Sponsorlu Baglantilar

Beden eğitimi dersi genişletilmiş ilçe zümresi 2015-2016

Ana Sayfa » İdari Dökümanlar » Sene Başı Evrakları » Beden eğitimi dersi genişletilmiş ilçe zümresi 2015-2016
Sitemize 09 Şubat 2016 tarihinde eklenmiş ve kişi tarafından ziyaret edilmiş.

………………………………  2.DÖNEM GENİŞLETİLMİŞ BEDEN EĞİTİMİ ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

 

 

TOPLANTI YERİ     :……………….. ORTA OKULU

TOPLANTI TARİHİ :17.02.2016

TOPLANTI SAYISI  :2015-2016 2.DÖNEM /1

SAAT                                      : 13.00-Salı

 

G Ü N D E M

1-Açılış ve yoklama

2-Yazman Seçimi

3-2488-2506 sayılı tebliğler dergisindeki Atatürk İlke ve İnkılapları ile Atatürkçülük konuları.

4-Yıllık ve günlük planların uygulanması.

5-Ölçme ve değerlendirme esaslarında karşılaşılan güçlük ve öneriler.

6-Proje ödevleri ile ilgili esasların belirlenmesi.

7-Derslerde Türkçe’nin kullanılması.

8-Dersin işlenişinde Zümre Öğretmenlerin birbirinden yararlanmaları, işlenecek konularda zaman birliğinin göz önünde bulundurulması. Diğer zümre öğretmenleriyle işbirliğine girmesi.

9–Bir önceki Zümre Öğretmenler kurulu kararlarının incelenmesi, aksayan yerlerin düzeltilmesi.

10- Beden Eğitimi Dersinin Özendirilmesi ve Raporlu Öğrencilerin Durumu

11-Müfredatın zamanında bitirilmesi.

12-Öğrenci, Veli ve Toplum beklentilerine çalışma konusunda yapılacak çalışmalar.

 

GÜ N D E M  M A D D E L E R İ N İ N   G Ö R Ü Ş Ü L M E S İ

1-……………………… ilköğretim okulunda …./…./…… Salı günü Saat 13:00 Okul Müdürü ……………………… başkanlığında İlçe Beden Eğitimi Öğretmenleri 2.dönem Zümre toplantısı okul spor odasında toplanarak  gündem maddeleri görüşülmeye başlanmıştır.

2-Toplantı yazmanı ………………………olarak belirlenmiştir.

3-2488-2506 sayılı tebliğler dergisindeki Atatürk İlke ve İnkılapları ile Atatürkçülük konularının 1.dönem yıllık plan ve günlük planlarda yeterli şekilde işlendiği, 2.dönem de aynı şekilde yıllık ve günlük planlarda işlenmeye devam edileceği ortak görüş  olarak alındı.

4-1.dönem hazırlanan içselleştirilmiş yıllık planlara 2501 sayılı tebliğler dergisindeki esaslara göre uygulanmasına devam edileceği ve kılavuz kitapta bulunan günlük planların ve etkinliklerin  okulların öğretmen, materyal ve çevre şartları durumuna göre içselleştirilerek uygulanmasını Beden Eğitimi Öğretmeni ………………………tarafından ifade edildi.

5-Beden eğitimi öğretmeni ………………………söz alarak,ölçme değerlendirmede 2 adet uygulamalı sınav 2 adet ders etkinliklerine katılım,bir performans görevi ve isteyen öğrenciye proje görevi verilerek değerlendirme yapılacaktır.Okullarda başarının yüzde yüz olduğunu ……………………… ifade etti.

6-Proje görevlerini tüm beden eğitimi öğretmenleri müfredatta belirtilen kazanımlara yönelik olarak belirleyerek isteyen öğrencilere verileceğini ………………………ifade etti.

7-Beden eğitim derslerinde öğrencilerin yerel şive kullandıkları görülerek, Türkçe yi daha güzel kullanmaları adına, yapılacak sınavlarda değerlendirmede %10 luk bir kısmı da Türkçe yi kullanmaya ayrılacağını ………………………belirtti.

8- Dersin işlenişinde Zümre Öğretmenlerin birbirinden yararlanmaları, işlenecek konularda zaman birliğinin göz önünde bulundurulması. Diğer zümre öğretmenleriyle işbirliğine girmesi

gerektiğini ………………………ifade etti.

9- Bir önceki Zümre Öğretmenler kurulu kararlarının incelenmesi, aksayan   yerlerin

Düzeltileceğini ……………………… ifade etti.

10- Beden Eğitimi Dersinin Özendirilmesi ve Raporlu Öğrencilerin Durumu, konusunda ……………………… raporlu öğrenciler için yazılı sınav yapılacağını, derse ilginin artması ve özendirilmesi adına daha çok görsel öğelere yer verilmesi gerektiğini ifade etti.

11-Müfredatta programın yoğun olduğu, bunu da haftada bir saatlik derste verimli bir şekilde işlenemediğini, ders araç-gereçlerin her zaman sağlanamadığı, çevredeki fiziki şartların uygunsuzluğu gibi durumların verimliliği aksattığı,daha çok futbol,voleybol ve basketbol branşlarının uygulamaya alındığı, diğer branşların uygulamaya alınamadığını Muammer ÖZ ifade etti.

12-Öğrencilerin kendi ilgi ve kabiliyetlerine göre beceri alanlarının tespit edilmesi, çocukların yeteneklerine göre spor alanlarına yönlendirilmesi,okullarda anketler düzenlenerek öğrencilerin beklentilerine göre hareket edilmesi gerektiğini,beden eğitimi öğretmeninin öğrenciden beklenen verimi bir saatte alınamadığı için Halk Eğitim Merkezi destekli faaliyetlerin olabileceğini  ……………………… ifade etti.

 

ALINAN KARARLAR

1-Açılış ve yoklama ……………………… Orta Okul Müdürü ……………………… tarafından yapıldı

2-Yazman olarak ……………………… seçildi.

3-2488-2506 sayılı tebliğler dergisindeki Atatürk İlke ve İnkılapları ile Atatürkçülük konularının işlenilmesine karar verildi.

4-1.dönem hazırlanan içselleştirilmiş yıllık planlara 2501 sayılı tebliğler dergisindeki esaslara göre uygulanmasına karar verildi.

5-Ölçme değerlendirme 2 adet uygulamalı sınav 1 adet ders etkinliklerine katılım, isteyen öğrenciye ise proje görevi verilmesine karar verildi.

6- Proje görevlerini tüm beden eğitimi öğretmenleri müfredatta belirtilen kazanımlara yönelik olarak belirleyerek öğrencilere verilmesi kararlaştırıldı.

7- Beden eğitim derslerinde öğrencilerin yerel şive kullandıkları görülerek, Türkçe yi daha güzel kullanmaları adına, yapılacak sınavlarda değerlendirmede %10 luk bir kısmı da Türkçe yi kullanmaya ayrılmasına karar verildi.

8- Dersin işlenişinde Zümre Öğretmenlerin birbirinden yararlanmaları, işlenecek konularda zaman birliğinin göz önünde bulundurulması. Diğer zümre öğretmenleriyle işbirliğine girmesine karar verildi.

9–Bir önceki Zümre Öğretmenler kurulu kararlarının incelenmesi, aksayan yerleri düzeltildi.

10- Beden Eğitimi Dersinin Özendirilmesi ve Raporlu Öğrencilerin Durumu, konusunda ………………………raporlu öğrenciler için yazılı sınav yapılacağını, derse ilginin artması ve özendirilmesi adına daha çok görsel öğelere yer verilmesi kararı alındı.

11-Müfredatın zamanında bitirilmesi konusunda ders araç gereçlerinin temini ve farklı branşlara daha fazla zaman ayrılmasına karar verildi.

12- Öğrencilerin kendi ilgi ve kabiliyetlerine göre beceri alanlarının tespit edilmesi, çocukların yeteneklerine göre spor alanlarına yönlendirilmesi, okullarda anketler düzenlenerek öğrencilerin beklentilerine göre hareket edilmesi kararına varıldı.

 

…………………………….                                                              ………………………..

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ                                        BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ

 

…………………………….

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ

 

 
Paylaş
Sitemizdeki Benzer İçeriklerYorumlar

Bu Yazıya Toplam 0 Yorum Yapılmış

İsminiz

E-Posta Adresiniz

Şehir

İlgili Terimler :