Menu

7.sınıf kitap okuma yarışması soruları 2015-2016

0 Comments

ADI/SOYADI:

NUMARASI:                                                                           ALDIĞI NOT:

 1. SINIF TÜRKÇE DERSİ I. DÖNEM KİTAP SINAVI

                 


                 MATİLDA

 1. Aşağıdakilerden hangisi Bayan Phelps’in Matilda için hazırlamış olduğu kitap listesinden biri değildir?
 • George ORWELL-Hayvan Çiftliği
 • John STEINBACK-Gazap Üzümleri
 • Jane AUSTEN-Aşk ve Gurur
 • William GOLDİNG-Sineklerin Tanrısı

 

 1. Aşağıdaki karakterleri kitaptaki rolleriyle eşleştiriniz.
Bayan Wormwood Sınıf öğretmeni
Bayan Honey Sınıf arkadaşı
Amanda Thripp Başöğretmen
Bayan Truncbull Anne
Bayan Phelps Kütüphane görevlisi

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi Bayan Truncbull’ın öğrencileri cezalandırmak için kullandığı bölmenin adıdır?

A.)Tabutluk B.) Korkuluk C.) Kuduzluk D.) Çamurluk

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi kitapta üzerinde durulan kavramlardan biri değildir?

A.) Dürüstlük  B.) Merak  C.) Nefret  D.) Aşk

 

 1. Bay Wormwood ailesini alıp apar topar nereye göç etmeye karar vermiştir?
 • Amerika ) İspanya  C.) Fransa  D.) Polonya

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi bu kitaptan çıkarılabilecek sonuçlardan biri değildir?
 • Ticarette ahlaklı davranmak,hileden uzak durmak gerekir.
 • İnsanlar nefret ve baskı ile düzene sokulamazlar.
 • Çok okuyan değil çok gezen bilir.
 • Çocukların eğitim ve gelişiminde aile,çevre, okul ve kültürel yaşantılar önemlidir.

 

               PİGMELER ORMANI

 1. Kitapta geçen aşağıdaki kelimeleri anlamları ile eşleştiriniz.
Okapi Çiçek dürbünü
Kaleydoskop tropik ya da astropik bölgelerde, niteliksiz ya da yarı nitelikli işçilerle tarım yapılan büyük çiftlik.
Animizm sıtma
Malarya canlandırmacılık
plantasyon Kısa boyunlu zürafa

 

 1. Kate Cold adlı yazar hangi dergide çalışmaktadır?
 • International Geografic
 • Time
 • Bilim Teknik
 • Atlas

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi Ludvic Leblanc’ın makalesine göre pigmelerden beklenen bir davranış değildir?
 • Sadece günlük tüketimleri için gerekli olanı üretmek
 • Kadınların ikinci plana itilmesi
 • Hiç kimsenin mal,mülk ve dünya nimeti derdinde olmayışı
 • Toplum içinde hiyerarşik düzenin önemli olmayışı

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi pigmelerin yaşam alanı olan cangıl(tropikal yağmur ormanı)da yetiştirilebilecek ürünlerden değildir?
 • Muz ) Ananas  C.) Buğday  D.) Mango

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi Nadia ve Alexander’ın totem hayvanlarıdır?
 • Nadia-Kartal; Alexander-Çita
 • Nadia-Atmaca; Alexander-Panter
 • Nadia-Kartal; Alexander-Panter
 • Nadia-Atmaca; Alexander-Çita

 

                      YONCA KIZ

 1. “Yonca Kız” adlı kitabın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
 • Cahit UÇUK ) Kemal BİLBAŞAR
 • Cevdet Kudret AKSAL ) Rıfat ILGAZ

 

 1. Yonca Kız ve ailesinin ilk yerleşim yerleri neresidir?
 • Kapadokya yöresi ) Trakya
 • Palandöken ) Abant

 

 1. Yonca Kız, Hatice Hanım’ın yanına yerleştikten sonra hangi kreşe yazılmıştır?
 • Petek Kreş ) Altın Yuva 
 • Arı Kreşi ) Kardelen Yuva

 

 

 

 1. Yonca Kız’ın babasının ölümünde ölüme sebebiyet veren ve azmettiren kim olmuştur?
 • İbrahim Bey ) Çingene Hasan
 • Ayşe Hanım ) Hatice Hanım

 

5.) Aşağıdakilerden hangisi kitapta olayların geçtiği yerlerden biri değildir?

A.) İzmir  B.) Kale Kasabası C.) Bursa D.) Antalya

 

              TÜRK İKİZLERİ

 1. “Türk İkizleri” adlı kitapta geçen olaylar aşağıda karışık olarak verilmiştir. Olayların kronolojik sıralaması nasıl olmalıdır?
 2. Kasabaya göç
 3. Yayla köyüne göç
 • Cumhuriyet Bayramı
 1. Artan hırsızlık olayları
 2. Hasan onbaşının erlerinden birinin ailenin yanına yardımcı girmesi
 3. Parlak’ın gölde boğulma tehlikesi
 • I-V-IV-III-II-VI ) I-III-V-IV-II-VI
 • II-IV-V-I-VI-III ) II-V-IV-III-VI-I

 

 1. Aşağıdaki boş kutucuklara kitabın kahramanlarını doğru olarak yerleştiriniz.

                                                                             

Anne        Baba      Kız çocuk Erkek çocuk Ailenin

                                                 Yardımcısı

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi kitapta üzerinde durulan kavramlardan birisi değildir?
 • Azim ) Sabır  C.) Çalışkanlık  D.) Nefret

 

 1. Cumhuriyet Bayramı’nda yapılacak olan yarışmalara hangi çocuğun hangi varlıkla katılacağı hangi seçenekte doğru verilmiştir?
 • Durak-halı, Parlak-koç
 • Parlak-halı, Durak-koç
 • Durak-karpuz, Parlak-çoban köpeği
 • Parlak-karpuz, Durak-çoban köpeği

 

 1. “Herkesin bir sağlam sopası olurdu ve  yumuşak bir toprakta kendisine bir daire çizer ve kimin ebe olacağını belirlemek için  herkes elindeki sopa ile çeliği saydırırdı,kim az saydırırsa o ebe olurdu.

Ebe sıra ile elindeki çeliği kişilere atar eğer o kişi çeliğe vuramazsa yani ıskalarsa ebe o olurdu.
Burada amaç hızlıca çeliğe vurmak ve uzağa göndermekti.
Ebe çeliği getirinceye kadar kuyusu kazılırdı ve kuyu belli bir derinliğe gelmişse,kuyunun içine oyuncular tarafından altı okka denilen hareket yapılırdı, yani yaka paça atılırdı.”

Yukarıda tarif edilen ve kitapta bahsedilen çocuk oyununun adı nedir?

 • Matrak ) Mangala
 • Ebelemece ) Gömmece Yalak

 

 

      

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir