ÜYE GİRİŞİ

YENİ ÜYELİK

Arama Sonuçları

İletişimde Bulunması Gereken Unsurlar
İletişimde Bulunması Gereken Unsurlar

İletişimin unsurları nelerdir? İletişimin ögeleri, iletişimde hangi unsurlar bulunur? İletişimde Bulunması Gereken Unsurlar: İletişimin Ögeleri: Gönderici: İletişimi

Durum Hikayesinin Özellikleri
Durum Hikayesinin Özellikleri

Durum Hikayesi: Hikâyede asıl olan “olay” değildir. Hikâye, sona erdiği zaman her şey bitmiş değildir. Hikâye, asıl bundan sonra başlıyor demektir.

Göç destanında verilmek istenen mesaj
Göç destanında verilmek istenen mesaj

Göç destanında hâkim olan zihniyet olağanüstü güçtür. Çünkü destanlarda esas belirleyici olağanüstü durumlardır. Burada da belirleyici unsur Türk yurdunun

Halk Hikayesinin Özellikleri
Halk Hikayesinin Özellikleri

Halk Hikayesinin Özellikleri: 1-) Tarihi bir olayın olması şart değildir. 2-) Nazım(şiir)-nesir(düz yazı) karışıktır. Zamanla nesir nazıma üstünlük kazanmıştır. 3-)

Mehmet Akif Ersoy Bülbül adlı şiiri hangi olaydan ötürü yazmıştır?
Mehmet Akif Ersoy Bülbül adlı şiiri hangi olaydan ötürü yazmıştır?

Mehmet Akif Ersoy’un ‘Bülbül’ adlı şiiri hangi olaydan ötürü yazılmıştır?  ‘Bülbül’ şiiri Bursa’nın düşman tarafından işgal edilmesi üzerine

Müşahit (3.Şahıs) Anlatıcının Bakış Açısı ders notu
Müşahit (3.Şahıs) Anlatıcının Bakış Açısı ders notu

Müşahit (3.Şahıs) Anlatıcının Bakış Açısı: Bu durumda anlatıcı, şahıs kadrosunun dışındadır ve hareketin sadece bir şahididir. Anlatıcı, şahısların

Kahraman (Ben 1.Şahış)  Anlatıcının Bakış Açısı ders notu
Kahraman (Ben 1.Şahış) Anlatıcının Bakış Açısı ders notu

Kahraman (Ben, 1.Şahış)  Anlatıcının Bakış Açısı: Bu durumda anlatıcı, kahraman neyi görüyor, ne biliyor, ne düşünüyorsa onları dile getirir, olayları

Hakim (İlahi) Anlatıcının Bakış Açısı ders notu
Hakim (İlahi) Anlatıcının Bakış Açısı ders notu

Hâkim (İlahi) Anlatıcının Bakış Açısı: Anlatıcı, anlatılanların tamamını bilen bir varlıktır. Kahramanların gizli konuşmalarını, kafalarından ve gönüllerinden

Edebiyatın diğer bilimlerle ilişkisi ders notu
Edebiyatın diğer bilimlerle ilişkisi ders notu

DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Edebiyat ve gerçeklik konusu ders notu
Edebiyat ve gerçeklik konusu ders notu

DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Edebiyat tarihi ve edebiyat nedir ders notu
Edebiyat tarihi ve edebiyat nedir ders notu

DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

9.sınıf türk edebiyatı edebi metinler ders notu
9.sınıf türk edebiyatı edebi metinler ders notu

DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Türk şiirinde ölçü çeşitleri ders notu
Türk şiirinde ölçü çeşitleri ders notu

TÜRK ŞİİRİNDE ÖLÇÜ 1) SERBEST ÖLÇÜ 2) HECE ÖLÇÜSÜ 3) ARUZ ÖLÇÜSÜ 1) SERBEST ÖLÇÜ Herhangi bir kurala ve ölçüye bağlı kalmadan yazılan şiirlere

Mübalağa (abartma) sanatı ders notu
Mübalağa (abartma) sanatı ders notu

MÜBALAĞA (ABARTMA ) Bir sözün etkisini arttırmak amacıyla bir şeyi olduğundan çok göstermek ya da olmayacak biçimde anlatma sanatıdır. örnekler Alem sele gitti

Tezat (zıtlık karşıtlık) ders notu
Tezat (zıtlık karşıtlık) ders notu

TEZAT(ZITLIK-KARŞITLIK)   İki karşıt düşüncenin bir arada söylenmesi ile yapılan sanattır.Bir cümlede iki zıt kelimenin  bulunması önemli değildir. Önemli

Tariz (iğneleme dokundurma) sanatı ders notu
Tariz (iğneleme dokundurma) sanatı ders notu

TARİZ(İĞNELEME-DOKUNDURMACA ) İğneleme sözün tam karşıtının söylenmesiyle yapılır. Bir sözün karşıt anlamının anlaşılacak şekilde kullanılmasıdır.Tarizde

Aliterasyon sanatı ders notu
Aliterasyon sanatı ders notu

ALİTERASYON Şiirde aynı seslerin fazlaca kullanılmasıdır. Amaç ahenk oluşturmaktır. Bir büyük boşlukta bozuldu büyü Eylülde melul oldu gönül soldu da lale Bir

Teşhis ve intak sanatı ders notu
Teşhis ve intak sanatı ders notu

TEŞHİS-İNTAK (KİŞİLEŞTİRME-KONUŞTURMA) İnsan dışındaki canlı ve cansız varlıklara insana özgü bir özellik verme sanatına TEŞHİS denir. Alama karanfil

Tevriye sanatı ders notu
Tevriye sanatı ders notu

TEVRİYE Birden fazla anlamı olan bir kelimenin iki anlama gelecek şekilde kullanılmasıyla oluşturulan sanattır.Kelimelerin yakın anlamları söylenir görünerek uzak

Mecaz-ı mürsel (ad aktarması) ders notu
Mecaz-ı mürsel (ad aktarması) ders notu

MECAZ-I MÜRSEL(AD AKTARMASI) Bir sözün benzetme amacı güdülmeden gerçek anlamı dışında kullanılması sanatıdır.Gerçek anlama gelmesi imkansızdır. Ankara bu

Kinaye sanatı ders notu
Kinaye sanatı ders notu

KİNAYE Bir sözün gerçek anlamını söyleyip mecaz anlamını çağrıştırma sanatıdır. Bu sanatta gerçek anlamda söylenmiş olabilir ama kastedilen yan anlamdır. “Bulamadım

Benzetme (teşbih) sanatı ders notu
Benzetme (teşbih) sanatı ders notu

BENZETME(TEŞBİH)          Aralarında ortak özellik bulunan iki kavramdan nitelik yönünden zayıf  olanın  güçlüye benzetilerek belirgin hale getirilmesidir. Güzel

Tekke Ve Tasavvuf Edebiyatı Sanatçıları ders notu
Tekke Ve Tasavvuf Edebiyatı Sanatçıları ders notu

Tekke Ve Tasavvuf Edebiyatı Sanatçıları YUNUS EMRE *Eskişehir’de yaşadığı söylenir. *Hayatı efsanelerle örülmüştür. *Dili sadedir. *Allah inancını ve insan

Tekke Ve Tasavvuf Halk Edebiyatı ders notu
Tekke Ve Tasavvuf Halk Edebiyatı ders notu

Tekke Ve Tasavvuf Halk Edebiyatı Dini, tasavvufi düşünceyi yaymak düşüncesiyle gelişen bir edebiyattır. *Bu edebiyatın konusu Allah aşkı ve Vahdet-i Vücud düşüncesidir. *Şairleri

Aşık Edebiyatının Sanatçıları ders notu
Aşık Edebiyatının Sanatçıları ders notu

Aşık Edebiyatının Sanatçıları KÖROĞLU *16.yy halk şairlerimizdendir. *Bolu Bey’i ile yaptığı mücadele ile tanınır. *Şiirleri arasında yiğitçe, coşkun

Ninni türünün özellikleri
Ninni türünün özellikleri

NİNNİ *Annelerin çocuklarını uyutmak için belli bir ezgi ile söylediği sözlü edebiyat ürünüdür. *Anne çocuğuna ilişkin isteklerini, iyi dileklerini, kendi

Türkü türünün özellikleri
Türkü türünün özellikleri

TÜRKÜ *Kendine özgü bir ezgi ile söylenen bir nazım biçimidir. *Daha çok hecenin 7, 8 ve 11’li kalıbıyla söylenir. *İki bölümden oluşur. Birincisi türkünün

Mani türünün özellikleri
Mani türünün özellikleri

MANİ *Kafiye örgüsü aaxa’dır. (xaxa olanlar da vardır.) *Genellikle hecenin 7’li kalıbı ile söylenir. *Her konu işlenebilir. *Bir dörtlükten oluşur. Dört

Halk Edebiyatının Genel Özellikleri ders notu
Halk Edebiyatının Genel Özellikleri ders notu

Halk Edebiyatının Genel Özellikleri: *Sözlü edebiyatın devamı niteliğindedir. *Dili sade, anlatımı yalındır. *Halk deyimlerine ve güzel söyleyişlere yer verilir. *Şiirler

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı ders notu
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı ders notu

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı ( ? – 11.yy.) Türklerin İslamiyet’e girmeden önce meydana getirdikleri edebiyattır. Başlangıçtan 11.yüzyıla kadar sürer.

Türk edebiyatı düz yazı (nesir) türleri ders notu
Türk edebiyatı düz yazı (nesir) türleri ders notu

DÜZYAZI(NESİR) TÜRLERİ 1. Roman: İnsanların yaşadıkları ya da yaşayabilecekleri olayları, yere, zamana ve şahsa bağlayarak anlatan eserlere roman denir. *Romanda

Türk edebiyatı kafiye çeşitleri ders notu
Türk edebiyatı kafiye çeşitleri ders notu

KAFİYE ÇEŞİTLERİ Yarım Kafiye: Tek ses benzerliğine dayanan kafiyedir. *…………savaş *…………barış Tam Kafiye: İki ses

Türk edebiyatı şiir bilgisi ders notu
Türk edebiyatı şiir bilgisi ders notu

ŞİİR BİLGİSİ Mısra (Dize): Ölçülü ve anlamlı, bir satırlık nazım birimidir. Beyit (İkilik): Aynı ölçüde olan ve anlamca bir bütünlük oluşturan ve iki

Dede Korkut kitabı hakkında bilgiler
Dede Korkut kitabı hakkında bilgiler

KİTAB-I DEDE KORKUT • Destandan halk hikâyesine geçiş döneminin ürünüdür. • 12 hikaye ve bir önsözden oluşur. • Olağanüstü olaylarla gerçeğe uygun olaylar

Atabet’ül-Hakayık eseri bilgileri
Atabet’ül-Hakayık eseri bilgileri

ATABET’ÜL HAKAYIK • 12.yy.da “Edip Ahmet Yükneki” tarafından kaleme alınmıştır. • Eser Sipehsalar Mehmet Bey adlı birine sunulmuştur. • Atabet’ül Hakayık

Divan-i Lügati’t Türk eseri bilgileri
Divan-i Lügati’t Türk eseri bilgileri

DİVAN-I LÜGATİ’T TÜRK • 11.yy.da (1072-1074) Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmıştır. • Ebul Kasım Abdullah’a sunulmuştur. • Türkçe’nin ilk sözlüğü

Kutadgu Bilig eseri bilgileri
Kutadgu Bilig eseri bilgileri

KUTADGU BİLİG • 11. yy.da (1069-1070) Yusuf Has Hacip tarafından yazılmıştır. • Karahanlı hükümdarı Tabgaç Buğra Han’a sunulmuştur. • Kutadgu Bilig

Toplam 3 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.123