Menu

6.sınıf Demokrasinin Serüveni soru cevap çalışma kağıdı

0 Comments

Demokrasinin Serüveni Çalışma Kağıdı
1. İnsan hakları ile ilgili yazılı ilk belge nerede ve hangi adla yayınlanmıştır?
Yanıt: İnsan haklarıyla ilgili ilk belge İngiltere’de Magna Carta adıyla yayınlanmıştır.
2. İnsanların eşit haklara sahip olmaması durumu hangi çağa kadar devam etmiştir?
Yanıt: Yeni Çağa kadar kurulan devletlerde bugünkü anlamda herkes İçin geçerli olan insan hakları yoktu.
3. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi hangi örgütün çabaları sonucu İmzalanmıştır? Yanıt: İnsan Hakları Birleşmiş Milletler Örgütü’nün çabaları sonucu imzalanmıştır.
4.
İnsan hakları konusunda kabul edilen ilk uluslararası belge hangisidir?
Yanıt: İnsan hakları konusunda kabul edilen ilk uluslararası belge İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’dir.
5 İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin ilkelerine uyulması için hangi sözleşme imzalan-mıştır?
Yanıt: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi imzalanmıştır.
6 Yalnızca insan olmamızdan dolayı sahip olduğumuz haklar hangileridir?
Yanıt: Yaşama hakkı, özgür olma hakkı, eşitlik hakkı, güvenlik hakkı, kişi dokunulmazlığı haklarıdır.
7. Bir ülkenin vatandaşı olmakla hangi hakları kazanırız?
Yanıt: Bir ülkenin vatandaşı olmakla eğitim hakkı, sağlık hakkı, çalışma hakkı, seçme ve seçilme hakkı gibi haklara sahip oluruz.
8. İnsan haklarının evrenselliği ne anlama gelir?
Yanıt: İnsan haklarının dünyanın her yerinde yaşayan bütün insanlar için geçerli olması anlamına gelir.
9. Tarihte bilinen ilk yasalar kim tarafından hazırlanmıştır?
Yanıt: Tarihte bilinen ilk yasalar Babil Kralı Hammurabi tarafından hazırlanmıştır.
10. Birleşmiş Milletler hangi amaçla kurulmultur

Yanıt: İnsan haklarının uluslararası düzeyde korunabilmesi amacıyla kurulmuştur.
11- Türk kadını ilk kez hangi dönemde seçme ve seçilme hakkına kavuşmuştur?
Yanıt: Türk kadını ilk kez Cumhuriyet Döneminde seçme ve seçilme hakkına kavuşmuştur.
12. Ülkemizde seçme yaşı kaçtır?
Yanıt: Ülkemizde seçme yaşı 18’dir.
13. Vatandaşlar hangi temel hakkı kullanarak yetkili kuruluşlara dilek ve şikayetlerini bildirirler?
Yanıt: Dilekçe hakkını kullanarak bildirirler.
14. Türk halkı İlk kez hangi dönemde yönetime katılma hakkı elde etmiştir?
Yanıt: Türk halkı Meşrutiyet döneminde ilk kez yönetime katıldı.
15. İnsan hakları alanında Avrupa’da en az gelişme hangi dönemde yaşanmıştır?
Yanıt: Orta Çağda yaşanmıştır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir