Menu

8.sınıf din kültürü 1.dönem performans görevleri

0 Comments

8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ PERFORMANS GÖREVLERİ KONULARI 1. DÖNEM

İslam’ın emrettiği güzel huylardan yedi tanesinin açıklanması
İslam’ın sakınmamızı istediği kötü huylardan yedi tanesinin açıklanması
İtikat ve inanca sokulan bidatler ( Hurafeler)
İnanan insanlarda bulunması gereken davranışların neler olduğunu araştırınız.
İslam dininin inanç özgürlüğüne verdiği önemini araştırınız.
İslam’a Göre İnanç-Davranış İlişkisi
İman ve İman Esasları
Salih Amel ve Örnekleri
İnanan İnsana Yakışan Davranışlar
Dinimizin Çalışmaya Verdiği Önem ve Peygamberlerin Meslekleri
İslâm’ın çalışmaya verdiği önem.
Salih amel nedir?İnanç davranış ilişkisi içinde insana etkisini araştırın.
İnancın davranışlara etkisi var mıdır? Örneklerle açıklayarak yazınız.
İman, İmanın Tanımı ve Kapsamı, İcmâlî ve Tafsîlî İman.
İmanın Geçerli Olmasının Şartları,
Tasdik ve İnkâr Bakımından İnsanlar,
Kuran’ Kerim’e göre İnanan İnsanın Özellikleri,
Kur’an’da İnanç ve Davranış İlişkisi,
Sevgi, Kardeşlik ve Dostluk,
Toplumsal Barış ve Uzlaşma,
Dinimizde iyilik ve yardımseverliğin önemi.
İslam’daki Hoşgörü ve İnanç Özgürlüğünü araştırarak yazınız.
Hz. Muhammed’in sabrı ve ondan alacağımız güzel örnekleri araştırınız.
Hz. Muhammed’in hoşgörüsü konusunda araştırma yapınız.
Hz. Muhammed’in merhameti ve ondan alacağımız güzel örnekleri araştırınız.
Hz. Muhammed (a.s)’in ahlak ile ilgili hadislerinin derlenmesi.
Veda hutbesinde ifade edilen evrensel değerler nelerdir.
Hz. Peygamber’in örnek ahlakını örneklerle açıklayınız.
Hz. Peygamber zamanını nasıl değerlendirirdi?
Hz. Muhammed(sav)’in “İnsani Yönünü” Kur’an ve Hadisin ışığında inceleyiniz.
Hz. Muhammed’in “Peygamberlik Yönünü” Kur’an ve Hadisin ışığında inceleyiniz.
Peygamberimiz(sav)’in Aile Hayatını örnekleyerek araştırınız.
Peygamberimizin doğumu ve çocukluğunu anlatınız.
Peygamberimizin gençliği, evlenmesi, ticari hayatı ve Kabe hakemliği olaylarını anlatınız.
Hz. Muhammed’in peygamber olmasını araştırarak yazınız.
Hz.Muhammed(as)’in Savaşlarını sebepleri ve sonuçları ile yazınız.
Hz.Muhammed (s.a.v.) nasıl bir ahlâka sahip idi? Araştırarak yazınız.
Peygamber Kavramı ve Peygamberlere İman,
AYETLER VE HADİS IŞIĞINDA PEYGAMBERLERİN ORTAK ÖZELLİKLERİ
Peygambere Olan İhtiyaç ve Peygamber Gönderilmesindeki Hikmet,
Peygamberlerin Özellikleri,
Kur’an’da Adı Geçen Peygamberler ve Örnek Hayatları
Peygamberlik ve Vahiy,
Peygamberliğin İspatı:Hz. Muhammed’in Peygamberliğinin İspatı,
Kur’an’da Hz. Muhammed’in Özellikleri,
Hz. Peygamberin Örnek Ahlâkı ve Şahsiyeti,
Hz. Peygamberin İbadet Hayatı,
Peygamber Efendimizin Dünyaya Gelişi, Çocukluğu, Cahiliyye Kötülüklerinden Uzak Kalışı.
Peygamberlik Öncesi Dünyanın ve İnsanlığın Durumu, Peygamberlik Vazifesinin Verilmesi,
İlk Müslümanlar ve Maruz Kaldıkları İşkenceler, Açık Davet.
Peygamber Efendimizin Medine’ye Hicreti,
Peygamberimizin Hükümdarları İslâm’a Daveti,
Mekke’nin Fethi
Veda Haccı ve Veda Hutbesi, Peygamberimizin Rabbine Kavuşması.
Peygamberimizin Eğitim ve Öğretime Verdiği Önem.
Peygamber Efendimizin Akla ve Bilime Verdiği Önem.
Peygamberimizin Çocuklarla Olan Anıları.
Ayeti Kerime ve Hadisi şeriflerle İslam’ın ilme verdiği önem
Düşünme ve Aklını Kullanma İle İlgili Ayetler (Kur’an İncelemesi)
İslam’ın Bilimi Teşvik Etmesi ve İslam Bilim Tarihinden Örnekler
Din ve Vicdan Özgürlüğünün Garantisi Olarak Laiklik
Atatürk’ün İslam Dini İle İlgili Görüşleri ve Sözleri
Dinlerin ve İslam’ın Evrensel Öğütlerinden Örnekler
İslâm’da aklın yeri ve önemi.
İslâm’da akıl-vahiy ilişkisi.
İnsanın İradeli Fiilleri ve Fiillerinin Yaratılması: a.Tevekkül, b.Hayır ve Şer , c.Rızık, d.Ecel
Kaza ve kaderin açıklanması ve Allah’ın değişmez kanunları
Dinimize göre insanın diğer varlıklardan üstün yaratılmasının nedenlerini araştırınız.
İslam Dinine göre kaza ve kader inancının günlük hayatta sağladığı faydalar nelerdir?
Eyyüb (S.AV.) Peygamber Ve Sabırlı Olmak
Dinimizin insan hak ve hürriyetlerine verdiği önem.
Kader inancını doğru anlamanın önemi.
İnsan fiilleri ve kader ilişkisi.
Kader inancının insan psikolojisi ve davranışları üzerindeki etkisi.
Tevekkülün gerekliliği, yanlış tevekkül anlayışının ve tevekkülsüzlüğün zararları.
Kaza ve kader inancının kişiye sağladığı faydalar nelerdir?
İnsanın Kendi Kişiliğine Karşı Görevleri
İnsanın Bedensel Varlığı İle İlgili Görevleri,
İnsanın Ruhsal ve Mânevî Varlığı İle İlgili Görevleri,
Kazâ ve Kader İle İlgili Âyet ve Hadisler,

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir