Sponsorlu Baglantilar

Çağdaş Türkiye yolunda adımlar değerlendirme testi ve cevap anahtarı

Ana Sayfa » Sosyal Bilgiler Dersi » Çağdaş Türkiye yolunda adımlar değerlendirme testi ve cevap anahtarı
Sitemize 12 Ocak 2016 tarihinde eklenmiş ve kişi tarafından ziyaret edilmiş.

Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar Soru Cevap Etkinliği

 

 

 1. Saltanatın kaldırılması ile hangi sorunlar ortaya çıkmıştır?

Devlet başkanlığı ve rejim sorunu

 

 1. Lozan Barış Antlaşması’nın önemi nedir?

Bu antlaşma ile Türk Devleti’nin bağımsızlığı uluslararası alanda kanıtlanmıştır. Osmanlı Devleti resmen sona ermiştir.

 

 1. Lozan Barış Antlaşması’nın hangi maddesi Osmanlı Devleti’nin bağımsızlık ve egemenlik haklarına aykırı olarak düzenlenmiştir?

Boğazlar ile ilgili maddesi

 

 1. Türk tarafının kesinlikle Lozan’da taviz vermeyeceği konular nelerdir?

Ermeni yurdu(azınlık) ve kapitülasyonlar

 

 1. Osmanlı Devleti Avrupalılardan aldığı borçları ödeyemez duruma gelince Avrupalıların alacaklarını tahsil etmek amacı ile kurdukları komisyonun adı nedir?

Duyun-u Umumiye(Dış Borçlar Genel idaresi)

 

 1. Duyun-u Umumiye ne zaman kaldırılmıştır?

Lozan Barış antlaşması ile kaldırılmıştır

 

 1. Türkiye’nin ilk muhalefet partisi nedir?

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

 

 1. Cumhuriyet rejimine yönelik çıkan ilk ayaklanma nedir?

Şeyh Sait isyanı

 

 1. Şeyh Sait İsyanı’nı hangi ülke desteklemiştir?

İngiltere

 

 1. Şeyh Sait isyanının ardından ortaya çıkan karışıklıkları önlemek amacıyla hangi kanun çıkarılmıştır?

Takrir-i Sükun Kanunu

 

 1. Şeyh Sait İsyanı sonucunda ne olmuştur?

Musul kaybedilmiştir. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapatılmıştır.

 

 1. Laikliğe geçişin ilk aşaması nedir?

Saltanatın kaldırılması

 

 1. M.Kemal “Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır” sözünü ne zaman söylemiştir?

İzmir suikastı sonrası (M.Kemal’e suikast girişimi)

 

 1. Laiklik ilkesi anayasaya hangi tarihte girmiştir?

1937 yılında girmiştir.

 

 1. 3 Mart 1924 yılında yapılan inkılaplar nelerdir?

Halifelik kaldırıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruldu.

Genel Kurmay Başkanlığı Kuruldu

Tevhid-i Tedrisat Yasası çıkarıldı.

 

 1. Devletçilik ilkesinin amacı nedir?

Özel sektörler tarafından yapılamayan yatırımların devlet eliyle yapılmasıdır.

 

 1. İnkılapçılık ilkesinin bütünleyici ilkesi nedir?

Çağdaşlaşma ve batılılaşma

 

 1. Ülkemizde meclis hükümeti sisteminden kabine sistemine ne zaman geçilmiştir?

Cumhuriyet’in ilanı ile geçilmiştir.

 

 1. Millet Mektepleri niçin açılmıştır? Hangi ilke ile ilgilidir?

Halka okuma ve yazma öğretmek amacıyla açılmıştır. Halkçılık ilkesi ile ilgilidir.

 

 1. II.Beş Yıllık Kalkınma Planı neden uygulanamamıştır?

II.Dünya Savaşı’nın çıkması üzerine uygulanamamıştır.

 

 1. Siyasi ve Sosyokültürel güç nedir?

Siyasi Güç; Devletin gücünü milletten alması ve devlet politikalarının millet iradesine göre yapılmasıdır.

Sosyokültürel Güç; Bir devlette toplumun sahip olduğu eğitim kültür değer yargılarını kapsayan güç.

 

 1. Ölçü, takvim ve saatte yapılan değişikliklerin amacı nedir?

Avrupa ülkeleri ile olan ticari ilişkileri geliştirmektir.

 

 1. Kapitülasyonların ne zaman kaldırılmıştır. Kapitülasyonların kaldırılması Atatürk’ün hangi ilkesi ile ilgilidir?

Lozan Barış Antlaşmasında kaldırılmıştır. Milliyetçilik ilkesi ile ilgilidir.

 

 1. Türk kadınına seçme ve seçilme hakları hangi tarihlerde verilmiştir?

1930 – Belediye Seçimleri 1933 – Muhtarlık 1934-Milletvekilliği seçme seçilme hakkı

 

 
Paylaş
Sitemizdeki Benzer İçeriklerYorumlar

Bu Yazıya Toplam 0 Yorum Yapılmış

İsminiz

E-Posta Adresiniz

Şehir

İlgili Terimler :