Son Dakika Haberleri

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ3ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ

     Heryıl olduğu gibi 3Aralık Dünya Engelliler Gününü farklıetkinliklerle ele alıyoruz. Bir çok  özeleğitim kurumunda, bakanlıklarda, televizyonlarda bu güne yönelik etkinlikler
yapılmaktadır. Engelliler için kurulmuş dernekler, federasyonlar ve üstörgütleri bu günler
çerçevesinde toplumu bilgilendirme çalışmaları yapmakta.

     Nüfussayımı esnasında ülkemizde yaşayan engellilerin sayısı belirlenmeye çalışılmışancak  tam sağlıklı bir sonuç eldeedilememiştir. Bu durum aileler tarafından saklanılmakta,
çocuklarını evde tutmakta ve onları gerçek hayattan yoksun etmektedirler.Ailelerin bu tavrı
engelli sayısını tam olarak ortaya çıkartamamaktadır.

     Ülkemizdetekerlekli sandalyelileri az görenleri hiç görmeyenleri az veya hiçişitmeyenleri
engelli olarak görmekteyiz. Ancak kalp hastalıkları böbrek hastalıkları kanservb... hastalıkları
engelli olarak kabul etmiyoruz. Çünkü bu durumda aileler ve bireyler halaümitlidirler. Lakin
engelli birey karşısında ümitsizlik engeli engel olarak görmeyigerektirmektedir.
Değiştiremeyeceğimiz engellilik karşısında bireyleri daha çocukluk yaştanbaşlayarak eğitmeli
onlara engelliliğin nedenlerini en iyi şekilde anlatmalıyız. Her insanın bir engelliadayı
olduğunu düşünürsek yapılacak çalışmalar daha fazla önem kazanmaktadır..

      Ülkenüfusunun büyük bir oranının engelli bireylerden oluştuğunu düşünürsek maalesef
bunların çok az bir kısmının eğitim olanaklarından yararlandıklarınıgörmekteyiz. Engelli haklarını tam olarak bilmemekteyiz. Buna karşılık AvrupaBirliğine girmeyi düşündüğümüz şu günlerde Avrupa da engellilerin tamamınayakın  bir kısmı eğitim olanaklarındanyararlanmaktadırlar. Hatta bireylerin gidemedikleri durumlarda  eğitim olanakları bireyin kendi yaşadığımekana kadar gitmektedir. İşte bu bizim eğitimde
fırsat eşitliğine ne kadar önem verdiğimizi açıkça göstermektedir.

      Eğitiminyanı sıra engellilerin karşılaştığı bir çok sorun mevcuttur. Ortopedikengelliler için düzensiz ve yüksek kaldırımlar görmeyenler için metroda dikkatedilmesine rağmen
otobüslerde göz ardı edilen durak söyleme sistemleri para tanımadaki zorluklaristihdamdaki
zorluklar, bankalarda erişebilirlik, binalara erişebilirlik gibi... Aslında busorunların bir çoğu
çok az para ve enerji harcanarak düzeltilebilir.

      Teknolojininhızlı gelişim pastasından küçük bir dilim engellilere ayrılmıştır. Sonzamanlarda  kullanılan  sesli bilgisayarlar sesli tansiyon aletlerisesli mutfak tartıları, sesli renk tanıma cihazları, sesli yön bulma (gps) cihazları, özel haritalar gibi...

     Sonuçolarak engellilere şunu söylemek istiyoruz: bir çok engelli yaşıtlarına karşınbir çok
konuda geri kalmışlardır. Bu açığı kapatmak için engellilerin daha çokçalışması gerekir. Siz
engelli olmayan kişilere de düşen görevler var: Engellilerle yan yanageldiğinizde onları
anlamaya çaba gösterin. Acıyarak değil tanımak amacıyla onlara yaklaşın. Belkionlar
konuşmakta çekingen olabilirler. Siz ilk adımı atarak bu paylaşımıkolaylaştırın. Şunu
unutmayın: onlar sizin gibi bir insan. Sadece bazı organlarını tamkullanamıyorlar...

     Toplumumuzuancak çok çalışarak, tüketici olmaktan üretici konuma geçerek daha ileriye
götürebiliriz...