Sponsorlu Baglantilar

2015-2016 8.sınıf 2.dönem şök toplantı tutanağı

Ana Sayfa » 8. Sınıflar » Toplantı Tutanakları » 2015-2016 8.sınıf 2.dönem şök toplantı tutanağı
Sitemize 09 Şubat 2016 tarihinde eklenmiş ve kişi tarafından ziyaret edilmiş.

2015-2016 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI

ÇAYLAR YBO

8/C  SINIFI ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU

  1. DÖNEM TOPLANTI TUTANAĞI

 

KARAR NO                   :  2

TOPLANTI TARİHİ      :  15.02.2015

TOPLANTI YERİ          :  Müdür yardımcısı Odası

TOPLANTI SAATİ        :  12:00- 13:00

GÜNDEM MADDELERİ

  • Açılış ve yoklama.
  • Sınıfın 1. dönem başarı durumunun değerlendirilmesi.

3-   Öğrenci davranışlarının değerlendirilmesi.

4-   Öğrencilerin, sosyal, ekonomik, sağlık, beslenme alışkanlığı, okula devam durumu,başarı durumu ve davranış yönünden durumlarının  ele alınması.

5-   Öğrencilerin başarılarının arttırılması için yöntemler.

6-   Sosyal Kulüp çalışmaları ve önemi.

7-   Okul – Veli işbirliği ve diyalogunun önemi.

8-   Şube öğretmenleri arasındaki işbirliği ve önemi.

9-  Dilek ve temenniler.

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- AÇILIŞ VE YOKLAMA

Müdür Yardımcısı Nezir ÖZMEN başkanlığında, okulumuzda müdür yardımcısı Nezir ÖZMEN’in Odasında 15.02.2016 tarihinde, saat 12:00’da Şube Öğretmenler Kurulu toplantısı başladı.

Yapılan yoklamada 8-C sınıfında derse giren bütün branş öğretmenlerinin hazır bulunduğu görüldü. Yeni eğitim-öğretim yılının başarılı ve verimli geçmesi temennisiyle gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı. Fen Bilgisi öğretmeni Yasemin ÖRDEK  yazman olarak seçildi.

2- SINIF BAŞARI DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sınıf rehber öğretmeni Emel BALKI 8-C  sınıfının genel olarak düzenli ve dinleme alışkanlığını edinmiş olduğunu ancak; sınıf seviyesinin orta düzeyde olduğunu, fakat sbs sınavı için başarının yetersiz olduğu zaman zaman davranış yönünden de problemler ortaya çıktığını belirtti. Zümre öğretmenlerinin ortak sınavlar yaparak sınıf seviyesini daha iyi ölçebileceğini belirtti. 8-C sınıfında öğrenim gören öğrencilerin ekonomik, sağlık, beslenme, başarı ve davranış yönlerinden durumlarını tek tek ele almanın yararlı olacağını belirtti.

3- ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

 

Sosyal ilişkileri zayıf, okula uyum problemi yaşayan ve olumsuz davranış sergileyen öğrenciler ele alındı.Ayrıca, okulumuz “Öğrenci Davranışlarını  değerlendirme Kurulu ”nun daha işlevsel olup problemli öğrencilerle periyodik toplantılar düzenlenmesi ve okulun kurallarının anlatılması kararlaştırıldı.

 

4- ÖĞRENCİLERİN  EKONOMİK, SAĞLIK, BESLENME ALIŞKANLIĞI, OKULA DEVAM DURUMU, BAŞARI DURUMU VE DAVRANIŞ YÖNÜNDEN DURUMLARININ ELE ALINMASI

8/C  Sınıfında;

a-     Kişilik yönünden bozuk olan öğrencinin olmadığı gözlenmiştir.

b-    Beslenme problemlemi olan öğrenci olmadığına karar verilmiştir.

c-   Ciddi  sağlık sorunu olan öğrencinin bulunmadığına karar verilmiştir.

