ÜYE GİRİŞİ

YENİ ÜYELİK

 

DİĞER İÇERİKLER


Sponsorlu Baglantilar

6.sınıf 2.dönem 1.veli toplantı tutanağı 2015-2016

Ana Sayfa » 6. Sınıflar » Toplantı Tutanakları » 6.sınıf 2.dönem 1.veli toplantı tutanağı 2015-2016
Sitemize 14 Şubat 2016 tarihinde eklenmiş ve kişi tarafından ziyaret edilmiş.

GAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                                                                                           GEBZE  

     

2015-2016 Eğitim ve Öğretim yılı 2.veli toplantısını 28.04. 2016  günü,  saat: 13.00’te okulumuzun spor salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere yapacağım.

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

 

28.04.2016

 

Okan KUNDUZ

6/A SINIFI REHBER ÖĞRETMENİ

 

 

GÜNDEM MADDELERİ:

 

 1. Toplantının açılışı
 2. Öğrenci velileriyle  tanışma.
 3. Toplantı gündeminin  okunması,  eklenecek  ve çıkarılacak  maddelerin  tespiti
 4. Öğrencilerin okul  kılık-kıyafetleri  ve  temizlikleri
 5. Devam-takip durumu
 6. Okula geliş- gidiş saatleri,geç  kalmalar
 7. Öğrencilerin beslenmeleri
 8. Öğrencilerin okulda  ve  evdeki  durumları
 9. Öğrencilerin eksik  araç ve gereçlerinin   temini
 10. Öğrencilerin boş zamanlarını nasıl değerlendirecekleri
 11. Öğrencilerin sınıftaki tutum  ve  davranışları
 12. 2.Dönemin değerlendirilmesi
 13. Genel durum  değerlendirilmesi
 14. Dilek ve  temenniler
 15. Kapanış

 

 

 

 

 

 

28/04/2016

Uygundur.

 

 

 

 

Salih GÖNENLİ

Okul Müdürü

 

 

 

 

 

 

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

2015-2016  Eğitim-Öğretim yılının 2. veli toplantısı, 28.04.2016 günü saat 13:00’te okulumuzun spor salonunda yapılmıştır.

 1. Toplantının açılış konuşması tarafımdan yapılmıştır.
 2. Öğrenci velilerine toplantının amacı hakkında bilgi verildi.
 3. Toplantı gündemi tarafımdan okunmuş ve velilere bu konular haricinde konuşmak istedikleri başka konular olup olmadığı sorulmuştur. Genel kanaat olarak başka konuya gerek olmadığı belirginleştiğinden gündemin aynı kalmasına karar verilmiştir.
 4. Velilerden, çocuklarının okul kılık-kıyafetlerine özen göstermeleri, tepeden tırnağa temizliklerine dikkat etmeleri gereği üzerinde durulmuş, saçları dağınık, kirli, yırtık , ,çorapsız, okula göndermemeleri istenmiş,bulaşıcı hastalıklara dikkat çekilerek konunun önemi vurgulanmıştır.
 5. Velilere, öğrencilerin devam-devamsızlık konularında bilgiler verilerek, zorunlu haller dışında devamsızlık yapılmamasının önemi anlatılmıştır. O gün belirli sebeplerden dolayı gelmeyecek öğrenciler için velilerin okulu aramaları ya da velilerin okula gelerek idareyi ve öğretmenleri bilgilendirmeleri istendi.
 6. Öğrenci velilerine okul giriş-çıkış saatleri hatırlatılarak öğrencilerin derse geç kalmamaları istenmiştir.
 7. Velilerden çocuklarını kahvaltı yapmadan okula göndermemeleri istendi. Çünkü sabah kahvaltısı yapan öğrencilerin derslerde daha başarılı olduğu,kahvaltı yapmadan gelen öğrencilerin ise derslere karşı daha ilgisiz olduğu vurgulandı.
 8. Öğrencilerin okuldaki durumları hakkında ilk önce genel olarak bilgi verilmiş, sonra da toplantıya katılan velilere temsil ettikleri öğrenciler ile ilgili özel bilgiler verilmiştir. Bu bilgi alış verişi sırasında, sınıf içi bilgi ve beceri düzeyi bakımından arkadaşlarından düşük seviyede bulunan öğrencilerin evde de çalışmadıkları tespit edilmiş ve özellikle bu öğrencilerin velilerinden çocukları ile daha fazla ilgilenmeleri istenmiştir. Öğrencilerin eve geldiklerinde ödevlerini yapıp yapmadıklarının izlenmesi ve mutlaka ödevlerini yapmalarının sağlanmasının gerekliliğine dikkat çekilmiştir. O gün işlenen konuların tekrar edilmesi ve ertesi gün işlenecek konulara hazırlıklı gelinmesi hususunda da velilerin, çocuklarını kontrolü istenmiştir.
 1. Öğrencilerin eksik araç ve gereçleri tarafımdan sıralanmış, velilerden en kısa zamanda temin etmeleri  istenmiştir. Bazı öğrencilerin okul dönüşü çantasını eve bırakıp hiç açmadan okula geldiklerinin gözlendiği, bu durumun da çocuklarının başarısını olumsuz yönde etkilediği vurgulanmıştır Velilere , çocuklarının okuma-yazma seviyeleri hakkında bilgiler verilerek , bazı öğrencilerin yazılarının bozuk olduğunun gözlendiği belirtilmiş, bu konuda gereken tedbirlerin alınacağı ifade edilmiştir.
 2.  Öğrencilerin boş zamanlarında hikaye kitapları okumaları, Matematik- Fen Bilgisi- Türkçe gibi alanlara yönelik test kitaplarından sorular çözmeleri istenmiştir. Özellikle SBS’ye hazırlanan öğrencilere ailelerin biraz daha ilgiyle yaklaşması gerektiği vurgulandı. Okuldan eve gelen öğrencilerin kontrollerinin yapılması, derslerinin takip edilmesi, onlara ders yapmaya elverişli bir ortam sağlamaları gerektiği vurgulandı.
 3. Velilere, öğrencilerin okuldaki tutum ve davranışları hakkında örnekler verilmiş, ideal anne-babanın çocuğuna yönelik dikkat etmesi gereken hususlar, verimli çalışmanın ilkeleri, iletişim engeli  niteliği taşıyan davranışlar konusunda aydınlatıcı geniş bilgiler verilmiştir:

-Çocuklar arasında ayrım yapılmaması gerekir, aksi halde bu manevi hastalıklara yol açabilir.

-Size göre doğru bir şeyin , gerçekte çocuklarınızı derinden etkileyen ve doğru olmayan bir davranış olabileceğini unutmayın.

-Planlı bir şekilde hareket etmeyi ve zaman kavramını  çocukların velilerinden öğrenmesi gerektiğini bilin.

-Başkalarının çocuklarıyla kıyaslama yapılmaması gerektiğini aklınızdan çıkarmayın.

-Okul+Veli+Öğrenci=Başarı formülü uyarınca okulla ilişkilerinin mümkün mertebe sık tutmaya çalışın.

-Çocuğunuzla baş başa konuşabileceğiniz ortamlar arayın.

-Ders gelişimlerini izleyin, daha iyi notlar alması için cesaret verin. Problemlerini beraberce nasıl aşabileceğinizi sorun. Zayıf not aldığında aşağılamayın.

-Yapmasını istediğiniz davranışı yapmasını söylemek yerine gösterin. Sizden görürse aynısını o da yapacaktır.Kitap okumasını istiyorsanız sizi kitap okurken görmeli.

-Her zaman yaptığı yanlışları görmek yerine, doğruların üzerinde durup, o doğruların devamını sağlamak gerekmektedir.

-Yaptıkları yanlışları görmezlikten gelmekte doğru olmayabilir, yeri geldikçe doğrusunu göstererek yaptığının yanlış olduğu kanaati verdirilirse yapılanın yanlış olduğunu söylemekten daha etkili olacaktır.

 

Öğrencinin verimli çalışmasını engelleyen faktörler:

 

 • Düzenli ders tekrarı yapmamak.
 • Zorlanılan derslerin dışlanması
 • Ders çalışmayı sürdürememek
 • Programsız çalışma
 • Dersler hakkında yetersiz bilgi
 • Müzik eşliğinde çalışmak
 • Kararsızlık
 • Televizyon
 • Hatalardan ders almamak
 • Çevrenin çocuktan beklentilerinin yüksek olması
 • Çalışmayı tamamlamadan bırakmak.
 • Aşırı kaygı(Güvensizlik)
 • Çalışma anında hayallere dalmak
 • Yatarak çalışmak
 • Çalışma mekanının düzenli olmaması
 • Motivasyon eksikliği
 • Zamanı denetleyememek
 • Çözülemeyen ailevi veya kişisel problemler

