Ana Sayfa » Deneyler ve Ders Notları » 4.sınıf hak nedir ders notu

HAK

Kişinin herhangi bir şey üzerinde, tartışılmaz ve herkes tarafından kabul edilmiş yetkisidir. Bu yetki kişiye hukuk düzeni tarafından tanınmıştır. Hak sa­yesinde bir şeyleri yapmakta, söylemekte, almakta, düşünmekte, ifade etmekte özgür oluruz. Biz sadece insan olduğumuz için hak ve özgürlüklere sahip olu­ruz ve bu haklar bizi insan yapan özelliklere göre şekillenmiştir.

Temel  haklar kişinin insana yaraşır bir biçimde yaşayabilmesi için gerekli olan öncelikli haklardır. Temel hakların insani değerleri koruma işlevi vardır.

  • Te­mel haklar başkasına devredilemez, vazgeçilemez ve dokunulamazdır.

Temel haklar;

  1. Yaşama hakkı 2. Kişi dokunulmazlığı hakkı           3.Sağlık hakkı, eğitim hakkı           4.Di­lekçe hakkı        5.Seçme seçilme hakkı         6. Konut dokunulmazlığı hakkı              7.Özel yaşamın gizliliği hakkıdır.
  • Bu haklar devlet tarafından güvence altına alınır, korunur ve yurttaşlar tarafından kullanılması sağlanır. Devletin hakları iyileştirme ve geliştir­me sorumluluğu vardır.
  • Yaşama hakkı olmadan diğer haklar kullanılamaz. Yaşama hakkı anne kar­nında başlar. Hiç kimse ya da hiçbir kurum bir insanın yaşamına son veremez.