Menu

6.sınıf hücre ders notu

0 Comments

6.SINIF HÜCRE KONU ANLATIMI

Hücre canlıların yaşam özelliklerinin gerçekleştiği en küçük yapı birimine denir. Hücreler genellikle gözle görülemeyecek kadar küçüktür. İncelenmeleri için mikroskopta büyütülmeleri gerekir. Bir yapraktan küçük bir kesit alarak ışık mikroskobu ile baktığımızda yaprak hücrelerini görebiliriz. Bu hücrelere elektron mikroskobu ile baktığımızda ise hücrelerin organellerini inceleyebiliriz.

HÜCRE ZARI :

Hücre zarı sitoplazma ve çekirdeği en dıştan saran kısımdır. Hücreyi korur ve ona şekil verir.Hücre zarı,madde alışverişinin kontrol edildiği yerdir.

       SİTOPLAZMA:  

Sitoplazma hücre zarı ile çekirdek arasını dolduran, içinde yaşamsal olayların gerçekleştiği yumurta akı kıvamında ve yarı saydam bir sıvıdır. Sitoplazmanın ağırlığının yüzde 80 – 95 ini su oluşturur. Canlı, renksiz ve yarı geçirgen yapıya sahiptir.

      RİBOZOM :

Tüm hücrelerde bulunur.Hücrenin en küçük organelidir.Protein üretir.En çok genç hücrelerde bulunur.

GOLGİ CİSİMCİĞİ :

Salgı maddeleri üretir ve kesecikler halinde paketler.En çok tükürük,süt ve ter bezi gibi salgı maddelerin üretildiği yapılarda bulunur.

 

   MİTEKONDRİ :       

Hücrenin ihtiyacı olan enerjiyi karşılar.En çok karaciğer,kas ve beyin hücrelerinde bulunur.Çünkü bu hücrelerde daha fazla enerjiye ihtiyaç vardır.

LİZOZOM :

Hücre içinde sindirimle görevlidir.Yaşlanmış dokuları,mikropları,kurbağa larvasının kuyruğunu dahi yok eder.Yalnızca hayvan hücrelerinde bulunur.

EDOPLAZMİK RETİKULUM :

Hücre zarı ile çekirdek zarı arasında bulunur.Maddelerin taşınmasıyla görev alır.Bazı maddeleri sentezler bazılarını yok eder.

 KOFUL :

Hücre içinde atık yada fazla olan maddeleri depolar.Bitki hücrelerinde büyük ve az sayıda,hayvan hücrelerinde küçük ve çok sayıda bulunur.

SENTROZOM :

İki tane sentriyolden oluşur.Hayvan hücrelerinde bulunur.Hücre bölünmesi sırasında görev alır.

   PLASTİT :

Kloroplast,kromoplast ve lökoplast olmak üzere üç çeşidi vardır.Bitki hücrelerinde bulunur.

a.Kloroplast

En çok bitkilerin yeşil kısımlarında görülür.Fotosentez yaparak oksijen ve besin üretir.

b.Kromoplast

Bitkilere sarı,turuncu ve kırmızı renklerini verir.

Kök,çiçek,meyve ve tohum gibi yapılarda bulunur.

c.Lökoplast

Rengi yoktur.Bitkilerde ışık görmeyen kök,yumru ve tohum gibi kısımlarda bulunur.Nişasta yağ ve protein depolar.

   ÇEKİRDEK

Çekirdek, hücrenin beyni gibi düşünülebilir. Çekirdek hücrenin büyüme, gelişme, bölünme, onarım ve denetim merkezidir. Genellikle hücrenin ortasında yer alır. Çekirdek içerisinde canlının kalıtsal özelliklerini taşıyan ve kromozom adı verilen yapılar bulunur. Çekirdekteki kalıtsal bilgiler hücre bölünmesi ile yeni hücrelere aktarılır. Hücrenin yaşamını sürdürebilmesi için mutlaka gerekli olan bir yapıdır. Çekirdeği çıkarılan hücre yaşayamaz, bir süre sonra ölür. Birden fazla çekirdeği olan hücreler olduğu gibi çekirdeği olmayan hücreler de vardır.

 

Etiketler:

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir