Menu

2012-2013 Türkçe Dersi 5. 6. 7. ve 8. Sınıf Performans Görevi Konuları

0 Comments

2012-2013 Türkçe Dersi 5. 6. 7. ve 8. Sınıf Performans Görevi Konuları

 1-Okul ve sınıf panolarında sergilenmek üzere afiş tasarımı hazırlama

(umut, mutluluk, kaygı, yalnızlık, özlem, bağışlama, takdir etme konularından bir ile ilgili olacak)

2-Kitap okuma ve faydaları ile ilgili okul ve sınıf panolarında sergilenmek üzere afişler hazırlama.

3- Gezip gördüğünüz bir yeri ayrıntılarıyla anlatınız.

4-Şiir dinletisi hazırlayıp sunma (Konusunu öğrenci belirleyecek)

5- Bir yazar ve eseri hakkında bilgi verme.( bu konu 15 dakika süre ile öğrenciler tarafından sunum yapılacak şekilde olacak)

6-Bir şiiri düz yazıya çevirme.

7-Yer adları efsane antolojisi hazırlama.

8-Bir öyküyü tiyatro türüne uyarlama.

9-Şiir incelemesi(biçim ve içerik yönünden)

10-Atasözü ve özdeyiş açıklama. (Konusu belirlenebilir.)

11-Yöremizdeki turizm çalışmalarını hakkında bilgi edinme.

12- Düğün veya nişan törenleri, asker uğurlama, şenlik vb. yöresel geleneklerin anlatılması.

13-Çeşitli edebiyat dergilerini inceleme.

14- Bilinen bir kişi, hayvan, eşya, yer ve olayla ilgili betimlemeler yapma.

15- Sözcüklerin gerçek ve mecaz anlamlarını araştırarak, sözcükleri bu anlamlarına uygun biçimde cümlede kullanma.

16-“ de” ve “ki”lerin görevlerini, yazımına  ilişkin kuralları araştırma, bunları örnek cümlelerle gösterme.

17-İzlenen bir filmi, oyunu özetleme, eleştirme.

18-Yöremizin tarihi ve turistik özelliklerini anlatan bir yazının hazırlanması.

19-Bir paragrafın kelimelerinin köklerini, eklerini ve eklerin çeşitlerini inceleme.

20-Anı yazma.

21-İzlenen bir filmi, oyunu özetleme, eleştirme.

22-Şiir türleri hakkında bilgi toplama, örnekler bulma.

23-Şiirler üzerinde redifleri, uyakları ve çeşitlerini bulma.

24- Seçme şiir defteri tutma.

25-Atatürk’ün çeşitli konulardaki sözlerini derleme.

26-Bir  paragraftan ya da kitaptan alınmış cümlelerin ögelerinin incelenmesi.

27-Cümle çeşitleri ile ilgili araştırma yapma.

28-Hece ölçüsü ile bir şiir yazma( Şiir öğrencinin seçeceği bir konu üzerinde olacak)

29-Ömer Seyfettin, Reşat Nuri Güntekin,  Memduh Şevket Esendal veya Sait Faik Abasıyanık’ın bir hikâyesinin incelenmesi.

30-Fiil çatılarını örneklerle açıklama ve bir paragraf üzerinde incelenmesi.

31-Biyografi yazma.

32-Yaratıcı masal yazma çalışması.

33-Yaratıcı öykü yazma çalışması.

34-Bayrağımızdaki ay ve yıldızın incelenmesi.

35-Âşık Veysel ŞATIROĞLU’NUN hayatı, sanatı ve eserleri hakkında bilgi veriniz. Beğendiğiniz beş adet şiirini yazınız.

36-Noktalama işaretleri ve kullanıldığı yerler (nokta, noktalı virgül, virgül, iki nokta, üç nokta, soru işareti, tırnak, konuşma çizgisi, parantez, ünlem işareti)

37-Karacaoğlan’ın hayatı ve eserleri hakkında bilgi veriniz; beğendiğiniz beş adet şiirini yazınız.

38-Türkçedeki ses olayları hakkında bir çalışma

39-Fiilimsiler

40-Komedi türünde bir piyes yazımı. (grup çalışması)

41-Bilmece, fıkra, mani kitabı oluşturma(grup çalışması)

42-Belirli gün ve haftalarla ilgili pano hazırlama(grup çalışması)

43-Karagöz ile Hacivat oyununun canlandırılması(grup çalışması)    

44-Okul kütüphanesi daha verimli nasıl çalışır?

45-Bir öğrenci olarak günlük hayatta nasıl daha tutumlu ve verimli olabiliriz?

46-Reklâmların hayatımızı nasıl etkilediğini göstermek amacıyla grup çalışması yöntemiyle bir drama hazırlayınız.

47-Bir çocuk dergisi çıkarılması

48-Okullarda yapılan milli bayram kutlamalarının daha ilginç bir hale getirilmesi nasıl mümkün olabilir?

49-Tutumluluk ve tasarrufla ilgili bir şiir yazınız.

50-Atatürk’ün Çocukluk Yılları

51-Atatürk’ün Eğitimi Ve Askeri Başarıları

52-Çanakkale Zaferi Ve Atatürk

53-Kurtuluş Savaşı ve Bağımsızlık

54-Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşu

55-Atatürk’ün Kişisel Özellikleri

56-Atatürk’ün Son Yılları Ve Ölümü

57-Milli egemenlik sürecini gösterme (Atatürk temasında verilecek)

58-Sizden oyunlarda ebe seçerken kullandığımız sayışma örnekleri, tekerleme ve ninni örneklerini bir kitap şeklinde hazırlamanız isteniyor

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir