3.sınıflar sene başı zümre tutanağı 2018 indir | Öğretimhane - Öğretimhane

3.sınıflar sene başı zümre tutanağı 2018 indir

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MUSTAFA ……..İLKOKULU

3.SINIFLAR  SENE BAŞI ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

 

Aşağıda belirlenen tarih, yer ve saatte, belirlenen gündem maddeleri doğrultusunda 3. Sınıflar Zümre Öğretmenler Toplantısını yapmak istiyoruz. Gereğini bilgilerinize arz ederiz.

 

 

 

 

 

Toplantı No                            :   1

Toplantı Tarihi                      :   04.09.2018

Toplantı Saati                        :   09.30

Toplantı Yeri                          :   3/A Sınıfı

Toplantıda Bulunanlar          :

 

 

 

GÜNDEM MADDELERİ

 

1) Açılış, yoklama, yönetmeliğin zümre ile ilgili 35.maddesinin okunması ve başkanın seçilmesi,

 

2) Mevzuattaki yenilik ve değişikliklerin incelenmesi, dersin genel amaçlarının yeniden gözden geçirilmesi, öğretim yılı çalışma takvimine göre, iş günü takvimi ve öğretmen yıllık çalışma programının hazırlanması,

 

3) Yapılan önceki uygulamalara göre; ders programındaki kazanımların ve etkinliklerin gerçekleştirilmesinde karşılaşılan güçlüklerin tespiti ve hangi güçlüğün nasıl giderileceğinin belirlenmesi,

* Geçen yıla ait sene sonu zümre tutanakları ve ‘Ders Kesimi Raporları’ incelenmesi

 

4) İş günlerine göre, dersin yıllık toplam ders saati sayısının hesaplanması, planlamaya esas olmak üzere hangi ayın hangi haftasında kaç saat fiilen ders işleneceğinin belirlenmesi,

 

5) Çevre şartları, tekrarlanacak konular, öğrenci seviyeleri ve belirli günler dikkate alınarak zorunlu olarak yapılacak yer değişikliklerinden sonra ünite-tema ve konuların plana aktarılma sırasının belirlenmesi,

* Yeniden belirlenen ünite-tema ve konu sıralamasına uygun olarak; ders kazanımlarının ünitelendirilmiş yıllık plana yerleştirilme şeklinin kararlaştırılması,

*Sınıfta kutlanacak Belirli Gün ve Haftaların belirlenmesi,

6) Programdaki çizelge incelenerek, plandaki hangi ünite kazanımı ile hangi ders içi disiplin ve ara disiplin kazanımlarının ilişkilendirilerek plana yazılması gerektiğinin tespit edilmesi,

 

7) Kazanımların gerçekleştirilmesi için yapılacak etkinliklerin, etkinliklerin yapılmasında uygulanacak yöntem ve tekniklerin tespit edilerek ünitelendirilmiş yıllık plana yazılması hususunun karara bağlanması,

 

8) İlgi etkinliğin yanında plana yazılmak üzere; etkinliklere göre kullanılacak kaynak, araç-gereçlerden okulda olanların, öğrenciler, öğretmen, idare veya bölgeden sağlanacakların belirlenmesi,

 

 

9) Programda yapılması istenen inceleme, gezi, gözlem, deney ve araştırmalardan; mevcut imkânlara göre yapılabilecek olanların belirlenip, nasıl ve ne zaman uygulanacaklarının kararlaştırılması,

 

10) Ders için hedeflenen 1. dönem başarı % lerinin ve sebeplerinin sınıflar düzeyinde tespit edilmesi,

 

11) 2504 sayılı Tebliğler Dergisindeki, “ATATÜRKÇÜLÜK” ile ilgili bölümlerin incelenmesi, planlamasının yapılması

 

12) Performans Görevlerinin kaldırılmasına ilişkin yönetmelik maddesinin incelenmesi ve proje görevinin belirlenmesi.

 

13)  Okul zümresinde çözümlenemeyip, ‘Eğitim Bölgesi Zümre Öğretmenler Kurulu Gündemi’ne alınması istenen sorunların kararlaştırılması,

 

14) Serbest Etkinlikler ders saatinin planlanması ve yapılabilecek faaliyetlerin belirlenmesi,

 

15) Öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanması için yapılacak çalışmalar ve sınıf kitaplıklarının oluşturulması,

 

16) Dersliklerin eğitim öğretim yılı için hazırlanması sırasında yapılması gerekenlerin değerlendirilmesi,

 

17) Dersin özelliğine göre -varsa- diğer hususlarda alınan kararların tutanağa yazılması,

18) Veli Toplantıları tarihlerinin belirlenmesi

 

19) Dilek, temenniler ve kapanış.

 

03/09/ 2018

UYGUNDUR

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

  • AÇILIŞ VE YOKLAMA

3/B Sınıf Öğretmeni ve Zümre Başkanı ……………. yeni eğitim-öğretim yılının başarılı olması dileğinde bulunarak toplantıyı açtı. Toplantıya tüm öğretmenlerin katılım sağladığı görüldü.

 

……………………’nin yazman olarak görev almasına karar verildi. Zümre gündemi başkan tarafından okundu. Eklenecek madde olup olmadığı soruldu, olmadığından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

 

Yönetmeliğin zümre ile ilgili 35. Maddesini Zümre Başkanı okudu. İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre “Her öğretim yılının başında, ortasında ve sonunda ve ihtiyaç duyuldukça toplanır” ifadesinden hareketle toplantıların sadece dönem başlarında değil ihtiyaç oldukça yapılması gerektiğini belirtti.

Öğretim programlarında yapılan değişikliklere ttkb.meb.gov.tr adresinden ulaşılabileceği belirtildi.

 

  • ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK VE GÜNLÜK DERS PLANLARI, İŞ TAKVİMİ VE YENİ HAFTALIK DERS PROGRAMI:

 

  • Öğretim programlarının ve 3.sınıf kazanımlarının incelenmesi,

TTK’ nun 14/05/2009 Tarihli ve 70 Sayılı Kararı İle Kabul Edilen İlköğretim Hayat Bilgisi Dersi (1, 2 ve 3. Sınıflar), 12/07/2004 – 115; 14/05/2009 – 69 tarihli ve sayılı kararlarıyla kabul edilen İlköğretim Türkçe Dersi (1, 2, 3, 4 ve 5. Sınıflar), 12/07/2004 tarihli ve 114 sayılı kararıyla kabul edilen İlköğretim Matematik Dersi (1, 2, 3 ve 4. Sınıflar) Öğretim Programlarının 3. Sınıfına ait bölümleri incelendi. “Kazanım Sayılarına Göre Temalar İçin Gereken Süre” Tablosu incelenerek yıllık planların hazırlanmasında göz önünde tutulması istendi.

Taslak programlara ttkb.meb.gov.tr adresinden ulaşılabileceği belirtildi. Fen bilimleri programı, 3.sınıfta verileceği için özellikle incelendi.   Matematik kazanımlarının ünitelere sarmal bir şekilde dağıtılmasının öğrencilere sık tekrar yapma olanağı sağlaması açısından daha faydalı olacağı belirtildi.

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