Ana Sayfa » Toplantı Tutanakları » 2018 7.sınıf 1.dönem veli toplantı tutanağı indir

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ………..ORTAOKULU 

7/… SINIFI I. DÖNEM  VELİ TOPLANTI TUTANAĞI

 

TOPLANTI TARİHİ: ../..10/2018

TOPLANTI SAATİ   : 10:00

TOPLANTI YERİ    : 7-D sınıfı

 

 

7/… Sınıfı 1. Dönem Veli Toplantısı   ../..10/2018 Tarihinde Sınıf Öğretmeni ……………………….. Başkanlığında 11 öğrenci velisinin katılımıyla Saat 12:00 İle 13:00 arasında 7/.. Sınıfında aşağıdaki gündem maddeleri ile yapıldı ve aşağıdaki kararlar alındı.

 

GÜNDEM MADDELERİ

 

1-  Açılış ve yoklama ve sınıf veli temsilcisi seçimi.

2-  Öğrenci velileri ile tanışma.

3-  Öğrencilerin başarı durumları ile ilgili velilere bilgi verilmesi.

4-  Velilerin öğrenciler hakkında bilgilendirilmesi

5-  Öğrencilerin sağlık, beslenme ve sosyal durumlarının görüşülmesi.

6-  Okul kıyafeti hakkında bilgi verilmesi

7-  Öğretmen – veli işbirliğinin öneminin belirtilmesi

8-  Dilek ve temenniler.

 

MADDELERİN GÖRÜŞÜLMESİ:

 

1- Sınıf rehber öğretmeni ……….. veli toplantısının açılışını yaptı. Toplantıya 15 öğrenci velisinin iştirak ettiği görüldü. Gelmeyen öğrenci velileriyle daha sonra görüşülmesine karar verildi. Veli temsilcisi olarak ………………. seçildi.

 

2-  Öğrenci velileriyle teker teker tanışıldı. Bu eğitim-öğretim yılında sağlık ve başarı temenni edildi.

 

3-  Öğrenciler hakkındaki genel bilgiler (özel bilgiler hâriç) toplantıya katılan velilere söylendi. Özel durumu olan öğrenci velileri ile toplantı sonuna birebir görüşüleceği ……………………….. tarafından belirtildi.

 

4-  Başarıyı artırmak için öğrencilerin derse ve okula mutlaka ilgi duymalarının gereği dile getirildi. Bu ilginin oluşturulmasının da okuldaki sosyal aktivitelere bağlı olduğu, bu aktiviteler öğrenciye ne kadar hitap ederse öğrenciyi o ölçüde okula bağlayacağı vurgulandı. Bu amaçla okuldaki sosyal aktivitelerin kapsamının daha da geniş tutulmasının yararları dile getirilerek bu sosyal aktivitelerde karşılaşılan sorunların giderilmesinde velilerin de katkıda bulunabilmesinin sağlanması gerektiği belirtildi.