi anlatıyor.

 

9-) Eserde doğa üstü varlıklar varmı? (Aklımızın üstünde tipler varmı,akıl almayan bir kahraman varmı )

Eserde doğa üstü varlıkların olduğu söylenemez yazar gerçekçi bir dil kullanmış fakat Lennie’nin çiftliğin sahibini karısının saçlarını okşarken boynunu kırması veya az önce söylenen bir şeyi unutması onu diğer kahramanlardan belkide etrafımızdaki birçok insandan ilginç kılıyor.

 

10-) Doğa ve eşya tasvirleri konuya ve ruh haline uygun mu? ( kahramanın veya yazarın) tasvirler kişinin ağzından mı yapılmıştır? )

Gerek doğa gerekse de eşya tasvirleri tek kelimeyle konuya uygundur. Yazarın yanı sıra kahramanlarda tasvir yapmışlardır.Örneğin Lennie patronunun karısını anlatırken: “saçları buklelenmiş sarkıyor,ufacık sosislere benziyordu” cümlesini kullanıyor.

 

11-) Varlıklar soyut mu, somut mu anlatılmış? (hayali mecazi yoksa gerçekmi )

Varlıklar kimi zaman somut kimi zaman soyut anlatılmış. Eserin genelinde gerçekçi bir anlatım olsa da,mecazi anlatımlara da yer verilmiştir.

 

12-) Zaman ve yerin olayla, kişilerle, psikolojik ve sosyal ortamla ilişkisi nedir?

Olayın geçtiği çiftlik kişilerle,sosyal ortamla tam anlamıyla bağdaşlaşmıştır.

 

13-) Yazar roman anlatımında nerede yer almış?Yazar mı konuşuyor?Kahraman mı konuşuyor?Yazar olaya bakışında taraf tutuyor mu?

Yazar romanı kendisi anlatmıştır. Ama konuşmalar kahramanların ağzındandır. Yazar olayları anlatırken son derece objektif bir yaklaşımda bulunmuştur,taraf tutma gibi bir şey söz konusu değildir.

 

14-) Roman yoğunmu, ayrıntıdan temizlenmiş mi?

Roman yoğundur. Ayrıntılara çok fazla yer verildiği de söylenilebilir.

 

15-) Zaman kavramında geriye dönüş var mı? Geçmişi hayal etmek gibi.

Eserde kahramanlar sık sık bir geriye dönüş yaşıyorlar. Eski anılarından, eski çalışma ortamlarından sıkça bahsediyorlar.

 

16-) Eser boyunca kişilerde karakter değişikliği oluyor mu ?

Arkadaşı Lennie’yi ne durumda olursa olsun kolluyan,gözeten ve en önemlisi seven George’un ,eserin sonunda Lennie’yi vurması eserdeki karakter değişikliklerine verilebilecek en güzel örnek.

 

17-) Yazarın iletmek istediği mesaj nedir?

Yazar bu kitaba verilebilecek en güzel adı vermiş. Fareler ve İnsanlar.. Bence alt sınıfı fareler, üst sınıfı yani zengin kesimi insanlar olarak düşünmüş. Sosyal sınıf eşitliği olmayan bir çevrede fakir insanların zenginlerle verdiği mücadele belki de…

 

 

FARELER ve İNSANLAR kitabı sınav soruları örnek 3

  1. “Fareler ve İnsanlar” romanında George ile Leinne niçin bir çiftlikle çalışmak istemektedirler?

A) Ailelerine bakmak için

B) Hayatlarını sürdürmek için

C) Zengin olmak için

D) Kendilerine ait bir arazilerinin olması için X

E) Vakit geçirmek için

 

2-Slim’in köpeği kaç yavru doğurmuştur?

 

A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 X E) 10

 

3-George’un, Lennie’nin patronun yanında konuşmasını istememesinin aşağıdakilerden hangisidir?

A) Daha az paraya çalıştırılmalarından korktuğu için

B) Patronun onlara iş vermeyebileceği için X

C) Lennie konuşmasısnı bilmediği için

D) Lennie peltek konuştuğu için

E) Araları bozuk olduğu için

 

4-“Fareler ve İnsanlar” romanının başkahramanlarının mesleği aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Arpacılık

B) Irgatlık X

C) Hayvan Yetiştiriciliği

D) Memurluk

E) Yol İşçiliği

 

5-George Lennie’ye başı derde girdiğinde aşağıdaki yerlerden hangisine saklanmasını söylemiştir?

 

A) Fundalıkların arasına X

B) Yatakhaneye

C) Samanların arasına

D) Kayaların arsına

E) Eski bir kulubeye

 

6-Lennie’nin George’a bu kadar bağlı olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) George çocukluk arkadaşı olduğu için

B) George Lennie’yi koruduğu ve bırakmadığı için X

C) Lennie’in teyzesi istediği için

D) George yumuşak yüzlü olduğu için

E) George komik olduğu için

 

7-George’un Lennie’den ayrılmamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Lennie’in teyzesini üzmemek için

B) Lennie’in gücünden yararlanmak için

C) Parasız kalmaktan korktuğu için

D) Lennie’in teyzesine söz verdiği için X

E) Lennie’in yardımıyla çalışabildiği için

FARELER ve İNSANLAR kitabı sınav soruları örnek 4

S- 1 : Romanın ana kahramanları olan George ve Lennie’ nin hakkında kısaca bilgi veriniz.

S- 2 : George ve Lennie nereye niçin gidiyorlar?

S- 3 : Crooks neden samanlıkta tek başına yaşıyor?

S- 4 : Lennie niçin sık sık samanlığa giderdi?

S- 5 : George ve Lennie nasıl bir gelecek hayal ediyorlar?

S- 6 : Lennie çalıştığı yerden niçin kaçmıştır?

S- 7 : George Lennie’ ye hangi olaydan sonra kötü davranmaktan vazgeçmiştir. Kısaca açıklayınız.

S- 8 : Lennie’ yi kim niçin öldürdü?

S- 9 : Sizinde Lennie gibi bir arkadaşınız olsaydı nasıl davranırdınız? Niçin?

1.soru ve 4. soru 15 puan diğerleri 10’ ar puan.

Başarılar dileriz.