Menu

4.sınıf çocuk hakları ders notu

0 Comments

ÇOCUK HAKLARI

On sekiz yaşından küçük olan kişiler çocuk olarak tanımlanır. 20 Kasım 1989 tarihinde Çocuk Haklarına Dair Söz­leşme kabul edilmiştir. Dünyadaki hemen tüm ülkelerce kabul edilen sözleşme, çocukların yetişkinlerden farklı oluşundan hareket edilerek oluşturulmuştur.

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme; nerede doğduklarına, kim olduklarına, cinsiyetlerine, dinlerine ya da kökenlerine bakılmaksızın bütün çocukların hak­larını tanımlamaktadır. Bu sözleşmeye yön veren temel değerler ise şunlardır: Ayrım gözetmeme, çocuğun yararını gözetme, yaşama ve gelişme ile katılım.

Sözleşmede ele alınan başlıca konular şunlardır:

 • Ana–babanın rolü ve sorumluluğu, bunun ihmal edildiği durumlarda dev­letin rolü ve sorumluluğu
 • Bir isme ve vatandaşlığa sahip olma ve bunu koruma hakkı
 • Yaşama ve gelişme hakkı
 • Sağlık hizmetlerine erişim hakkı
 • Eğitime erişim hakkı
 • İnsana yakışır bir yaşam standardına erişim hakkı
 • Eğlence, dinlenme ve kültürel etkinlikler için zamana sahip olma hakkı
 • İstismar ve ihmalden korunma hakkı
 • Uyuşturucu bağımlılığından korunma hakkı
 • Ekonomik sömürüden korunma hakkı
 • İfade özgürlüğü hakkı
 • Düşünce özgürlüğü hakkı
 • Dernek kurma özgürlükleri hakkı
 • Çocukların kendileriyle ilgili konularda görüşlerini dile getirme hakkı
 • Özel gereksinimleri olan çocukların hakları
 • Engelli çocukların hakları

İnsanlar çocukluktan yetişkinliğe geçtiğinde daha fazla hak, özgürlük kaza­nır ve sorumluluk edinirler. Yetişkinler hemen hemen tüm kararlarını kendileri alır, yaptıkları her şeyin sorumluluğunu üstlenir. Çocuklara gösterilen hoşgörü yetişkinlere gösterilenden fazladır. Yetişkinlerin çocuk gibi davranması da hoş karşılanmaz. Çocuklar zamanlarının önemli bir kısmını oyun oynayarak geçi­rirler. Oysa yetişkinler zamanlarının önemli bir kısmını çalışarak geçirirler. Ço­cukların davranışları yetişkinlere çok eğlenceli gelir. Çocukların çalışmak, para kazanmak ve evin ihtiyaçlarını karşılamak gibi sorumlukları yoktur. Bu bakımdan kimi ihtiyaçlarını giderirken, kimi kararları alırken yetişkinlerin desteğine ihtiyaç duyarlar. Bunlar genellikle de anneler, babalar, kardeşler ya da öğretmenler gibi büyüklerdir.

Büyüdükçe yetişkinlerin desteğine olan ihtiyaçları azalır. Bununla birlikte çocuk olmaktan kaynaklı ve çocuklara özgü olan hak ve özgürlüklerini kaybederler. Çocuklar büyüdükçe yetişkinlerin hak ve özgürlüklerini kazanırlar ve aynı sorumlulukları üstlenirler. Örneğin yasal olarak çocukların vergi verme, askere gitme, çalışma, genel seçimlerde oy verme, aday olma hak ya da sorum­luluğu yoktur.

Çocuk Hakları Sözleşmesi İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin bir par­çasıdır. Çocuk hakları, çocukların diğer insanlardan farklı ve ayrıcalıklı olarak özel haklarla donatılması değil gelişirken duydukları gereksinimler nedeniyle özel haklarla donatılmaları ya da kimi sorumluluklardan hariç tutulmaları ile il­gilidir.

Etiketler:

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir