Menu

8.sınıf Atatürk ve Türk İnkılabı Ders Notu

0 Comments

ATATÜRK VE TÜRK İNKILABI
Bir toplumun yaşam standartlarının ve devletin dayandığı temel ilkelerin ileriye dönük olarak hızlı bir şekilde değiştirilmesine inkılâp denir. İnkılâp, çağın ve toplumun ihtiyaçlarına cevap vermeyen eski düzenin yıkılarak yerine çağdaş bir düzenin kurulması anlamına gelmektedir.
Atatürk, mevcut köhne yapıyı ve eskiyen düzeni toplumun ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak tepeden tırnağa değiştirmek ve çağdaş bir toplum yaratmak amacı ile hemen hemen her alanda inkılâp hareketine girişmiştir.
Değişimin ani ve hızlı bir biçimde gerçekleşmesini düşünen Atatürk, bu düşüncesini verdiği bir demeçte “Türkiye’yi, derece derece mi ilerletmeli, ani olarak mı? İki sistem var, biri malûm, büyük Fransız İhtilâli’ndeki tarz. Rejimler değişecek, ihtilâllere karşı mukabil ihtilâller yapılacak. Sağ solu tepeler, sol sağı süpürürken bir de bakılacak ki bir buçuk asırlık zaman geçmiş… Bu milletin damarlarında o kadar bol kan ve önünde o kadar geniş zaman var mı?” şeklinde ifade etmiştir.

Türk İnkılâbı’nın Özellikleri
* Ulusal egemenliğe dayalı demokratik bir düzen kurmayı amaçlamıştır.
* Ulusal bağımsızlık kavramı her şeyin üzerinde tutulmuştur.
* Demokrasiye önem verilmiştir.
* Toplumun ihtiyaçlarından doğmuştur.
* Belli bir ideolojiye bağlı olarak ortaya çıkmamıştır.
* Tüm inkılâplar akıl ve bilime dayanmaktadır. Bu nedenle laik özellikler taşır.
* Bütün inkılâplar birbirini tamamlar nitelikte bütünlük göstermektedir.
* Çağdaş Batı medeniyeti örnek alınarak gerçekleştirilmiştir.
* Dünyada pek çok devlete örnek olmuştur. Bu açıdan evrensel nitelik taşır.

Türk İnkılâbı’nın Yapılmasını Zorunlu Kılan Nedenler
* Osmanlı Devleti’nden kalan kurumların çağa ayak uyduramaması ve bozulması
* Osmanlı Devleti’nde girişilen ıslahatların sonuçsuz kalması
* Osmanlı Devleti’nin XX. yüzyılın başlarında parçalanma sürecine girmesi
* Sömürgeci güçlerin yayılmacı politikalarının Osmanlı’yı olumsuz etkilemesi
* Türk toplumunu çağdaş medeniyetler seviyesine ulaştırma düşüncesi

Türk İnkılâbı’nın Amaçları
* Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığını ve bağımsızlığını sonsuza kadar sürdürmek
* Türk toplumunu çağdaş medeniyetler seviyesine ulaştırmak
* Türk halkının refah seviyesini yükseltmek
* Türk milletini her yönden çağdaşlaştırmak
* Millî birlik ve beraberliği sağlamak
* Batı toplumlarıyla bütünleşmek
* Kişi hak ve hürriyetlerini geliştirerek demokrasiyi yerleştirmek

Etiketler:

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir