Son Dakika Haberleri

EĞİTİMDE ÖĞRETMENİN ÖNEMİ 

Eğitim bir milletin en mühimmeselesidir. Eğitime gereken önemi vermeyen milletler yok olmaya mahkûmdur.Çünkü bir milletin en önemli gücü ne tankıdır, ne topudur, ne tüfeğidir ne deparasıdır. Bir milletin en önemli gücü maddi ve manevi olarak yetişmişevlatlarıdır. Bu evlatları yetiştirenler de öğretmenlerdir. Onun için İslamPeygamberi “Âlimlerin mürekkebişehitlerin kanından üstündür.” buyurmaktadır. Çünkü şehidi yetiştiren,şehidin o manayı idrak etmesine vesile olan ve şehitliğin ne demek olduğunuöğreten âlimdir. Öğretmen şehitliğin manasını öğretmeseydi şehit niçin şehitolduğunun farkında olmayacaktı.

 

 

Çömlek ustası çömleğe,heykeltıraş mermere, şair kelimelere, musikişinas sese yön ve şekil verir;öğretmen de insana yön verir, şekil verir, onu eğitir. Öretmen insan mimarıdır kısaca. Mimar ne kadarkabiliyetliyse eseri de o derece görkemli ve ihtişamlı olur. Diğer taraftanmimar eseriyle övünür ve över. Usta mimarların eserlerinin sağlamlığı gibi ustaöğretmenlerin talebeleri de mükemmelinsan özelliği kazanır.

 

 

Rus-Japon savaşının meşhurkomutanlarından Amiral Togo savaş sonrası ülkesine döndüğünde, bir kahramanayakışır şekilde karşılanmış. Tüm ülke yönetiminin katıldığı karşılamasonrasında, Amiral Togo’nun şerefine verilen yemekte Başbakan ayağa kalkar veşöyle hitap eder: “Sayın Amiralim.Sizin bu ülke için yapmış olduğunuz kahramanlıkları, savaş meydanlarındakiemeğinizi bu topraklarda yaşayan hiç kimse unutmayacaktır. Millet olarak sizeçok şey borçluyuz. Şiddetli savaş meydanlarında göstermiş olduğunuzfedakârlıkların karşılığını size ödememiz mümkün değildir. Şu andan itibarenisterseniz emekli olup aileniz ve sevdiklerinizle birlikte, kalan zamanınızıdeğerlendirebilirsiniz. İsterseniz Kaymakamlık, Valilik, Milletvekilliği,Bakanlık veya herhangi bir mevkide talip olacağınız her kapıyı size açmayahazırız.”Amiral Togo oturduğu yerden ayağa kalkar vecevaben: “Sayın Başbakanım, SevgiliKonuklar. Tarafıma göstermiş olduğunuz ilgi ve alaka için hepinize teşekkürediyorum. Evet, çok yoğun ve yorucu savaş meydanlarında askerlerimle beraberbüyük zaferler elde etmiş olmanın mutluluğunu ben de yaşıyorum. Bana layıkgördüğünüz tüm makam ve mevkiler için hepinize teşekkür ediyorum. Ancak ben bumakamların hiçbirisine talip olmayacağım. 0 şiddetli savaş meydanlarında farkettiğim bir gerçek var. Hiçbir savaşinsan yetiştirme mücadelesinden daha önemli değildir. Meydanlardakisavaşları kazanmak isteyen milletler önce “İnsan yetiştirme mücadelesini”kazanmak zorundadırlar. İnsan yetiştirme mücadelesinin komutanları“öğretmenlerdir “Bana bir ödül vermek istiyorsanız, beniülkemin herhangi bir köşesinde, herhangi bir okuluna öğretmen olarakgörevlendirin ki, ömrümün kalan yıllarını yeni Togo’lar yetiştirmeye adamışolayım.” demiştir.

 

Bu bir şuurdur. Bizimeğitimcilerimiz ve öğretmenlerimiz tarihimizde iz bırakmış öğretmelerimiziörnek almalıdırlar. Ayrıca yukarıda zikredilen örnekten de ders alarakyaptıkları işin şuurunda olmalıdırlar. Tarih de onları o zaman Yeni Bir Dünyayı kuranşuurlu nesilleri yetiştirmiş kahraman öğretmenler olarak kaydedecektir.