 

Sağlıklı bir çalışma sistemi oluşturabilmek için yapılabilecekler:

 • Çalışma odası yoksa çalışma köşesi, dikkati dağıtmayacak şekilde düzenlenmelidir.Dikkati dağıtacak eşyalar odadan çıkarılmalıdır.
 • Çalışmalar programlanmalıdır.
 • Okulda görülen dersler, aynı gün içerisinde günlük tekrar edilmeli, mümkünse konuyla ilgili testler çözme, alışkanlık haline getirilmeli.
 • Sürekli bilinen dersleri çalışmak yerine zorlanılan dersler çalışılmalıdır.
 • En çok zorlanılan ders ve konular günün en fazla verim alınan saatinde yapılmalı
 • Başarıları karşısında çocuğunuzu ödüllendirin
 • Planlanan çalışma tamamlanmadan çalışma bırakılmamalıdır.

 

İletişim engeli niteliği taşıyan davranışlar:

 

Emretme, gözdağı verme, ahlak dersi verme, öğüt verme, mantık yoluyla inandırma, yargılama, eleştirme, suçlama,övme, teşhis koyma, ad takma, gülünç duruma düşürme, sorgulama, güven vermeye çalışma, teselli etme, konuyu değiştirme, şakacı davranma gibi davranışlar  tipik iletişim engelleridir.Çocuklar bu engellerin yarattığı olumsuz duyguların yapıtaşı olduğu bir iç dünyaya sahip olurlar.’Sulugöz’ diye ad takılan bir çocuk , kendisini değersiz hisseder.Sürekli ‘Harika şeyler yapıyorsun’ gibi övme biçiminde engellerle karşılaşan bir çocuk, ebeveynlerinin yüksek beklentileriyle karşı karşıya olma duygusunu hissederek kaygılanabilir.’Hiç çalışmıyorsun’ yargısıyla yetişen çocuk, kendini yetersiz hissetmenin temelini almış olur.’Aslında , öyle demek istemiyorsun’ tanısı koyulan bir çocuk, inanılmama, yanlış anlaşılma,korunmasızlık gibi duygular hissedebilir.’Senin sorumluluğundu; bu işi yapman gerekirdi’ sözleri , suçluluk duygusu, güvenilmeme, sorunu çözmekten aciz olma duyguları yaratabilir. ‘Kotunu giymeyeceksin’ gibi emretme engeliyle karşılaşan çocuk isyankar davranışlar içine girebilir ve kabullenilmediğini düşünebilir. Korkaklık, uysallık, düşmanlık, küskünlük, kişilere bağımlılık, aşağılık duygusu, umursamazlık gibi kişilik özelliklerinin ortaya çıkmasına belirli tip iletişim engellerine sıklıkla maruz kalınmasına neden olur. Etkin dinleme becerileri kazanan  kişiler  iletişim engeli koymamayı öğrenirler. İletişim engelleri koyan kişilerin çevresindekilerle etkili bir iletişim içinde olmalarına imkan yoktur ve çatışma yaşamaya sıklıkla mahkum olurlar. Etkin dinleme yapabilme ve iletişim engellerine başvurmama, kendi içine bakma cesareti olanların , ancak yaşantılar yoluyla ( anne babayı model alarak yada danışmanlar yardımıyla) öğrenebileceği becerilerdir.

Yukarıda sıraladığım rehberlik çalışmaları, gerekli açıklamalarla  öğrenci  velilerine      sunulmuştur.

 1. Öğrenci velilerinden benimle en az bir ayda bir görüşmeleri istenmiştir. Ayrıca velilerin sadece toplantı zamanları değil, toplantı haricinde de öğrencilerinin durumlarını görüşmek üzere öğretmenlerle görüşmek üzere okula gelmeleri gerektiği vurgulandı.

13.Toplantı iyi dilek temennileri ile sona erdirilmiş, alınan kararlara uyulması noktasında  ortak bir anlayış geliştirilmiştir.

 

 

 

 

Okan KUNDUZ

6/A SINIFI REHBER ÖĞRETMENİ

 

 

 

 

 

 

Salih GÖNENLİ

OKUL MÜDÜRÜ

 
Paylaş
Sitemizdeki Benzer İçeriklerYorumlar

Bu Yazıya Toplam 0 Yorum Yapılmış

İsminiz

E-Posta Adresiniz

Şehir

İlgili Terimler :