ÜYE GİRİŞİ

YENİ ÜYELİK

Arama Sonuçları

4.sınıf 1.dünya savaşının sonuçları konu özeti
4.sınıf 1.dünya savaşının sonuçları konu özeti

Dünya Savaşı’nın Sonuçları   1914 yılında ittifak devletleri ( Almanya, Avusturya – Macaristan, Osmanlı Devleti ) ile itilaf devleri ( İngiltere, Fransa,

4.sınıf Çanakkale Cephesi konu özeti
4.sınıf Çanakkale Cephesi konu özeti

Çanakkale Cephesi   İtilaf devletleri ( İngiltere, Fransa, Rusya ) Osmanlı Devleti’ ni saf dışı bırakmak için Çanakkale Boğazı’ nı geçerek İstanbul’

4.sınıf 1.Dünya Savaşının Nedenleri ders notu
4.sınıf 1.Dünya Savaşının Nedenleri ders notu

Dünya Savaşı’ nın Nedenleri Osmanlı Devleti son zamanlarda girdiği savaşları kaybetmiş, sosyal, siyasi, ekonomik sıkıntılar yaşıyordu.   Etrafındaki

4.sınıf 1.Dünya Savaşı ders notu
4.sınıf 1.Dünya Savaşı ders notu

DÜNYA SAVAŞI   Avrupa’ nın güçlü ülkelerinden Almanya ile yine Avrupa’ nın güçlü ülkelerinden İngiltere, Fransa ve Rusya arasında sömürge arayışından

Hukuk İnkılabının Nedenleri
Hukuk İnkılabının Nedenleri

Hukuk İnkılâbının Nedenleri: 1)        Laik hukuk anlayışını uygulamak 2)        Hukukta iki başlılığın olması ve karmaşaya neden olması (Şer’î

Eğitim Alanındaki İnkılapların amaçları
Eğitim Alanındaki İnkılapların amaçları

Eğitim Alanındaki İnkılâpların amaçları 1) Laik ve çağdaş eğitimi sağlamak 2) Bilimsel eğitimi yaygınlaştırmak 3) Eğitimde birliği sağlamak 4) Kız-erkek

Medeni Kanunun Kabul Edilmesinin Sonuçları
Medeni Kanunun Kabul Edilmesinin Sonuçları

Medeni Kanunun Kabul Edilmesinin Sonuçları: 1)        Kadınlarla erkekler arasında toplumsal ve ekonomik alanda tam bir eşitlik sağlanmıştır. 2)       

Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar
Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar

Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar 1-        Yeni Türk devletinin ilk anayasası olan Teşkilat-ı Esasiye yayınlanmıştır (20 Ocak 1921). 2-       

Atatürk İnkılaplarının Amaçları
Atatürk İnkılaplarının Amaçları

Atatürk İnkılâpları’nın Amaçları: 1)        Türkiye’yi çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkarmak. 2)        Türk Milleti’nin refah

Türk İnkılabını Diğer İnkılaplardan Ayıran Farklar
Türk İnkılabını Diğer İnkılaplardan Ayıran Farklar

Türk İnkılâbını Diğer İnkılâplardan Ayıran Farklar: Dünya’da Türk İnkılâbından önce iki önemli inkılâp daha meydana gelmiştir. Özellikle Fransız

Türk İnkılâbının Özellikleri
Türk İnkılâbının Özellikleri

Türk İnkılâbının Özellikleri 1) Türk İnkılâbı diriliş ve yenilik hareketidir. 2) Ulusal bağımsızlık ve ulusal egemenlik mücadelesidir. 3) İçeride sultan

Siyasi Alanda Yapılan İnkılâplar
Siyasi Alanda Yapılan İnkılâplar

Siyasi Alanda Yapılan İnkılâplar 1. Saltanat kaldırılmıştır (1 Kasım 1922- Laikliğin ilk aşaması). 2. Ankara, başkent yapılmıştır (13 Ekim 1923). 3. Cumhuriyet

Lozan Barış antlaşmasından kalan sorunlar
Lozan Barış antlaşmasından kalan sorunlar

LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI’NDAN KALAN SORUNLAR Boğazlar Komisyonu’nun kurulması, milli egemenliğimizi sınırlandırıcı bir unsur olmuştur. Bu sorun 1936’da imzalanan

Atatürk dönemi iç politika çalışmaları
Atatürk dönemi iç politika çalışmaları

ATATÜRK DÖNEMİ İÇ POLİTİKA ÇALIŞMALARI 23 Nisan 1920’de açılan I. TBMM, 1 Nisan 1923’e kadar görev yapmıştır. Bu meclis döneminde: – Düşman yurttan

Cumhuriyet dönemi tarım alanındaki gelişmeler
Cumhuriyet dönemi tarım alanındaki gelişmeler

TARIM ALANINDA GELİŞMELER Aşar Vergisi kaldırıldı. (1925) – Böylece köylünün üzerindeki ağır vergi yükü kaldırılarak Halkçılık ilkesi yürürlüğe

Birinci Dünya Savaşı’nın Genel Sonuçları
Birinci Dünya Savaşı’nın Genel Sonuçları

Birinci Dünya Savaşı’nın Genel Sonuçları  Osmanlı, Almanya ve Avusturya – Macaristan İmparatorlukları ile Rus Çarlığı parçalanmıştır.  Polonya,

I.ve II. Balkan Savaşları ders notu
I.ve II. Balkan Savaşları ders notu

Balkan Savaşları Balkan Savaşlarının Nedenleri  Rusya’nın tarihi emellerine ulaşabilmek amacıyla Balkan uluslarını Osmanlı Devleti’ne karşı kışkırtması 

Trablusgarp savaşı ders notu
Trablusgarp savaşı ders notu

Savaşın Nedenleri Trablusgarp Savaşı Savaşın Nedenleri Trablusgarp Savaşı’nın çıkmasında;  Sömürgecilik yarışında geç kalan İtalya’nın sanayisi

Atatürk Dönemi’nde Türkiyenin Dış Politikası
Atatürk Dönemi’nde Türkiyenin Dış Politikası

Atatürk Dönemi’nde Türkiyenin Dış Politikası Atatürk’ün dış politikasının temel ilkeleri;  Milli sınırlarımız içinde kalmak ve gerçekleştiremeyeceğimiz

Çağdaş uygarlığa doğru adımlar yapılan inkılaplar ders notu
Çağdaş uygarlığa doğru adımlar yapılan inkılaplar ders notu

ÇAĞDAŞ UYGARLIĞA DOĞRU ADIMLAR (İNKILÂPLAR) Türk İnkılâbının Amacı: Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen çağdaş ve bütün anlamıyla ve görünüşüyle

Çok Partili Demokratik Hayat ders notu
Çok Partili Demokratik Hayat ders notu

ÇOK PARTİLİ DEMOKRATİK HAYAT Siyasi Parti: ülkenin yönetimi ve sorunların çözümü için aynı görüşü paylaşanların bir araya gelerek kurdukları siyasi örgütlere

Halifeliğin kaldırılışının Sonuçları
Halifeliğin kaldırılışının Sonuçları

Halifeliğin kaldırılışının Sonuçları: Laikliğin önündeki engel kaldırılmıştır. İnkılâplar için uygun ortam hazırlanmıştır. Cumhuriyetin temelleri

Halifeliğin Kaldırılış Sebepleri
Halifeliğin Kaldırılış Sebepleri

Halifeliğin Kaldırılışı: Halife: Hz. Muhammed’den sonra gelen, O’nun dini ve siyasi yetkilerini üstlenen kişidir. Halifeliğin Osmanlı’ya Geçişi: Mısır’ın

Cumhuriyetin İlanının Sonuçları
Cumhuriyetin İlanının Sonuçları

Cumhuriyetin İlanının Sonuçları: Millet yönetimde söz sahibi oldu, hak ve hürriyetler düzenlendi. Rejimin adı cumhuriyet olarak belirlendi. Devlet başkanı

Cumhuriyetin İlanının Sebepleri
Cumhuriyetin İlanının Sebepleri

Cumhuriyetin İlanının Sebepleri Rejimin adının belirlenmek istenmesi, Devlet başkanı sorununun halledilmek istenmesi, Güçler birliği ilkesinin barış dönemi

Lozan Antlaşması Tüm Özet Bilgiler (24 Temmuz 1923)
Lozan Antlaşması Tüm Özet Bilgiler (24 Temmuz 1923)

 LOZAN ANTLAŞMASI (24 TEMMUZ 1923) Lozan’da TBMM Temsilcisi: İsmet Bey Diğer Katılımcılar: İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya,  ABD, Yunanistan, Romanya, Yugoslavya,

Sakarya Meydan Muharebesi ders notu
Sakarya Meydan Muharebesi ders notu

Sakarya Meydan Muharebesi ( 23 Ağustos-12 Eylül 1921 ) : Kütahya ve Eskişehir Savaşlarından sonra bir müddet duraklayan Yunan ordusu, 14 Ağustos’ta yeniden ilerlemeye

Hakimiyetin Kaynağına Göre Yönetim Biçimleri
Hakimiyetin Kaynağına Göre Yönetim Biçimleri

HÂKİMİYETİN KAYNAĞINA GÖRE YÖNETİM BİÇİMLERİ Monarşi Oligarşi Teokrasi Cumhuriyet •   Tüm yetkilerin ve güçlerin tek kişide toplanmasıdır. •  

Bakanlar Kurulunun Görevleri
Bakanlar Kurulunun Görevleri

Bakanlar Kurulu  Bakanlar Kurulunun diğer adı hükümettir. Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan oluşur. Başbakan TBMM üyeleri arasından cumhurbaşkanı tarafından

Cumhurbaşkanının Görevleri
Cumhurbaşkanının Görevleri

Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyeti‘ni ve Türk milletinin birliğini temsil eder. Anayasanın uygulanmasını, devlet

Londra Konferansının toplanma sebepleri amaçları ve sonuçları
Londra Konferansının toplanma sebepleri amaçları ve sonuçları

LONDRA KONFERANSI 23 ŞUBAT-12 MART 1921 Katılan devletler İngiltere – İtalya – İstanbul Hükümeti Fransa – Yunanistan – TBMM (Toplanmasında

Düzenli ordunun kurulması sebepleri
Düzenli ordunun kurulması sebepleri

DÜZENLİ ORDUNUN KURULMASI 8 KASIM 1920 Sebepleri Kuvay-ı Milliye birliklerinin halktan zorla para ve yardım toplamaları Yunan ilerleyişini durduramamaları  Kuvay-ı

Ermeni Meselesi Genel Bilgileri
Ermeni Meselesi Genel Bilgileri

Ermeni Meselesi Ermeniler XIX. yy ortalarına kadar Osmanlı hakimiyetinde barış içinde yaşamışlar, devlete olan bağlılıklarından dolayı kendilerine “millet—i

Kurtuluş Savaşının Askeri Stratejisi
Kurtuluş Savaşının Askeri Stratejisi

KURTULUŞ SAVAŞININ ASKERİ STRATEJİSİ Önce Erzurum’da bulunan XV. kolordu komutanı Kâzım Karabekir Paşa aracılığıyla doğudaki Ermeni işgalini sona erdirmek Güney

Atatürk’ün Kronolojik Hayat Hikâyesi
Atatürk’ün Kronolojik Hayat Hikâyesi

ATATÜRK’ÜN KRONOLOJİK HAYAT HİKÂYESİ (19 Mayıs) 1881                               Selanik’te doğdu. EĞİTİM DÖNEMİ                                                         

Atatürk’ün Yaptığı İnkılaplar
Atatürk’ün Yaptığı İnkılaplar

ATATÜRK İNKILAPLARI Atatürk İnkılaplarının hedefleri; – Türkiye’yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkartmak – Osmanlı Devletinden kalmış

Eskişehir-Kütahya Savaşları 10-24 Temmuz 1921
Eskişehir-Kütahya Savaşları 10-24 Temmuz 1921

Eskişehir-Kütahya Savaşları ( 10-24 Temmuz 1921) : Yunanlılar, İnönü’deki yenilgilerinin acısını çıkarmak için işgal ettikleri yerlerdeki halka zulmettiler.

2.İnönü Savaşı 31 Mart-1 Nisan 1921
2.İnönü Savaşı 31 Mart-1 Nisan 1921

II. İnönü Savaşı ( 31 Mart-1 Nisan 1921) : Londra Konferansında teklif edilen hususların Büyük Millet Meclisi hükümetince kabul edilmemesi üzerine Yunanlılar,

Londra Konferansı ve Kararları
Londra Konferansı ve Kararları

  Londra Konferansı Ve Kararlar : Londra’daki konferansa Büyük Millet Meclisi hükümeti de İtalya aracılığı ile davet edildi. Büyük Millet Meclisi hükümetini

1.İnönü Muharebesi 6-10 Ocak 1921
1.İnönü Muharebesi 6-10 Ocak 1921

I. İnönü Muharebesi ( 6-10 Ocak 1921 ) : Bursa’yı işgal eden Yunanlılar, demiryollarının önemli bir noktasında bulunan Eskişehir’i de kontrol etmek ve oradan

Toplam 4 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.1234