Ana Sayfa » Eğitim Haberleri » Destek Eğitim Odasında Haftada Kaç Saat Eğitim Alınabilir?

Bir Öğrenci Destek Eğitim Odasında Haftada Kaç Saat Eğitim Alabilir?destek eğitim

Öğrencinin destek eğitim odasında alacağı haftalık ders saati, haftalık toplam ders saatinin %40’ını aşmayacak şekilde planlanır.

Örneğin; haftalık 30 ders saati öğrenim gören bir öğrenci için söz konusu planlama en fazla 12 ders saati (30×40/100 = 12) olacak şekilde uygulanır.

Destek eğitim odasında en az kaç saat alınacağı konusunda yönetmelikte herhangi bir madde bulunmuyor.Öğrencinin ihtiyacı doğrultusunda bep komisyonunca alınan kararla eğitim alabilir.