Sponsorlu Baglantilar

5.sınıf ürettiklerimiz tema değerlendirme testi

Ana Sayfa » 5. Sınıflar » Sosyal Bilgiler » 5.sınıf ürettiklerimiz tema değerlendirme testi
Sitemize 12 Ocak 2016 tarihinde eklenmiş ve kişi tarafından ziyaret edilmiş.

5.Sınıf Sosyal Bilgiler Ürettiklerimiz Ünitesi Test

 

 1. Ülkemizde üretilen buğdayın bazı yıllar çok , bazı yıllar az olması;
 2. Yağış düzeni
 3. Tarım alanlarının azalması

III. Tarım teknolojilerinin Yetersizliği gibi nedenlerden hangisi açıklanır?
a-Yalnız I                   b-Yalnız II
c- Yalnız III               d- I ve II

2. Bir ülkenin başka ülkelerden mal almasına ne denir?
a-Ekonomi                  b-İthalat
c-İhracat                     d-Ticaret

3. 1. Aşağıdakilerden hangisi üretimin olabilmesi için gerekli değildir?
a-insan gücü               b-tarla
c-hammadde               d- kapital

4. Bir ürünü alırken aşağıdaki seçeneklerden hangisine dikkat edilmez?
a-Garanti belgesine                            b-TSE belgesine
c-Son kullanma tarihine                     d-Fiyatının yüksek olmasına

5. İnsanların geçimlerini sağlayabilmek için yaptıkları sürekli işe meslek denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir meslek olamaz?
a-Öğrencilik                           b-Öğretmenlik
c-Marangozluk                       d-Çiftçilik

6. Ülkemizde sanayi kuruluşların en yoğun olduğu , ticari faaliyetlerinin en fazla yapıldığı , eğitim imkanlarının en çok olduğu yer İstanbul’ dur. Bu durum İstanbul’da aşağıdakilerden hangisini artırmamıştır?
a- Konut sayısını                    b- Nüfusu
c- Tarım alanları                     d- Altyapı sorunları

7. Bir iş yapmak için teşebbüste bulunan kişiye ne denir?
a-Tüccar                      b-Fabrikatör
c-Tacir                        d-Girişimci

8. Pamuk hangi bölgemizde yetiştirilmez?
a-Akdeniz                   b-Karadeniz
c-Ege                          d-Güney doğu

9. Aşağıdaki mesleklerden hangisi deniz kıyısındaki yerlerde yaygındır?
a-Madencilik                          b-Marangozluk
c-Balıkçılık                             d-Dokumacılık

10. Bir bölgede sanayinin kurulup gelişmesi için :

 1. Fabrikaları işletecek enerji
 2. Fabrikalar için yeterli hammadde

III. İşletmelerde üretim yapacak işçi bulunmalı Gibi unsurlardan hangileri bulunmalıdır?
a- Yalnız I
b-Yalnız II
c-Yalnız III
d- I , II ve III

11. Aşağıdaki Atatürk İlkelerinden hangisi Türk sanayisinin gelişmesinde en önemli etken olmuştur?
a-Halkçılık                  b-Devletçilik
c-Milliyetçilik             d-İnkılapçılık

12. Orta Anadolu Rafinerisi hangi ilimizdedir?
a-Ankara                     b-Kırklareli
c-Kırıkkale                  d-Kocaeli

13. Aşağıdakilerden hangisi doğal kaynaklardan değildir?
a-Para                         b-Madenler
c-Ormanlar                 d-Sular

14. Seracılık daha çok hangi iklim özelliğine sahip olan yerlerde görülmektedir?
a-Baharda yağmurun bol olduğu                   b-Kışların ılık olduğu
c-Kışların kar yağışlı olduğu                          d-Yazların kurak olduğu

15. Zengin yeraltı madenlerine sahip bir bölgede yaşayanların, aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisiyle daha çok uğraşmaları beklenir?
a-Tarım                       b-Ticaret
c-Balıkçılık                 d-Madencilik

16. Bir bölgenin gelişmesi için yeni iş alanlarına ihtiyaç vardır. Yeni iş alanları oluşturan insanlara ne ad verilir?
a-Çiftçi                       b-Satıcı
c-Girişimci                  d-Üretici

17. Batı Akdeniz kıyılarımızda ………………dayalı ekonomik faaliyetler yürütülmektedir.Bu yöre,tarihi ve doğal güzelliklere sahiptir. Bu metni tamamlayacak en uygun kelime aşağıdakilerden hangisidir?
a-Tarıma                     b-Ticarete
c-Turizme                   d-Balıkçılığa

18. “Bir bölgenin iklim özellikleri, yer yüzü , şekilleri, ulaşımın kolaylığı o bölgenin 19-Aşağıdakilerden hangisi çocukların korunması ile ilgili kurumlardan değildir? sanayileşmesini etkiler.” Bu açıklamaya göre aşağıdaki illerden hangisi sanayi yönünden en gelişmiştir?
a-İstanbul                   b-Hakkari
c-Amasya                   d-Artvin

 1. Aşağıdakilerden hangisi endüstri bitkisidir?
  a-buğday b-arpa
  c-zeytin d-pirinç

  20. Aşağıda bazı tarım ürünleri ile bunların en çok yetiştirildiği bölgeler eşleştirilmiştir. Bunların hangisi doğrudur?
  a-Pamuk- Güneydoğu Anadolu Bölgesi

b-Tütün-Ege Bölgesi
c-Mercimek-Akdeniz Bölgesi

d-Zeytin-Karadeniz Bölgesi

21. Aşağıdakilerden hangisi endüstri bitkisi değildir?
a-pamuk                      b-susam
c-zeytin                       d-buğday
22. Coğrafi yapısı nedeniyle hayvancılığın en önemli geçim kaynağı olduğu bölgemiz hangisidir?
a-Marmara Bölgesi                 b-Doğu Anadolu Bölgesi
c-Ege Bölgesi                         d-Akdeniz Bölgesi

23. AŞAĞIDA BAZI MESLEKLER İLE YAPILDIĞI BÖLGELER VERİLMİŞTİR. DOĞRU OLANI BULUNUZ.
a- balıkçılık-urfa                     b- ipekböcekçiliği-bursa
c- taşkömürü-rize                   d- çay -zonguldak

24. Aşağıdakilerden hangisi bir bölgede üretim olması için gerekli üç temel unsurdur?
a-İnsangücü, hammadde ve sermaye                        b- İnsangücü, iklim ve deniz
c- Hammadde, doğal güzellik ve ticari izin               d- Sermaye turizm ve tarım

25.       1.İnsan gücü

2.Hammadde

3.Sermaye

Üretimin gerçekleştirilmesi için yukarıdakilerin hangisi gereklidir?
a- 1                                         b- 1 ve 2
c- 1,2 ve 3                              d- 1 ve 3

26. Bir ülkenin dış ülkelerden ürün satın almasına ne ad verilir?
a- ticaret                     b- ithalat
c- ihracat                     d- üretim

27. İnsanların çeşitli kaynakları işleyerek ürün elde etmesine ne ad verilir?
a- ticaret                     b- tarım
c- üretim                     d- turizm

28. İç Anadolu ile Güney Doğu Anadolu da kerpiç, Karadeniz’de ağaç, Doğu Anadolu da ise taş evler vardır. Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a-  İklim özellikleri                 b- Ekonomik faaliyetler
c- Bitki örtüsü                        d- Nüfus yoğunluğu
Paylaş
Sitemizdeki Benzer İçeriklerYorumlar

Bu Yazıya Toplam 0 Yorum Yapılmış

İsminiz

E-Posta Adresiniz

Şehir

İlgili Terimler :