Sınıfrehber öğretmeni Emel BALKI öğrencilerin maddidurumlarının orta düzyde yada iyi olduğunu    söyledi.

d-   Derslerde yetersiz görülen öğrencilerle ders dışı saatlerde de ilgilenilmesine karar verildi.

 

5- ÖĞRENCİ BAŞARISININ ARTTIRILMASI İÇİN ALINABİLECEK ÖNLEMLER;

 

Sınıf rehber öğretmeni Emel BALKI derste konuşma alışkanlıklarının azaltılması ve derslerin daha verimli hale getirilmesi için öğrenci merkezli ders işlenmesi gerektiğini belirtti. Derste öğrenci merkezli bir eğitim öğretim yapılması gerektiğini, öğrencilere daha fazla söz hakkı vererek derse karşı, ilgi, istek ve katılımı arttırmanın önemli olduğunu; başarılı öğrencilerin takdir edilerek ödüllendirilip diğer öğrencilerin de teşvik edilmesi gerektiğini belirtti. Öğrencilerin derste, duygu, düşünce ve yorumlarını demokratik bir ortamda rahatlıkla, sıkılmadan, çekinmeden ve özgüvenle ifade edebilmeleri için uygun ortam hazırlanmasının başarıyı arttıracağını söyledi. Fırsatların en iyi ve azami derecede değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Türkçe Öğretmeni 8/C sınıfının düzenli ve uyumlu bir sınıf olduğunu, derslerine daha çok çalışarak daha da iyi olabileceklerini, bu noktada biz öğretmenlerin üzerine düşeni severek yapacaklarını belirtti.

Müdür yardımcısı Nezir ÖZMEN öğrencilerin başarılı olmasında en büyük etkenin öğretmen olduğunu, başarılı bir öğretmenin öğrencilerinin de başarılı olacağını, diğer sorunların zamanla halledilebileceğini, önemli olanın öğretmenin idealist olması gerektiğini belirtti. Bütün arkadaşların gayretle çalıştığına inandığını, bu gayretlerini devam ettirmelerinin hem öğrenci, hem çevre hem de ülke için önemli olduğunu, öğrencilerle ders içinde ve ders dışında yakından ilgilenmek suretiyle başarıyı yakalayacağımıza inandığını söyledi.

Türkçe Öğretmeni  başarının çok okumaktan geçtiğini, kitap okumayan, sadece ders kitaplarıyla yetinen öğrencilerin hiçbir zaman yeterince başarılı olamayacaklarını; kitap okuma konusunda öğrencilerin teşvik edilmesi gerektiğini belirtti. Türkçeyi güzel, etkili ve doğru konuşan öğrencilerin de başarılı olacaklarını, bu hususta bütün arkadaşlarının işbirliği yaparak ve kütüphanemizi en iyi şekilde işletip değerlendirmesi gerektiğini belirtti. Çocukların ayda bir, yılda on kitap okuyarak dahi büyük yol kat edeceğini belirtti.

Matematik öğretmeni öğrencilerin matematik dersinde geçmişe yönelik iyi bir temelle başarının sağlanacağını, dersin öğrencilere sevdirilmesinin başarıyı arttıracağını, yer yer testler hazırlanarak konuların kavratılması gerektiğini belirtti.

Fen ve Teknoloji Öğretmeni öğrencilere yeterince söz verilerek ilgi ve isteğin arttırılmasının başarıyı arttıracağı, öğrencinin dersi sevmesiyle başarının doğru orantılı olduğunu, dersi sevdirmenin de öğretmenin elinde olduğunu söyledi.

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni başarıda disiplin, tertip, düzen ve planlı çalışmanın önemini belirtti. Öğrencilere planlı ve doğru çalışma yöntemlerinin öğretilerek, rehberlik çalışmalarının bu hususta fırsat bilinmesi ve en iyi şekilde yapılmasının önemli olduğunu söyledi. Öğrencilerin sadece bilgi yönünden değil, ahlâk ve davranış yönünden de yetiştirilmesinin önemine değindi. Öğrencilere kendi kültürümüzü kazandırıp kişilik yönünden sağlam bireyler yetiştirmeliyiz, dedi. Okulda mevcut olan araç ve gereçlerden en iyi şekilde yararlanılması gerektiğini belirtti.

 

 

6-SOSYAL KULÜP ÇALIŞMALARI VE ÖNEMİ;

Sınıf rehber öğretmeni sosyal kulüp faaliyetlerinin öğrenciye toplumsal olarak çok şey kazandırdığını ifade etti. Kulüp çalışmalarına gereken önemin verileceğini vurgulandı.

 

 

7-OKUL – VELİ İŞBİRLİĞİ VE DİYALOĞU

Sınıfın başarısında öğretmen-veli-öğrenci işbirliğinin şart olduğunu ifade eden Sınıf rehber öğretmeni Emel BALKI veliyi de eğitim-öğretimini içine çekmeliyiz dedi.

Okul ve veli işbirliğinin sağlanmasını başarıyı olumlu yönde arttıracağını belirten Görsel Sanatlar Öğretmeni Emel BALKI öğretmenin tek başına başarı sağlamasının yeterli olmayacağını, velilerinin de üzerlerine düşen vazifeleri yapmaları gerektiğini bunun başarıyı arttıracağını belirtti.

 

 

8-ŞUBE ÖĞRETMENLERİ ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ VE ÖNEMİ

 

Şube öğretmenleri gerek ders işlemedeki yöntem ve teknikler konusu ve gerekse sınıf içi sorunları ortadan kaldırmada dayanışma ve yardımlaşma içinde olacaklarını bildirdiler. Toplantıya katılan tüm şube öğretmenleri bu kurulda alınan kararlara uygun hareket edeceklerini belirttiler.

 

9-DİLEK VE TEMENNİLER

Gündem maddeleri görüşüldü, Sınıf rehber öğretmeni Emel BALKI dileklerinin daha iyi ve mükemmeli yakalamak, başarıya ulaşmak, Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda bir eğitim-öğretim yapmak olduğunu söyledi; katılan bütün arkadaşlara göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkür etti.

Toplantı Başkanı Müdür Yardımcısı Nezir ÖZMEN 2015-2016 eğitim öğretim yılının 2. Döneminin de tüm öğretmen ve öğrencilere iyi geçmesi temennisi ile toplantıyı kapattı. Toplantıda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 

 

 

 

 

ALINAN KARARLAR

1-   Öğrenci merkezli eğitim sistemi örnek alınarak öğrencilerin ders içi etkinliklerinin arttırılması sağlanacak.

2-   Öğrenmeyi öğretme ilkesi doğrultusunda öğrencilerin kütüphane, laboratuar gibi eğitim alanlarını daha fazla kullanmaları sağlanacak.

3-   Türkçeyi en iyi şekilde kullanmaları için öğrencilere gerekli bilgi ve davranışlar kazandırılacak.

4-   Okul araç ve gereçlerini kullanma konusunda daha dikkatli davranılacak.

5-   Veli toplantıları belli aralıklarla yapılacak. Velilerin toplantıya katılmaları için gerekli aktivasyon sağlanacak.

6-   Derse geçmeden dikkatlerin toplanması ve motivasyonun sağlanması için ön konuşma yapılacak.

7-   Sosyal ve kültürel etkinliklere katılımın sağlanması için gerekli tanıtımlar yapılacak. Bu tür faaliyetler duyurulacak. Sigara, alkol ve uyuşturucunun zararları sürekli olarak anlatılacak.

8-   Rehberlik ihtiyacı olan öğrenciler tespit edilerek okul rehber öğretmeni bilgilendirilecek.

9-   Belirli zaman aralıklarıyla test uygulamaları yapılacak.

10- Öğrencilere planlı çalışmanın önemi anlatılacak. Ders çalışma programı için okul rehber öğretmeninde gerekli yardım istenecek.
Paylaş
Sitemizdeki Benzer İçeriklerYorumlar

Bu Yazıya Toplam 0 Yorum Yapılmış

İsminiz

E-Posta Adresiniz

Şehir

İlgili Terimler :