ÜYE GİRİŞİ

YENİ ÜYELİK

 

DİĞER İÇERİKLER


Sponsorlu Baglantilar

6.sınıf ülkemiz ve dünya ders notu

Ana Sayfa » Deneyler ve Ders Notları » 6.sınıf ülkemiz ve dünya ders notu
Sitemize 18 Nisan 2015 tarihinde eklenmiş ve kişi tarafından ziyaret edilmiş.

                            Dünyamızı Tanıyoruz

Dünya’da nüfus ve ekonomik faaliyetler dengeli bir şekilde dağılmamıştır. Bu dağılışı etkileyen bir takım faktörler
vardır.

Bunlar;

*  İklim özellikleri (sıcaklık ve yağış)

*  Bitki örtüsü

*  Toprak özellikleri

*  Su durumu

*  Kara ve denizlerin dağılışı

*  Enlem

*  Sanayileşme

*  Tarım

*  Yer altı zenginliklerinin işletilmesi

*  Turizm, ticaret

*  Ulaşım

*  Tarihi sebepler

 

Dünya’da nüfusun ve ekonomik faaliyetlerin yoğun olduğu yerler;

— Batı Avrupa ülkeleri (Fransa, İngiltere, Hollanda, Belçika, Lüksemburg),

— Orta Avrupa ülkeleri (Almanya, İsviçre, Macaristan, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya),

— Güneydoğu Asya ülkeleri (Malezya, Endonezya),

— Afrika’da Nil Vadisi,

— Kuzey Amerika’nın kuzeydoğu kıyılarıdır.

Bu bölgeler genellikle iklim ve toprak koşulları bakımından tarıma en uygun, ulaşım olanakları kolay, yer altı kaynakları zengin ve bu kaynakları işleyen endüstrilerin kurulmuş olduğu alanlardır.

Örneğin; Afrika’nın Nil Vadisi’nde nüfus yoğundur; çünkü düz alanlar ve elverişli iklim, tarımsal faaliyetlere imkan sağlamıştır. Kuzey Avrupa’da ekonomik faaliyetler gelişmiştir; çünkü bu bölge madenler açısından zengindir.

Dünya’da en tenha alanlar ve bu alanların ortak özellikleri;

— Kuzey ve Güney Kutup bölgeleri,

— Dönenceler boyunca uzanan çöller,

— Kıtaların iç kısımlarında kalan yerler,

— Dağlarla çevrili yerler,

— Denizden uzak çöller,

— Çok yüksek platolar,

— Dağların yüksek kısımları,

— Bataklık alanlar,

— Ekvatoral bölgedeki alçak ovalar ve ormanlık alanlar

Nüfus bakımından en tenha olan bu bölgeler, dünya üzerinde en geniş alanları kaplar.

Buralarda doğal koşullar insan yaşamına uygun değildir.

                                    ÜLKEMİZİN SATTIKLARI, ALDIKLARI

İnsanların ülke içi yada ülkeler arasında kar amaçlı olarak yaptıkları alışverişe ticaret denir.

— Bir ülkenin başka bir ülkeden mal almasına ithalat (dış alım) diyoruz.

— Bir ülkenin başka bir ülkeye mal yada hizmetini satmasına ihracat (dış satım) diyoruz.

— Bir ülkeye giren veya bir ülkeden çıkan mal veya eşyalar üzerinden alınan verginin işlemiyle uğraşan devlet kuruluşuna gümrük diyoruz.

 

 

                                                                        

Ülkemizin en çok ihraç (dış satım) ettiği ürünler;

— pamuk, fındık, üzüm, tütün, incir, baklagiller

— tekstil ürünleri

— konfeksiyon

— beyaz eşya

— otomobil

— ham madenler (Bor, krom, demir)

Ülkemizin en çok ithal (dış alım) ettiği ürünler;

 • teknolojik araç ve gereçler
 • makine
 • petrol

— suni gübre (fosfat)

— ilaç

— kimya ürünleri

— silah

— tropikal meyveler

Ülkemizin ithalatında en önemli paya işlenmiş ürünler (sanayi ürünleri) sahiptir.

İhracatında ise ham maddeler önemli bir paya sahipken günümüzde sanayi ürünleri önemli bir paya sahip olmuştur. Ülkemiz endüstrileşme süreci geçiren bir ülkedir.

 

Bir ülkenin ithalatında en önemli paya hammaddeler, ihracatında ise işlenmiş ürünler (sanayi ürünleri) sahip ise bu durum o ülkenin ‘sanayileşmiş- gelişmiş’ olduğunu gösterir. Bunun tersi ise, ‘ gelişmemiş’ bir ülke olduğunu gösterir.

           ihracat yaptığımız ülkeler            ithalat yaptığımız ülkeler
Almanya                      ABDİngiltere                       İtalya

Fransa                          İspanya

Hollanda                      Rusya

İsrail                            Yunanistan

 

Almanya                         İtalyaRusya                             Fransa

İngiltere                         ABD

İsviçre                           Çin

İspanya                          Hollanda

Almanya’dan aldıklarımız: Hurda demir, çelik, taşıt araçları, kimyasal ürünler, boya maddeleri Almanya’ya sattıklarımız: Meyve, sebze, deri ürünleri, konfeksiyon ürünleri

Türkiye ihracatının yaklaşık olarak % 22’sini ve ithalatının % 16’sını Almanya ile yapmaktadır. Kuşkusuz bu durumun en önemli nedenleri arasında 2 milyondan fazla vatandaşımızın Almanya’da yaşamasıdır.

 

İTHALAT ÜRÜNLERİMİZ   İHRACAT ÜRÜNLERİMİZ
• Petrol Doğal gaz                 • Kömür• İş makineleri                       • Elektronik ürünler

• Saat               •Gemi                      • Uçak                          • İlaç ve Sağlık ürünleri

• Otomobil ve yedek parça  • Optik ve ölçü  aletleri

• Muz       • Kakao      • Kauçuk         • Kahve

• Pirinç    • Şeker       • Balık    •Et    •Kalay                        •Alüminyum            • Kağıt              • Sigara

• Parfümeri ve kozmetik ürünler

• Elektrikli makineler ve endüstri cihazları /

 

•Pamuk           •Fındık            •Tutun• Turunçgiller • Kayısı            •Üzüm

•İncir   •Ceviz           •Antep Fıstığı

•Hali    •Mobilya         •Otomobil

•Cam   •Krom               •Bor

• Bakır      • Mermer   •Manganez

•Çinko        •Tahıl       •Baklagiller

•Tekstil           •Petro kimya ürünleri

• Çeşitli makineler      • Ayakkabı

• Deri ürünleri

 

 

 

 

Kültürler arası köprü 

Bir dünya haritasına baktığımızda ülkemizin bulunduğu konumla ilgili neler söyleyebiliriz?

1- İki eski kıtayı birbirine bağlıyor, Üç kıtanın geçiş yolları üzerindedir.(Asya –Avrupa- Afrika)

2- Üç tarafı denizlerle çevrilidir; kuzeyde Karadeniz, güneyde Akdeniz, batıda Ege Denize,  kuzeybatıda

Marmara denizi bulunur.

3- İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazları Türkiye’nin kontrolündedir. Karadeniz’den Akdeniz’e geçişler

Türkiye’nin üzerinden olur.

4- Kuzeybatısında  sanayi bakımından gelişmiş Avrupa ülkeleri; güney ve güneydoğusunda

petrol bakımından zengin Ortadoğu ülkeleri bulunur. Türkiye bu ülkelerin ortasında yer alır.

5- Yurdumuz doğu uygarlıkları ile batı uygarlıklarının kesiştiği yerdedir .Bu yönüyle Türkiye dünya

turizminde önemli bir yere sahiptir.

Anadolu neden ilkçağlardan beri dünyanın en eski yerleşim merkezlerinden biri olmuştur?

 • İklim koşullarının yaşamaya elverişli olması ( dört mevsimin yaşanması)
 • Bol su kaynaklarının bulunması
 • Önemli ticaret yollarının ve ulaşım yollarının merkezinde bulunması
 • Farklı kültürlere , medeniyetlere ve devletlere ev sahipliği yapmış olması

 

Atatürk’ün milli dış politikasının temelini tam bağımsızlık, karşılıklılık (mütekabiliyet) ve devletlerin eşitliği oluşturmaktadır.

 1. Dünya Savaşı’nın ardından uluslar arası barış ve güvenliği sağlamak, adaletli ve onurlu ilişkiler sürdürmek amacıyla kurulan Milletler Cemiyeti’ne Türkiye 1932’de üye olmuştur.
 2. Aynı işlevi yürüten ve 2. Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan Birleşmiş Milletlere ise kurucu 50 asil üye arasında yer alarak 1945’te üye olmuştur. Günümüzde dünya devletlerinin 189’u bu örgüte üyedir.
 3. 1937’de Türkiye, İran, Irak ve Afganistan birlikte hareket ederek,  İtalya’nın doğu ülkelerine          yönelik yayılma politikalarına karşı iş birliği içine girdiler ve Sadabat Pakt imzaladılar. Böylece, dört ülke dostluk ilişkileri sürdürecekleri, birbirlerine saldırıda bulunmayacaklarına ve sınırlarının korunmasına saygı duyacaklarına söz verdiler.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tek teknik yardım kuruluşu olan TİKA

(Türk İş birliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı)

24 Ocak 1992 tarihinde Dışişleri Bakanlığına bağlı bir teşkilat olarak kurulan TİKA, 1999 yılından itibaren Başbakanlığa bağlı olarak çalışmalarına devam etmektedir. Başta Türk dilinin konuşulduğu ülkeler ve Türkiye’ye komşu ülkeler olmak üzere, gelişme yolundaki ülkelerin kalkınmalarına yardımcı olmalı ve bu ülkelerle ekonomik, ticari, teknik, sosyal, kültürel, eğitim alanlarında iş birliğini geliştirmek amacıyla kurulmuştur. Bunun için TİKA, projeler ve programlar düzenlemektedir. Yukarıdaki amaçları doğrultusunda TIKA, üç kıta ve 37 ülkede görev yapmaktadır.

Türk işbirliği ve Kalkınma Ajansı(TİKA)’na üyedir.

Türk Cumhuriyetleri, komşu ve diğer ülkelerle olan kültürel ve tarihi yakınlığımız, kültürel ve ekonomik ilişkilerimizi de etkilemiştir.

Türkiye’nin yapısı ve konumu; dış politikaya belirli bir görüş ile bakmayı, ülkelerle olan ilişkilerimizde sağlam dayanaklar ve antlaşmalara bağlı bir politika takip etmemizi sağlamıştır.

Türkiye’nin kalkınması, ticaretinin sağlam temellere oturtulması yurt ve dünyadaki barış ortamıyla sağlanır fikri hakimdir.

Atatürk, bunun bilinciyle tüm devletlerle iyi ilişkiler kurmaya çalışmış, dostluk antlaşmaları imzalamıştır.

Atatürk’ün ‘Yurtta sulh cihanda sulh ” sözü de buna güzel bir örnek oluşturmaktadır.

Dünyada 250 milyondan fazla Türk yaşamaktadır. 72 milyonu aşan nüfusu ile ülkemiz en fazla Türk’ün

 

 

yaşadığı yerdir. Türkiye sınırları dışında yaşayan vatandaşlarımızın sayısı 5 milyona yakındır. 3,5 milyonu aşan Türk varlığı ile en fazla Türk’ün yaşadığı yer Almanya’dır. Türkler, başta Almanya olmak üzere yaşadıkları bütün ülkelerde Türk kültürünü temsil etmekte ve yaşatmaktadırlar.

Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman zamanında mimar Hayreddin’in inşa ettiği ve 10 ülkenin desteğiyle (Türkiye’de dahil) onarılan Mostar Köprüsünün açılışında, köprünün 11 yıl sonra sadece Mostar’ın iki yakasını değil, Avrupa’yı yeniden birleştireceği mesajı verilecek. Boşnakların “Eski Köprü” diye adlandırdıkları köprünün yapımına, Kanuni Sultan Süleyman’ın fermanıyla 1557’de başlandı. Köprüyü, Mimar Sinan’ın öğrencisi Hayreddin inşa etti. Kemer formatındaki köprü, kesme taşlarla inşa edildi ve dokuz yılda tamamlandı. Kemerde 456 adet kesme taş kullanıldı. İki yakasına kuleler inşa edildi. Mostar şehrine adını veren 20 metre yüksekliğindeki köprü, 28.6 metrelik ayak açıklığıyla 20. yüzyıla kadar Avrupa’nın ‘ayak açıklığı en uzun” köprüsü unvanını taşıdı. ( 1993’te bombalanarak Hırvatlar tarafından yıkıldı.

1876-1809 yılları arasında Osmanlı Devleti’ni yöneten Sultan II. Abdülhamit, demir yollarına önem vermesinin nedenlerini hatıratında şöyle yazar:

Bütün kuvvetimle Anadolu demir yollarının inşasına hız verdim. Gaye, Mezopotamya ve Bağdat’ı Anadolu’ya bağlamak, İran Körfezi’ne kadar ulaşmaktadır. Alman yardımı sayesinde bu başarılmıştır. Eskiden tarlalarda çürüyen hububat şimdi iyi sürüm bulmaktadır. Madenlerimiz dünya piyasasına arz edilmektedir. Anadolu için iyi bir gelecek hazırlanmıştır.”

Farklı ülkelerde ortak bir neşe kaynağı… 0, çok tanınmış bir fıkra kahramanı olarak Anadolu ve Batı ülkelerinde Nasrettin Hoca, Azerbaycan’da Afandi, Uygur Türklerinde Nasrettin olarak tanınmaktadır. UNESCO, 1996 yılınıDünya Nasrettin Hoca Kahkaha Yılı” olarak kabul etmiştir.

Dünyaca tanınan halk düşünürü Nasrettin Hoca, 13. yüzyılda Sivrihisar Akşehir civarında yaşamış olup öğretmenlik, kadılık ve imamlık yapmıştır.

TÜRK DÜNYASI :   TÜRK CUMHURİYETLERİ VE BAZI ÖZELLİKLERİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Bağımsızlık Tarihi: 24 Ağustos 1991

Başkenti: Lefkoşa

Yüzölçümü: 3.354 km

İklimi: Akdeniz iklimi

Ekonomi: Tarım en önemli ekonomik faaliyettir. Son yıllarda turizm de gelişme göstermektedir. Ülkemiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ekonomik, eğitim, askeri, kültürel ve siyasi alanlarda destek vermektedir.

Kırgızistan Cumhuriyeti

Bağımsızlık Tarihi: 31 Ağustos 1991

Başkenti: Bişkek

Yüzölçümü: 198.500 km

Nüfusu: 4.769.877 İklimi: Karasal iklim

Ekonomi: Ülkemizle Kırgızistan arasında birçok ekonomik proje konusunda işbirliği vardır. Çok çeşitli madenler ve elektrik dış ticarette önemli yer tutar.

Kırgızistan’da hayvancılık çok gelişmiştir. Bu nedenle Türkiye bu ülkeden ham deri almaktadır.

Özbekistan Cumhuriyeti

Bağımsızlık Tarihi: 31 Ağustos 1991

Başkenti: Taşkent

Yüzölçümü: 447.000 km

Nüfusu: 24.102.473 iklimi: Karasal iklim

Ekonomi: Ülkemizle Özbekistan Cumhuriyeti arasında kültür, bilim, eğitim, sağlık, spor ve turizm alanında iş birliği anlaşması yapıldı. Tekstil, petrol ve yan ürünleri, pamuk, elektronik aletler, meyve konserveleri ticari ürünlerdir.

Özbekistan dünyanın dördüncü pamuk üreticisidir.

Biz Özbekistan’a: Tahıl ürünleri , tıbbi aletler ve elektrikli ev aletleri satmaktayız.

                                            

 

Türkmenistan Cumhuriyeti

Bağımsızlık Tarihi: 16 Aralık 1991

Başkenti: Aşkabat

Yüzölçümü: 448.100 km

Nüfusu: 4.521.000 İklimi: Karasal iklim

Ekonomi: Türkmenistan bir tarım ülkesidir. En önemli ürün pamuktur. Madenler, petrol ve petrol ürünleri de önemlidir. Türkmenistan’ın doğalgaz kaynağı da zengindir. Türkmen doğal gazı boru hattı ile hem ülkemizde kullanıla bilecek hem de ülkemiz üzerinden Avrupa’ya sevk edilebilecektir.

 

Azerbaycan Cumhuriyeti

Bağımsızlık Tarihi: 30 Ağustos 1991

Başkenti: Bakü

Yüzölçümü: 86.600 km

Nüfusu: 7.908.224

İklimi: Karasal iklim

Ekonomi: Ülkemizle ekonomik, sosyal ve kültürel alanda iyi ilişkiler içindedir. Petrol ve petrol ürünleri, pamuk, pamuk ipliği, elektronik aletler önemli ticari ürünlerdir.

 

Kazakistan Cumhuriyeti

Bağımsızlık Tarihi: 16 Aralık1991

Başkenti: Astana

Yüzölçümü: 2.717.000 km

Nüfusu: 16.824.825

İklimi: Karasal iklim

Ekonomi: Tarım ürünleri, madeni kaynaklar ve hayvansal ürünler ticaretin içinde önemli bir yer tutar. Ülkemiz, ticari alanda gelişme içinde olan Kazakistan ile bankacılık alanında iş birliği yapmaktadır.

Ahmet Yesevi üniversitesi (06-06-1991) tarihinde kuruldu.

 

 

Türkiye, Türk Cumhuriyetleri’nden genel olarak şu ürünleri ithal eder:

— işlenmiş mallar

— kimyevi maddeler

— madeni yakıtlar ve yağlar

— çeşitli eşya ve gıda maddeleri

En fazla ihraç ettiğimiz ürünler:

— işlenmiş maddeler

— gıda maddeleri

— canlı hayvan

— makine ve ulaştırma araçları

— kimyevi maddeler

— ham madenler

Günümüz ihracatında sanayi ürünlerinin payı artmaktadır. Bu da ülkemizin gelişmişlik yolunda attığı adımları gösterir.

Türk Cumhuriyetleri kültürel ilişkilerin geliştirilmesini amaçlayan projeleri sürdürmek amacıyla

 

                                              

 

BİRLİKTEYİZ:

— Bir toplumu oluşturan bireylerin bir konuda duygu, düşünce ve çıkar birliği içinde olmalarına dayanışma adı verilir. Toplum halinde yaşayabilmek için insanların dayanışma içerisinde olmaları ve birbirlerine yardımcı olmaları gerekir.

— Dayanışma, uluslararası birlik ve beraberliği güçlendirir. Toplumlar güçlü ve huzurlu bir yapıya sahip olurlar.

— Dayanışma ve yardımlaşmanın toplum yaşamındaki önemi büyüktür Yardımlaşma ve dayanışma ihtiyacının en çok hissedildiği durumlar; doğal afetler ve çevre sorunlarıdır.

— Deprem, sel, toprak kayması, çığ düşmesi gibi doğa olaylarının başta insanlar olmak üzere canlılar üzerinde oluşturduğu zararlı etkilere doğal afetler denir.

— Ülkemizde zaman zaman çeşitli doğal afetler görülmektedir. Bu olaylar sonucunda can ve mal kayıpları yaşanmaktadır. Bunun yanında yollar, alt yapı sistemleri, ulaşım ve iletişim araçları da zarar görmektedir

Doğal afetlerin yol açtığı olumsuzlukları en aza indirmenin yolu, uluslararası yardımlaşma ve         dayanışmadır.

— Uluslararası yardımlaşma işini öncelikle yardım kuruluşları üstlenmiştir.  Uluslararası kuruluşlar dün yanın herhangi bir yerinde yaşanan bir doğal afette, orada yaşayan insanların gereksinimi olan her türlü yardımı yapmak için harekete geçerler

— Yardım kuruluşlarının zarar gören insanlara zamanında ve eksiksiz yardım edebilmesi, her şeyden önce bu kuruluşların birbirleri ile uyumlu çalışmalarına bağlıdır. Özellikle doğal afetlerin çok sayıdaki insanı ve geniş bir alanı etkilediği durumlarda uyumlu çalışmanın önemi daha da artmaktadır.

Cevre ile ilgili Uluslar arası örgütlerden belli başlıcaları:

— Dünya Sağlık Örgütü (WHO)

 • Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)
 • Birleşmiş milletler Çevre proğramı ( UNEP )
 • Dünya Bankası ( IMF)
 • Uluslar arası Ekonomik İşbirliği ve kalkınma Teşkilatı( OECD )

Başlıca cevre sorunları: * Katı ve sıvı atıklar

* Hava kirliliği

* Erozyon, seller

* Küresel ısınma

Kayseride bulunan Seyfe Gölünün yanlış uygulamalar sonucu tamamen kurumuştur. Kuşların,  en önemli göç yolları üzerinde bulunduğu gölde yaklaşık 187 kuş türünün barınağı  olduğu  şimdi ise göl kuruduğundan 100 bine yakın kuş türünün bölgeyi terk ettiği görülüyor.

 

Birbirimizi tanıyoruz:

 

— Uluslararası kültür ve spor etkinlikleri, toplumlar arası ilişkileri kuvvetlendirmektedir.

— Uluslararası spor etkinlikleri, kültürler arası köprü vazifesi görür. Kültürlerin buluşmasını, bir araya gelmesini Sağlar. Kültürel değerler karşılaşır, kaynaşır.

— Estetik, demokratik değerlerin yükselmesini sağlamak, ülkeler arasında dayanışma ve barışa katkıda bulunmak amacıyla uluslararası etkinlikler düzenlemektedir. Örneğin; ülkemizde yapılan tiyatro festivallerinin gösterimi için tarihi mekanlar tercih edilmektedir. Festival için ülkemize gelen kişilere tarihi mekanlarımız bu şekilde tanıtılmaktadır.

 

— İlk kez Yunanistan’da ortaya çıkan Olimpiyat Oyunlarında farklı ülkelerden katılan yarışmacıların sergilediği birkaç yarış yer alıyordu.

— Tüm dünya ülkeleri için ayrı bir önem taşıyan Olimpiyat Oyunları’nın geçmişi çok eskilere dayanmaktadır. Olimpiyatlarda, sporcular arasında ırk, dil,  ve siyasal görüş açısından hiçbir ayrım yapılmamaktadır.

— Olimpiyatlar eski zamanlarda savaş ve çatışmaları sona erdirmek amacıyla düzenlenmekteydi. Sporun uluslararası barışı güçlendireceğine inanılıyordu.

— Belirli zamanlarda düzenlenen Olimpiyat Oyunları’nın kendi ülkelerinde düzenlenmesi için birden fazla ülke yarış içine girmektedir. Bu ülkeler arasın da Türkiye’de yer almaktadır.

— Olimpiyat Oyunları’nın yapılacağı kentler büyük bir özenle seçilmektedir.

— Olimpiyat Oyunları’nın bir ülkede düzenlenmesi o ülkenin dünyaya tanıtılması için büyük bir fırsattır. Ayrıca bu oyunları izlemek için gelen binlerce insan ülkeye döviz girdisi sağlar. Farklı din, dil ve ırktaki insanların yakınlaşmasını, tanışmasını ve dostluk köprülerinin atılmasını sağlar.

— Ülkeler hakkında oluşturulan ön yargılar ortadan kalkar. İnsanlar birbirlerine daha sevgiyle ve hoşgörüyle yaklaşırlar. Spor insanlar arasındaki dostluk ve kardeşliği artırır.

— Sanatsal faaliyetler de spor etkinlikleri gibi ülkelerin yakınlaşmasını sağlar. Ülkemizde gerçekleştirilen film festivalleri de birçok ülkenin ilgisini çekmektedir. Bu çalışmalar kültürlerin yakınlaşmasını, önyargıların ortadan kalkmasını sağlamaktadır.

 

Notlar:

Kazakistan; Orta Asya da bulunan Türk cumhuriyetlerinin yüzölçümü en geniş olanıdır.

Türkiye cumhuriyetleri içerisinde ithalat ve ihracatta Kazakistan birinci sıradadır.

Bataklık alanlar, Denizden uzak çöller, Dağlarla çevrili yerler nüfusun dağılımını olumsuz etkiler.

Ülkemizin Avrupa’ya açılan en büyük gümrük kapısı  Bulgaristan ile olan Kapıkule’dir Sarp sınır kapısı Türkiye ile Gürcistan arasında yer almaktadır.

DÜNYADA NÜFUS DAĞILIMININ GENEL ÖZELLİKLERİ:

 • Dünyamızda nüfus dengeli bir şekilde dağılmamıştır.
 • Nüfusun yoğun olduğu yerler güney doğu Asya, Avrupa kıtası, kuzey Amerika kıtasıdır.
 • Kıtaların iç kısımlarında nüfus kalabalık değildir.
 • Orta kuşakta yer alan karaların iç kısımları genelde karasal iklim görüldüğünden veya çöl iklimi görüldüğünden seyrektir.
 • Ekvator kuşağında alçak yerler çok sıcak olduğundan nüfus yüksek alanlarda toplanmıştır.
 • Grönland, Kuzey Amerikanın üst kısımları ( Kanada), Asya kıtasının kuzey kesimleri buzullara yakın yerler nüfus bakımından çok seyrektir.
 • Dünyada nüfus karaların çok olduğu kuzey yarım kürede toplanmıştır.
 • Nüfus yoğunluğu en fazla olan kıta Avrupa kıtasıdır.
 • Kuzey Amerika kıtası, güney Amerika kıtasına göre daha gelişmiştir.
 • Nüfus artış hızının en az olduğu kıta Avrupa kıtasıdır. En fazla göç alan kıtadır.
 • Avrupa kıtasının yoğun nüfuslu olmasının nedeni sanayi ve ticaretin gelişmiş olmasıdır.
 • Gelişmiş ülkelerde genç nüfus az, yaşlı nüfus fazladır, ekonomik ve sağlık olanakları ileri düzeydedir.

ÜLKEMİZ NÜFUSUNUN GENEL ÖZELLİKLERİ VE DAĞILIMI:

 • Ülkemizde genç nüfus fazla, yaşlı nüfus azdır.
 • Nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölgemiz Marmara bölgemizdir. En az olan bölgemiz Doğu Anadolu bölgemizdir.
 • Ülkemizde nüfusun dağılımı dengeli değildir.
 • Ülkemizde nüfus hareketi kırsal alanlardan kentlere doğrudur.
 • Mevsimlere göre nüfus değişimi ve hareketliliğin yaşandığı bölgemiz Akdeniz bölgemizdir.

 

 • Akdeniz ve Karadeniz bölgemizde nüfus kıyı kesimlerinde yoğundur .nedeni dağların denize paralel uzanması iç kısımlara doğru yükseltinin artmasıdır.
 • Nüfus çoğunlukla ovaların bulunduğu alanlarda, maden yataklarının çıkarıldığı alanlarda akarsu boylarında yoğundur.
 • Sanayi kentlerinin bulunduğu alanlar yoğun nüfusludur sürekli göç alırlar.
 • Nüfusun en az olduğu alanlar Akdeniz bölgesinde Taşeli platosu, Teke yöresidir. Ege Bölgesinde Mentese yöresi, Marmara bölgesinde Yıldız dağları bölümü, Karadeniz Bölgemizin Doğu Karadeniz bölümü, İç Anadolu bölgemizin Tuz gölü ve çevresi , Doğu Anadolu bölgemizin Erzurum ve Kars bölümü ile Hakkari ve çevresidir.Paylaş
Sitemizdeki Benzer İçeriklerYorumlar

Bu Yazıya Toplam 0 Yorum Yapılmış

İsminiz

E-Posta Adresiniz

Şehir

İlgili Terimler :