Menu

3.sınıf çevremizdeki ışık ve sesler konu özeti

0 Comments

HER SESİN BİR KAYNAĞI VARDIR

 

 • Canlılar çevreleriyle iletişim kurabilmesi için görmeleri ve duymaları gerekir.
 • Bazen cisimleri görmeden seslerinden ne olduklarını tanıyabiliriz.

 

 • Hayvan seslerinden, müzikal aletlerden, taşıtların çıkardığı sesten ne olduğunu bilir ve de tanırız.
 • Çevremizde ses veren ve ses oluşturan cisimlere ses kaynağı deni

 

 • Kulağımıza gelen bazı sesler doğal bazı sesler ise yapaydır.

 

 • Rüzgâr uğultusu, gök gürlemesi, dalga sesi, yüksek bir yerden akan su şırıltısı, kuş ve böceklerin sesi doğal sesti Bu sesleri üreten kaynağa da doğal ses kaynağı denir.
 • Müzik aletlerinden, ulaşım ve taşıma araçlarından çıkan, sesler de yapay sestir. Bu sesleri üreten kaynaklara da yapay ses kaynağı deni
 • Ses kaynağından çıktıktan sonra ışık gibi her yöne yayılır.

 

 • Sesin yayılma özelliği olmasaydı kaynağından çıkan sesler kulağımıza kadar gelmezdi.
 • Ses dalgalar halinde yayılır. Ses dalgalarını bizler göremeyiz.

 

 • Dalgalar halinde yayılan ses uzaklaştıkça dalgalar zayıflaşı

 

 • Bu nedenle ses kaynağına yakın sesler güçlü duyulur, ses kaynağından uzaklaştıkça sesin duyulması güçleşi
 • Ses dalgaları havada hareket ettiği gibi suda da dalgalar halinde yayılır.

 

 • Ses suda havadan daha hızlı yayılır.

 

 • Ses katılarda da dalgalar halinde yayılı

 

SES TİTREŞİMDİR                                                                   İbrahim

GÜR

 

 

 

 • Ses titreşimler sonucu oluşu

 

 • Müzik aletlerinde ses titreşimler sayesinde oluşur.

 

 • Davulun sesi derinin titreşmesi ile, flütün sesi içerideki havanın titreşmesiyle, keman ve mandolinin sesi tellerin titreşmesi ile oluşu
 • Elimizi konuşma halinde gırtlağımıza dokundurduğumuzda titreşimleri hissederiz. Akciğerden gelen hava titreşimler sonucunda ses olarak dışarı çıka
 • Sonuç olarak ses maddelerin titreşmesi ve ileri geri hareket etmesi ile ortaya çıkıyo
 • Havanın az olduğu ortamda ses daha ince çıkar. Çünkü titreşimler daha hızlı hareket ede Havanın çok olduğu ortamda ses daha kalın çıkar titreşimler daha yavaş hareket eder.
 • Sesler tellerin kalınlığına göre de değişir. İnce telden ses ince, kalın olan telden ses kalın çıka
 • İnce tel daha çok titreşir ve ince ses çıkar, kalın tel daha az titreşir ses kalın çıka
 • Sesler cisimlerin gerginliklerine göre de farklılık arz eder. en ince ses gergin telden çıkar, en kalın ses gevşek olan telden çıkar.
 • Tellerin gerginliği arttıkça titreşim sayısı da atar ve ses incelir.

 

 

Her sesi duyabilir miyiz?

 • Ses havada yayılırken tanecikleri titreştir. Titreşen tanecikler su dalgaları gibi yayılır ve birbirine enerji aktarı Ancak ses kaynağından uzaklaştıkça bu enerjide azalma olur.
 • Bu nedenle ses kaynağından uzaklaştıkça ses zayıflamaya ve duyulmamaya başlar.
 • Zayıf sesi şiddetli sesten ayıran özelliğe ses eşiği deni

 

 

 

 

 

www.egitimhane.com

İbrahim

GÜR

 

 

 

Her sesi duyabilir miyiz?

 

 • Sağlıklı bir  insanın  kulağı  saniyede  titreşim  sayısı   20  ile   20.000 arasındaki sesleri duyar.
 • Titreşimleri 20 den az ve 20.000 den fazla sesleri duyamaz

 

 • İnsan kulağı şiddeti az olan sesleri de duyamaz, işitilebilen en hafif sese işitme eşiği denir. sorubak.com
 • Hayvanların kulakları daha hassastı Yarasa iyi görmez ama kulakları çok

 

hassastır.

 

 • Balinalarda bizim duyamadığımız sesleri duya

 

 • At, köpek ve kümes hayvanlarının da işitme duyuları iyi gelişmiştir.

 

Sesin şiddeti değişebilir mi?

 

 • Seslerin, ses kaynağından  olan   uzaklığa  ve   ses   kaynağının  denge durumundan ayrılma miktarına bağlı olarak farklı şiddetleri vardı
 • Ses şiddetine gürlük denir.

 

 • Sesin şiddetini artırmak ve uzaklara ulaşmasını sağlamak için; megafon, hoparlör ve mikrofon kullanılı
 • Ses her doğrultuda yayıldığından dağılır ve duyulması gereken yerlere

 

ulaşmaz.

 

v Koni şeklinde olan megafon sesi toplar ve uzaklara duyurur.

 

GÜRÜLTÜ NEDİR?

 

 • İnsanları rahatsız eden ve hoşa gitmeyen seslere gürültü deni

 

 • Gürültülü ortamlarda şu olumsuzluklar görülür:

 

 • Dikkat dağılır verimlilik azalır.

 

 • Ruhsal bozukluklar ve aşırı sinirlilik

 

 • Yüksek sesle konuşma alışkanlığı görülü

 

 • Baş dönmesi baş ağrısı görülü

 

 • İşitme bozuklukları ve işitme kaybı görülü

 

 • Yüksek sesle müzik dinlenilmemelidir.

 

İbrahim

GÜR

Etiketler:

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir