ÜYE GİRİŞİ

YENİ ÜYELİK

 

DİĞER İÇERİKLER


Sponsorlu Baglantilar

2015-2016 7.sınıf 2.yarıyıl şube öğretmenler kurulu toplantı tutanağı

Ana Sayfa » 7. Sınıflar » Toplantı Tutanakları » 2015-2016 7.sınıf 2.yarıyıl şube öğretmenler kurulu toplantı tutanağı
Sitemize 09 Şubat 2016 tarihinde eklenmiş ve kişi tarafından ziyaret edilmiş.

ÇAYLAR YBO 2014-2015  EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIFLAR  2. DÖNEM ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

 

 

 

        Toplantı Tarihi           :    25/02/2016

        Toplantı Yeri               :   Öğretmenler Odası

        Toplantı Saati              :   12:30

        Toplantıya Katılanlar :   Mehmet BÜYÜKBAYRAM (Müd. Yrd), Zeynep DEMİR(7/A Sınıf Öğrt.),                                                                                                            Serhat  YILDIZ(7/B Sın. Öğrt), Yavuz NAZLICAN(7/C Sın. Öğrt), Ali

AKMEŞE (7/D Sın. Öğrt.), Turan ERDEM, Burcu BURÇLUHAN, Miray YAĞCI, Güngör AY, Yılmaz EKİZ, Öznur KOCA,  Emre BAKIR (Rehberlik Öğretmeni)

 

 

Ortaviran İlköğretim Okulu 7. sınıflar şube öğretmenleri, 2089 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan eğitim ve öğretim çalışmalarının planlı yürütülmesine ilişkin yönerge gereğince yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanarak tespit ettiği gündem maddelerini görüşüp aşağıdaki kararları almıştır.

 

 

GÜNDEM MADDELERİ

 

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Öğrencilerin sağlık durumları.
 3. Öğrencilerin yetenekleri.
 4. Maddi durumu kötü olan öğrencilerin tespiti.
 5. Öğrencilerin derslere karşı ilgisi ve başarı durumları.
 6. Öğrenci başarısızlıklarının nedenleri ve alınacak önlemler.
 7. Öğretmen-öğrenci ilişkileri.
 8. Oryantasyon problemi olan öğrencilerin tespiti ve alınacak önlemler.
 9. Öğrencilerin verimli ders çalışma yöntemleri konusunda bilgilendirilmesi.
 10. Derslerin, öğrencilerin ilgisini çekecek şekilde işlenmesi.
 11. Öğrencilere kendine güven duygusunun kazandırılması.
 12. Öğrencilerin ailevi problemleri ve çözüm yolları.
 13. Öğrencileri araştırmaya yöneltme.
 14. Ders araç-gereçleri ve bunların kullanılması.
 15. Öğrencilerin beslenme durumları.
 16. Temizlik, düzen, kılık-kıyafet.
 17. Mesleki rehberlik.
 18. Dilek ve temenniler.

 

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

 

Madde 1:

 1. sınıflar Şube Öğretmenleri, Mehmet BÜYÜKBAYRAM’ın başkanlığında toplanmıştır. Yapılan yoklama sonucunda bütün öğretmenlerin toplantıya katıldığı görülmüştür.

 

Madde 2:

 1. sınıflardaki öğrencilerin seviyeleri hakkında öğretmenler sırayla söz aldılar.

Türkçe Öğretmeni Zeynep DEMİR: Geçtiğimiz yıl öğrencilerin sınav deneyimleri az olduğu için Türkçe dersinde istediğimiz düzeye ulaşamadık. Ancak 1. dönem yapılan deneme sınavları sayesinde öğrencilerimiz-de büyük bir ilerleme olduğunu fark ettim. Gerek dağıttığım testlerle, gerekse yapacağımız deneme sınavlarıy-la öğrencilerin sınav kaygısının giderileceğini ve başarının artacağını düşünüyorum. Türkçe dersinde geçtiğimiz dönem en başarılı sınıf 7/A, en başarısız sınıf ise 7/B sınıfı olmuştur. 7/B’de aynı müfredatın uygulanmasına rağmen başarısız olunmasının nedeni bu sınıftaki öğrencilerin çoğunun (2 öğrenci hariç) taşımalı olması ve gelen öğrencilerin Türkçe dersindeki temel bilgileri almamış olmasıdır. Örneğin öğrenciler deyimlerdeki soyut kavramları tamamıyla somut düşünmektedir.

7/A’da Ayfer ARAN, 7/C’den ise Serdar KOŞAR isimli öğrenci sık sık yalan söylemekte ve derslerden kaçmaktadır. Bu öğrenciler Rehberlik Servisi’ne bildirilmiştir.

 

Fen ve Teknoloji Öğretmeni Serhat YILDIZ: Öğrenciler bazı deneme sınavlarında il ortalamasının üstüne çıkmakta, bu da onların derse olan ilgisini arttırmaktadır. Projeksiyonla yapılan sunular ve izletilen belgeseller öğrencilerin ilgisini çekmektedir. Deneme sınavlarının ve sık sık konu tekrarını bu başarıyı arttıracağını düşünüyorum.

 

Matematik Öğretmeni Turan ERDEM: Öğrenciler taşımalı gelmektedir. Geldikleri okulda maalesef Zeynep Hocamızın da belirttiği gibi temel bilgileri almadan- örneğin çarım tablosunu bile ezberleyemeden- geliyorlar. Soyut kavramları algılayamıyorlar bile. Bu da Matematik dersinin müfredatını aksamasına ve derslerin başarısızlıkla sonuçlanmasına sebep oluyor. En başarılı sınıf 7/A sınıfıdır. En başarısız sınıfsa Türkçe dersinde olduğu gibi 7/B’dir.

 

Matematik Öğretmeni Ali AKMEŞE: Sadece sınıf öğretmeni olduğum 7/D’nin Matematik dersine giriyorum. Okuma yazması olmayan ve zeka geriliği bulunan Mikail Özgüneş dışında öğrenciler derse katılma eğilimi gösteriyorlar. Örneğin diğer derslerinde pek başarılı olamayan Medine Gökkaya’nın Matematik ve Fen derslerine ilgisi büyük. Sınıfın en başarılı öğrencileri Halil Çalpan, Süreyya Aydın ve Aziz Akıcı’dır.

 

Müzik Öğretmeni Burcu BURÇLUHAN: Koro ve orkestra çalışmalarına katılan öğrencilerin çoğu 7. sınıflardan. 7. sınıfların Müzik dersine, sanat tarihine ilgileri büyük.

 

İngilizce Öğretmeni Miray YAĞCI: Okula yeni atandım. Önceki dönemlerde öğrencilerin İngilizce dersi görmemesi SBS sonuçlarını maalesef olumsuz yönde etkilemiş. Müfredatı yetiştirmek yerine onlara sık sık kelime ezberletip, İngilizcenin genel dil yapısını vermeye çalışacağım. Umarım bunda da başarılı olurum ve öğrencilerimiz SBS’de onlar için kabusa dönüşen bu dersin sorularını rahatlıkla çözer.

 

Rehberlik Öğretmeni Emre BAKIR: Derslerin bu dönem boş geçmeyecek olması öğrencileri rahatlatmış ve derslere olan ilgilerini arttırmıştır. Sık sık Rehberlik Servisi’ne gelip çalışma programları düzenlememi istiyorlar.

Okuma yazma bilmeyen öğrenciler idarenin yönlendirmesiyle YSOP sınıflarında eğitim görmektedirler.  7/C sınıfında Serdar KOŞAR, Kayapınar Rehberlik Araştırma Merkezinin yönlendirmesiyle Çınar’da özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitime başlamıştır. Sorunlu öğrencileri, öğretmenlerimiz yardımıyla tespit edip yardım etmeye devam edeceğim.

 

 

Madde 3:

 1. sınıf şube öğretmenlerine öğrencilerin sağlık durumları ile ilgili bilgi verildi. Öğrencilerde genel sağlık taramasında sinüzite bağlı baş ağrısı, burun kanamaları, vitamin eksiklikleri görülmektedir. Yeşil kartı bulunan öğrenciler ilaçlarını alıp kullanmaktadırlar. Gelecek aylarda hava ısınacağı ve öğrenciler bahçeye çıkacakları için burun kanamalarını olmaması için (Beden Eğitimi dersleri özellikle) dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

 

Madde 4:

Bazı öğrencilerin değişik sanatsal yetenekleri vardır. Süreyya Aydın resim ve müzik alanında, Habibe Yetiştiren şiir ve müzik alanlarında oldukça yetenekli öğrencilerdir. Tiyatro alanında Abdullah ALKAÇ yetenekli bir öğrencidir. Kadriye YURTÇU’nun sözel yönü belirgin bir şekilde gelişmiştir.

 

     

Madde 5:

Maddi durumu kötü olan öğrenciler  7/C’den Sultan ERDOĞAN, 7/D’den Suzan ERDOĞAN, Fatma  ŞEMDİNOĞULLARI ve Halil ÇALPAN olarak tespit edilmiş ve bu konuda okul idaresi bilgilendirilmiştir.

 

Madde 6:

Bazı öğrencilerin derse ilgisinin yeterli düzeyde olduğu ve bu durumun derslerindeki başarılarına da yansıdığı belirtildi. Bazı öğrencilerin ise derslere karşı ilgisiz kaldığı ve bu öğrencilerin oldukça başarısız olduğu Türkçe Öğretmeni Zeynep DEMİR tarafından belirtildi. Bu öğrencilerin özellikle ailevi problemleri olan, evde dayak yiyen, maddi durumları kötü olan öğrenciler olduğu Rehber Öğretmen Emre BAKIR tarafından belirtildi. Öğrencilerin problemlerinin aşılması ve başarılarının artırılması için bu öğrencilerle ve velileriyle sık sık görüşme yapılması gerektiği 7/A sınıf öğretmeni Zeynep DEMİR tarafından belirtildi.

Madde 7:

Öğrencilerin genellikle sayısal derslerde başarılarının düşük olduğu bunun da tekrar eksikliğinden ve verilen ödevlerin tam olarak yapılmadığından kaynaklandığı, velilerin verilen ödevlerin yapılması  konusunda öğrencileri takip etmesi gerektiği Fen Bilgisi öğretmeni Serhat YILDIZ tarafından belirtildi. Öğrencilerin işledikleri konuları günlük olarak mutlaka tekrar etmesi gerektiği ve bu konularla ilgili bol bol test ve soru çözülmesi gerektiği Matematik Öğretmeni Ali AKMEŞE tarafından belirtildi. Bazı öğrencilerin yazılılarda aldıkları notları ailelerinden gizledikleri, bu konuyu çözüme kavuşturmak için bir sonraki veli toplantısında velilere öğrencilerin notlarının yazılı olarak bildirileceği 7/C sınıf öğretmeni Yavuz NAZLICAN  tarafından belirtildi.

 

Madde 8:

Öğrencilerin içinde bulundukları yaştan dolayı bir çok problemlerinin olabileceği, öğretmenlerin bir anne, bir baba ya da çocuğun en iyi arkadaşıymış gibi ona yaklaşarak problemlerini çözmesinde yardımcı olabilece-ği Müzik Öğretmeni Burcu BURÇLUHAN tarafından belirtildi.

 

Madde 9:

Serdar KOŞAR, Katibe ŞEN, Mikail ÖZGÜNEŞ’in arkadaşlarına ve okullarına uyum problemi yaşadığı,  sınıf öğretmenleri tarafından belirtildi. Bunların nedenlerinin 5. sınıfa kadar Türkçeyi öğrenememeleri, zeka geriliği, arkadaşlarından çekinmeleri, utanmaları ve kendilerini yalnız hissetmeleri ve ailevi problemler yaşamaları olduğu, bu öğrencilerle görüşmelerin devam ettiği Rehberlik Öğretmeni Emre BAKIR tarafından belirtildi. Ayrıca bu öğrencilerin derslerine giren bütün öğretmenlerin onlarla daha fazla ilgilenerek bu problemlerinin aşılmasına yardımcı olabilecekleri Sosyal Bilgiler Öğretmeni Güngör AY tarafından belirtildi.

 

Madde 10:

Bazı öğrencilerin nasıl ders çalışmaları gerektiğini bilmedikleri, bu yüzden bütün öğretmenlerin derslerde öğrencileri verimli ders çalışma yöntemleri konusunda bilgilendirmeleri gerektiği Din Kültürü Öğretmeni Yılmaz EKİZ tarafından belirtildi. Türkçe Öğretmeni Zeynep DEMİR bu konuyla ilgili okul oanusunda bir haber hazırlandığından ve öğrencilerin bu konuda bilgilendirileceğinden bahsetti. Zeynep DEMİR velilerin de bu konuda bilgilendirilmesi gerektiğini çünkü evde öğrencilere onların rehberlik ettiğini ve bu konuda yeterli bilgiye sahip olmaları gerektiğini belirtti.

 

Madde 11:

Bazı öğrencilerin derslerde sıkıldığını, konuların özelliğine göre derslerde konuyla ilgili yarışmalar, bilmeceler, hikayeler hazırlanabileceği, oyunlar oynanabileceği, projeksiyon ve VCD kullanılabileceği Yavuz NAZLICAN tarafından belirtildi. Fen ve Teknoloji dersinde bu yöntemlerin kullanıldığı ve etkili olduğu vurgulandı.

 

 

 

Madde 12:

7/A  sınıf öğretmeni Zeynep DEMİR tarafından barış DAĞLI, Mahsum YETİŞTİREN ve Kasım YETİŞTİREN gibi öğrencilerin kendilerine güven duygusunun geliştiği ve bunun da büyük ölçüde ailelerinin katkısıyla sağlandığı belirtildi. Diğer öğrencilerin de ailelerinin bilgilendirilerek evde bir karar alınırken bu öğrencilerin de fikirlerinin alınması gerektiği, onların da düşüncelerinin, verecekleri kararların önemli olduğunun öğrencilere hissettirilmesi gerektiği, bu uygulamanın öğrencinin kendine güven duygusunun gelişmesine büyük katkı sağlayacağı belirtildi. Bu öğrencilere sınıfta ve okulda değişik görevler verilmesi de onların kendilerine güven duymalarını sağlayacağı okul Rehber Öğretmeni Emre BAKIR tarafından belirtildi.

 

Madde 13:

Şerife BAKIMLI’nın annesi vefat ettiği için üvey annesi olduğu, bazı öğrencilerin babalarından dayak yediği, öğrencilere uygulanan anketlerden, öğrencilerle ve anneleriyle yapılan görüşmeler sonunda tespit edilmiştir. Bu öğrencilerle bütün öğretmenlerin ve rehberlik servisinin ilgilenmesi gerektiği kararlaştırılmıştır.

 

Madde 14:

Öğrencilerin konulara ders kitabından hazırlanıp sınıfa gelerek anlatması yerine onları araştırmaya yöneltmek gerektiği Ali AKMEŞE tarafından belirtildi. Öğrencilerin bilgiye nasıl ulaşacaklarının bu yolla öğretileceği, kendi çabalarıyla, uğraşarak elde edecekleri bilginin daha kalıcı ve onlar için daha değerli olacağı eklendi.

 

Madde 15:

Güngör AY, öğrencilerin ders araç ve gereçlerinin her derste kontrol edilmesi gerektiğini, okulda bulunan veya öğretmenlerin hazırladığı materyallerin her derste kullanılması gerektiğini, özellikle VCD ve projeksiyonun çocukların ilgisini çektiğini ve hazırlanacak slaytlarla hemen hemen her derste projeksiyonun kullanılabileceğini belirtti.

 

Madde 16:

Emre BAKIR, çoğu öğrencinin kahvaltı yapmadan okula geldiğini ve aldıkları sağlıksız, boyalı, zararlı katkı maddesi bulunan yiyeceklerle beslendikleri belirtti. Bu durumun çocukların beden ve zihin gelişimleri-nin olumsuz yönde etkilediğini, öğrencilerin ve velilerin bu konuda uyarılması gerektiğini vurguladı.

 

Madde 17:

Öğrencilerin sürekli hareket halinde olduklarından terleyip kötü kokabilecekleri için düzenli olarak banyo yapmaları gerektiğinin onlara anlatılması, bazen sınıflarda temizlik, kılık- kıyafet, saç, tırnak kontrolü yapılması gerektiği Müdür Yardımcısı Mehmet BÜYÜKBAYRAM tarafından belirtildi.

 

 Madde 18:

Öğrencilerin yetenek ve ilgilerinin öğretmenler tarafından doldurulacak olan meslek yöneltme formlarında belirtileceği, ayrıca öğrencilerin sayısal ve sözel yeteneklerine göre, derslerine giren bütün öğretmenlerin branşlarının özelliğine göre onlara seçmek istedikleri liseler ve meslekler konusunda rehberlik yapabileceği vurgulandı.

 

Madde 19:

Başarılı, sağlıklı bir eğitim-öğretim dönemi geçirmek dileğiyle toplantıya son verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 
Paylaş
Sitemizdeki Benzer İçeriklerYorumlar

Bu Yazıya Toplam 0 Yorum Yapılmış

İsminiz

E-Posta Adresiniz

Şehir

İlgili Terimler :